Kde sa nachádza kód Product Key systému Windows?Kód Product Key nájdete na počítači alebo na obale inštalačného disku vnútri balíka systému Windows. Ak ste systém Windows 7 zakúpili a nainštalovali online, kód sa nachádza v e-maile s potvrdením nákupu. Príklady nálepiek s kódom Product Key sú uvedené na webovej lokalite spoločnosti Microsoft.

Ak kód Product Key neviete nájsť, možno bude potrebné kúpiť nový. Informácie o postupe sa nachádzajú v téme Získanie nového kódu Product Key systému Windows 7. Ak sa počas inštalácie systému Windows 7 zobrazí chybové hlásenie oznamujúce, že váš kód Product Key nie je platný, ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Chyba aktivácie systému Windows 7: neplatný kód Product Key.Potrebujete ďalšiu pomoc?