Kedy dôverovať e-mailovej správe


E-maily a e-mailové prílohy môžu niekedy obsahovať počítačové vírusy alebo prepojenia na webové lokality neoprávnene získavajúce údaje. Skôr než sa rozhodnete e-mailovej správe dôverovať, postupujte nasledovne:

  • Nainštalujte antivírusový program, ktorý dokáže kontrolovať e-mailové prílohy. Zabezpečte pravidelnú aktualizáciu tohto programu.

  • Skontrolujte adresu odosielateľa, aby ste si boli istí, že osobu alebo organizáciu, ktorá správu odoslala, poznáte. Správa od neznámeho odosielateľa síce nemusí byť nebezpečná, no mali by ste byť pri nej opatrní.

  • Skontrolujte predmet správy, či nie je napísaný v podozrivom nezrozumiteľnom jazyku a pokyny na otvorenie prílohy alebo kliknutie na prepojenie. Niektoré vírusy dokážu napodobniť alebo predstierať legitímne e-mailové adresy a podozrivý predmet správy vás môže upozorniť, že e-mailová správa je podvodom.

  • Ak správa obsahuje prílohu, skontrolujte ju pomocou antivírusového programu. Ak sa v prílohe nachádza spustiteľný súbor, ktorého prijatie nečakáte, pravdepodobne bude lepšie prílohu ani neotvárať a celú správu odstrániť.

  • Ak správa pochádza od osoby, ktorú poznáte, no napriek tomu ste ju nečakali alebo máte podozrenie, že by mohla byť podvodná, odošlite príslušnej osobe novú správu a skontrolujte, či je pôvodná správa je legitímna.Potrebujete ďalšiu pomoc?