V systéme Windows 7 máte podstatne viac možností ovládať programy a súbory zobrazené v ponuke Štart. Ponuku Štart si môžete prispôsobiť a usporiadať podľa vlastných preferencií.

Obrázok ponuky Štart
Ponuka Štart
Zobraziť všetko

Zoznamy odkazov

V systéme Windows 7 sú novinkou zoznamy odkazov pre ponuku Štart a pre panel úloh. Zoznamy odkazov sú zoznamy naposledy otvorených položiek, napríklad súborov, priečinkov alebo webových lokalít, usporiadaných podľa programov, ktoré na otvorenie uvedených položiek používate. Okrem toho, že sa v zozname odkazov dajú otvárať naposledy použité položky, môžete tiež do týchto zoznamov pripnúť obľúbené položky, aby ste mohli získať jednoduchý prístup k programom a súborom, ktoré používate každý deň.

Obrázok porovnávajúci zoznam odkazov pre program v ponuke Štart a na paneli úloh
Rovnaké položky zobrazené v zozname odkazov programu v ponuke Štart aj na paneli úloh

V predvolenom nastavení nie sú v ponuke Štart pripnuté žiadne programy ani súbory, s ktorými by ste mohli začať pracovať. Po prvom otvorení programu alebo položky sa program alebo položka zobrazí v ponuke Štart. Program alebo položku môžete odstrániť alebo pripnúť do ponuky Štart, aby sa v nej vždy zobrazovala. Upraviť môžete tiež počet odkazov zobrazených v ponuke Štart, aby sa ponuka príliš nezväčšila. Ďalšie informácie o práci so zoznamami odkazov nájdete v téme Používanie zoznamov odkazov na otváranie programov a položiek.

Knižnice

V starších verziách systému Windows znamenala správa súborov ich usporiadanie do rôznych priečinkov a podpriečinkov. V systéme Windows 7 môžete pomocou knižníc usporiadať súbory a získavať k nim prístup podľa typu bez ohľadu na to, kde sú uložené.

Knižnica zhromažďuje súbory z rôznych umiestnení a zobrazuje ich ako jednu kolekciu bez toho, aby ich presunula z ich pôvodného umiestnenia. K dispozícii sú štyri predvolené knižnice (Dokumenty, Hudba, Obrázky a Videá), no môžete si vytvoriť nové knižnice pre iné kolekcie. Knižnice Dokumenty, Hudba a Obrázky sú v predvolenom nastavení zobrazené v ponuke Štart. Rovnako ako v prípade ostatných položiek v ponuke Štart, aj knižnice môžete pridať alebo odstrániť a môžete prispôsobiť ich vzhľad. Ďalšie informácie o práci s knižnicami nájdete v téme Knižnice: najčastejšie otázky.

Vyhľadávanie

Ponuka Štart obsahuje vyhľadávacie pole, ktoré môžete použiť na vyhľadávanie súborov, priečinkov, programov a e-mailových správ uložených v počítači. Keď začnete písať slovo alebo slovné spojenie do vyhľadávacieho poľa, vyhľadávanie sa spustí automaticky a výsledky vyhľadávania sa dočasne zobrazia v ponuke Štart nad vyhľadávacím poľom.

Výsledky vyhľadávania sú usporiadané v skupinách podľa typu vyhľadanej položky a jej umiestnenia v počítači. Výsledky vyhľadávania môžu byť zoskupené napríklad podľa programov, úloh ovládacieho panela, podľa knižnice (napríklad Dokumenty alebo Obrázky) a podľa súborov. Pod názvom jednotlivých skupín sú zobrazené najvyššie zaradené výsledky vyhľadávania, nie však všetky. Môžete kliknúť na samostatný výsledok a otvoriť príslušný program alebo súbor, alebo môže kliknúť na názov skupiny a zobraziť úplný zoznam výsledkov hľadania v danej skupine v programe Windows Prieskumník.

Možnosti tlačidla napájania

Tlačidlo Vypnúť je zobrazené v pravom dolnom rohu ponuky Štart.

Obrázok tlačidla Vypnúť s rozbalenou ponukou
Kliknutie na šípku vedľa tlačidla Vypnúť na zobrazenie ďalších možností

Po kliknutí na tlačidlo Vypnúť počítač zatvorí všetky otvorené programy a vypne sa. Tomuto tlačidlu môžete priradiť aj inú akciu, ktorá sa bude vykonávať po jeho stlačení, napríklad prepnutie počítača do režimu spánku alebo zobrazenie obrazovky na prihlásenie iného používateľa. Ďalšie informácie o zmene možností tlačidla napájania nájdete v téme Správne vypnutie počítača.

Čo sa premiestnilo?

Niektoré známe tlačidlá sa v ponuke Štart systému Windows 7 zmenili alebo sa z nej odstránili, ale ak chcete, môžete ich pridať späť.

  • Tlačidlo Pripojiť k, ktoré zobrazovalo zoznam dostupných sietí na pripojenie, bolo odstránené. Ak chcete zobraziť zoznam dostupných sietí, kliknite na ikonu SieťObrázok ikony káblovej siete v oblasti oznámení na konci panela úloh a potom kliknite na položku Otvoriť Centrum sietí.
  • Tlačidlo Tlačiarne sa zmenilo na tlačidlo Zariadenia a tlačiarne. Kliknutím na toto tlačidlo zobrazíte zoznam všetkých periférnych zariadení pripojených k počítaču vrátane tlačiarní, faxov, monitorov a myši.

  • Tlačidlo Sieť bolo odstránené z ponuky Štart, ale je zobrazené na navigačnej table v programe Windows Prieskumník. Kliknutím na tlačidlo Sieť zobrazíte zoznam všetkých počítačov pripojených k aktuálne používanej sieti.

  • Tlačidlo Naposledy použité položky bolo odstránené z ponuky Štart. Naposledy otvorené súbory a programy sa aj tak automaticky zobrazujú v zozname odkazov v ponuke Štart. Ak chcete, tlačidlo Naposledy použité položky môžete pridať do ponuky Štart.

Tiež si môžete všimnúť, že možnosť zobrazenia klasickej ponuky Štart, ktorá mala vzhľad a funkčnosť ponuky Štart z predchádzajúcich verzií systému Windows, už viac nie je v systéme Windows 7 k dispozícii. Ďalšie informácie o pridávaní a odstraňovaní tlačidiel v ponuke Štart nájdete v téme Prispôsobenie ponuky Štart.