Aká verzia operačného systému Windows je nainštalovaná v počítači?

V tomto zariadení nie je nainštalovaný operačný systém Windows

Ak chcete skontrolovať ďalší počítač alebo chcete získať ďalšie informácie o tomto počítači, skúste nasledujúce kroky.

Zobraziť všetko

Kontrola informácií o operačnom systéme v systéme Windows 10

 1. Prejdite do ponuky Štart Ikona ponuky Štart, zadajte text Informácie o PC a potom vyberte položku Informácie o PC.
 2. V časti PC vyhľadajte v sekcii Vydanie informácie o verzii a vydaní Windowsu, ktorý je nainštalovaný v PC.

 3. V časti Počítač vyhľadajte položku Typ systému a pozrite sa, či používate 32-bitovú alebo 64-bitovú verziu Windowsu.

Kontrola informácií o operačnom systéme v systéme Windows 8.1 alebo Windows RT 8.1

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie a potom ťuknite na položku Zmeniť nastavenie PC.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor, kliknite na položku Nastavenie a potom kliknite na položku Zmeniť nastavenie PC.)
 2. Ťuknite alebo kliknite na položku PC a zariadenia a potom ťuknite alebo kliknite na položku Informácie o počítači.

 3. V časti Windows vyhľadajte verziu a vydanie Windowsu nainštalovaného v počítači.

 4. V časti Počítač vyhľadajte položku Typ systému a pozrite sa, či používate 32-bitovú alebo 64-bitovú verziu Windowsu.

  Stránka Informácie o počítači v nastavení počítača

  Používaný operačný systém môžete rozpoznať aj podľa domovskej obrazovky. Takto by mala vyzerať v systéme Windows 8.1Windows RT 8.1. V pravom hornom rohu by sa malo nachádzať tlačidlo vyhľadávania.

  Domovská obrazovka v systéme Windows 8.1 Update a Windows RT 8.1 Update

Kontrola informácií o operačnom systéme v systéme Windows 8 alebo Windows RT

 1. Na domovskej obrazovke zadajte výraz Počítač, stlačte a podržte alebo kliknite pravým tlačidlom myši na položku Počítač a potom ťuknite ale kliknite na položku Vlastnosti.

 2. V sekcii Vydanie systému Windows vyhľadajte informácie o verzii a vydaní Windowsu, ktorý je nainštalovaný v počítači.

 3. V časti Systém vyhľadajte položku Typ systému a pozrite sa, či používate 32-bitovú alebo 64-bitovú verziu Windowsu.

  Nastavenia systému na ovládacom paneli

Operačný systém môžete rozpoznať aj podľa domovskej obrazovky. Takto by mala vyzerať v systéme Windows 8Windows RT.

Domovská obrazovka v systéme Windows 8 a Windows RT

Kontrola informácii o operačnom systéme v systéme Windows 7 alebo Windows Vista

 1. Kliknite na tlačidlo Štart Tlačidlo Štart, do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz Počítač, kliknite pravým tlačidlom myši na položku Počítač a potom kliknite na položku Vlastnosti.
 2. V sekcii Vydanie systému Windows vyhľadajte informácie o verzii a vydaní Windowsu, ktorý je nainštalovaný v počítači.

Operačný systém môžete rozpoznať aj podľa ponuky Štart. Takto vyzerá v systéme Windows 7 a Windows Vista.

Ponuka Štart a vyhľadávacie pole v systéme Windows 7 a Windows Vista

Kontrola informácii o operačnom systéme v systéme Windows XP

 • Kliknite na tlačidlo Štart Tlačidlo Štart, potom na položku Spustiť, zadajte text winver a potom stlačte kláves Enter.