Ktoré protokoly používa prehrávač Windows Media Player pri prenose prúdu údajov?


Prehrávač Windows Media Player možno použiť na prehrávanie digitálneho mediálneho obsahu vysielaného ako prúd údajov z Internetu. S cieľom zaistiť optimálne spojenie medzi serverom so službami Windows Media Services a prehrávačom je prehrávač nakonfigurovaný na automatický príjem prúdov údajov z nasledujúcich protokolov na prenos prúdu údajov (v závislosti od sieťového prostredia): User Datagram Protocol (UDP), Transmission Control Protocol (TCP) a Hypertext Transfer Protocol (HTTP). Protokoly UDP a TCP sú základnými sieťovými protokolmi používanými spolu s protokolom RTSP (Real Time Streaming Protocol) na riadenie výmeny údajov na vysokej úrovni. Prehrávač môže prijímať aj rozosielaný prúd údajov.

Ak pracujete vo verejnej sieti, ako sú napríklad siete v kaviarňach alebo na letiskách, brána Windows Firewall môže blokovať prístup protokolu UDP a rozosielaných prúdov údajov k prehrávaču. Ak chcete vyriešiť tento problém, otvorte bránu WindowsFirewall, kliknite na položku Povoliť program alebo funkciu v bráne Windows Firewall a potom začiarknite políčko Windows Media Player. Ak toto nastavenie nie je dostupné, pravdepodobne je spravované skupinovou politikou. Ďalšie informácie o politike skupiny vám poskytne správca systému. Ďalšie informácie o používaní brány Windows Firewall sa nachádzajú v téme Povolenie komunikácie programu prostredníctvom brány Windows Firewall.

Zobraziť všetko

Zmena nastavenia protokolu prehrávača

 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, potom na položku Všetky programy a nakoniec na položku Windows Media Player.
  Ak je prehrávač otvorený a v režime Prehráva sa, kliknite na tlačidlo Prepnúť do knižniceObrázok tlačidla Prepnúť do knižnice v pravom hornom rohu prehrávača.
 2. V knižnici prehrávača kliknite na položku Usporiadať a potom kliknite na položku Možnosti.

 3. Kliknite na kartu Sieť a vykonajte požadované zmeny.

  Poznámka

  • Ak zrušíte začiarknutie políčka TCP, alebo ak brána firewall blokuje prúdy údajov, ktoré používajú protokol TCP, a prehrávač je nakonfigurovaný na používanie protokolu RTSP, prehrávač sa pokúsi prijímať prúdy údajov pomocou protokolu UDP. Ak zrušíte aj začiarknutie políčka UDP, alebo ak brána firewall blokuje prúdy údajov, ktoré používajú tieto protokoly, a prehrávač je nakonfigurovaný na používanie protokolu RTSP, prehrávač sa pokúsi prijímať prúdy údajov pomocou protokolu HTTP.

Zmena nastavenia servera proxy prehrávača

Na Internet môžete byť počítač pripojený cez server proxy. Server proxy je počítač, ktorú funguje ako sprostredkovateľ medzi webovým prehľadávačom a Internetom. Ak chcete zmeniť nastavenie servera proxy, vykonajte nasledovné:

 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a v ponuke Všetky programy vyberte položku Windows Media Player.
  Ak je prehrávač práve otvorený a je v režime Prehráva sa, kliknite na tlačidlo Prepnúť do knižniceObrázok tlačidla Prepnúť do knižnice v pravom hornom rohu prehrávača.
 2. V knižnici prehrávača kliknite na položku Usporiadať a potom kliknite na položku Možnosti.

 3. Kliknite na kartu Sieť.

 4. V oblasti Nastavenia servera proxy na prenos prúdov údajov kliknite na protokol, ktorý chcete konfigurovať, a potom na tlačidlo Konfigurovať. Vykonajte zmenu niektorého z nasledujúcich nastavení:

  • Automaticky zisťovať nastavenie servera proxy. Vyberte túto možnosť, ak chcete, aby prehrávač automaticky zisťoval nastavenie servera proxy alebo automatické konfiguračné nastavenie.

  • Použiť nastavenie prehľadávača pre server proxy. Túto možnosť vyberte (je dostupná iba v protokole HTTP), ak chcete, aby prehrávač použil nastavenie servera proxy predvoleného webového prehľadávača.

  • Nepoužiť server proxy. Ak vyberiete túto možnosť, prehrávač sa pri pripájaní na Internet nepokúsi komunikovať so serverom proxy. Zvyčajne to znamená, že prehrávač neprijíma prúdy údajov z Internetu.

  • Použiť nasledujúci server proxy. Server proxy môžete určiť zadaním názvu alebo adresy IP a čísla portu servera proxy, ktorý chcete použiť na pripojenie na Internet. Čísla predvolených portov sú HTTP (80) a RTSP (554). Môžete vybrať aj nasledujúce možnosti:

   • Ak nechcete, aby prehrávač používal server proxy pri prenose prúdu údajov z intranetu, môžete začiarknuť políčko Pre lokálne adresy obísť server proxy. Keďže server proxy pracuje ako bezpečnostná bariéra medzi intranetom a Internetom, na získanie prístupu na webové stránky cez server proxy môže byť potrebné dodatočné povolenie od správcu systému.

   • Môžete zadať adresy, pri ktorých nechcete používať server proxy. Ak sa chcete pripojiť k počítaču na intranete, zadajte jeho adresu do tohto poľa. Ak sa napríklad chcete pripojiť k počítaču s názvom Jozef1, zadajte text Jozef1. Na zadanie názvov a adries domén a hostiteľských počítačov môžete použiť zástupné znaky, napr. www.*.com, 128.*, 240.*, *mojaskupina.*, *x* atď.Potrebujete ďalšiu pomoc?