Prečo je moje internetové pripojenie také pomalé?Bez ohľadu na to, aké rýchle internetové pripojenie používate, môže z času na čas prenosová rýchlosť klesnúť. Tento článok obsahuje informácie o tom, čím sú takéto problémy spôsobené, ako sa dajú riešiť a ako čo najlepšie využiť internetové pripojenie.

Systém Windows obsahuje vstavaného poradcu pri riešení problémov, ktorý môže automaticky vyhľadať a odstrániť niektoré bežné problémy s pripojením.

  • Ak chcete otvoriť Poradcu pri riešení problémov s internetovým pripojením, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text riešenie problémov a potom kliknite na položku Riešenie problémov. V časti Sieť a Internet kliknite na položku Pripojiť sa na Internet.

Rozdiely sú spôsobené typom pripojenia

Použitý typ internetového pripojenia najviac ovplyvňuje rýchlosť pripojenia. Tri najčastejšie spôsoby pripojenia na internet z domácnosti sú telefonické pripojenie, pripojenie DSL a káblové pripojenie. Ak máte na výber, najrýchlejším pripojením je zvyčajne káblové, ale aj pripojenie DSL je rýchlejšie ako telefonické pripojenie.

Mnoho poskytovateľov internetových služieb ponúka aj službu FiOS, ktorá je užitočná pri pripájaní na internet použitím optickej siete. Vo vašej domácnosti sa stále používajú na pripojenie k počítaču medené káble. Výhodou služby FiOS je to, že umožňuje vyššiu rýchlosť ako zvyčajné pripojenie medenými káblami (pripojenie DSL alebo káblové pripojenie). Niektorí poskytovatelia internetových služieb ponúkajú viacero možností v závislosti od oblasti, v ktorej sa nachádzate. V ľudnatejších oblastiach je pravdepodobnejšia dostupnosť služby FiOS. Ďalšie informácie získate od telekomunikačnej spoločnosti alebo do poskytovateľa internetových služieb.

Ak používate telefonické pripojenie, existuje niekoľko spôsobov optimalizácie rýchlosti internetu. Po prvé, je potrebné použiť čo najrýchlejší modem. Najrýchlejší použiteľný modem odosiela a prijíma informácie rýchlosťou 56 kilobitov za sekundu (kb/s). Väčšinou nedosiahnete plnú rýchlosť 56 kb/s, ale s dobrou telefónnou linkou sa môžete priblížiť k hodnote 45 – 50 kb/s.

Po druhé, telefónna linka musí byť v dobrom technickom stave. Ak sú telefónne káble v domácnosti alebo kancelárii staré či opotrebované, môžete zachytiť rušivé signály alebo presluchy z iných telefónnych liniek. Tieto problémy budú internetové pripojenie spomaľovať, pretože modem musí opakovane odosielať tie isté informácie, až kým sa prenos neuskutoční bez prerušenia. Skontrolujte, či telefónne káble nie sú poškodené, rozstrapkané alebo obtočené okolo elektrických alebo iných telefónnych káblov. Ak zaznamenáte v telefónnom slúchadle praskot, obráťte sa na poskytovateľa telefónnych služieb so žiadosťou o preverenie technického stavu vonkajšieho a vnútorného vedenia.

Tipy pre používateľov bezdrôtovej siete

Ak ste pripojení k bezdrôtovej sieti (Wi‑Fi), môže byť rýchlosť pripojenia na internet ovplyvnená umiestnením počítača a tiež prípadnou prítomnosťou ďalších bezdrôtových zariadení v okolí. Bezdrôtové siete pracujú na frekvenciách, ktoré sa približujú frekvenciám používaným inými zariadeniami, napríklad mikrovlnnými rúrami alebo bezdrôtovými telefónmi. Bezdrôtový telefón pracujúci na frekvencii 2,4 GHz v blízkosti prenosného počítača pracujúceho v bezdrôtovej sieti na rovnakej frekvencii môže spôsobiť rušenie alebo aj úplné zablokovanie pripojenia k bezdrôtovej sieti. Ak chcete počas surfovania na webe telefonovať, použite drôtový telefón alebo bezdrôtový telefón pracujúci na inej frekvencii ako bezdrôtová sieť.

Kvalitu internetového pripojenia môže ovplyvniť vzdialenosť bezdrôtového prístupového bodu alebo smerovača a tiež fyzické prekážky. Ak chcete zvýšiť rýchlosť pripojenia, premiestnite počítač bližšie k prístupovému bodu. Medzi počítačom a prístupovým bodom nesmú byť žiadne prekážky.

Problémy počítača: spyware, vírusy a iné programy

Stav počítača môže mať vplyv na internetové pripojenie. Spyware a vírusy jednoznačne spôsobujú problémy, ale rýchlosť internetového pripojenia môžu ovplyvniť aj doplnkové programy, veľkosť pamäte počítača, veľkosť miesta na pevnom disku a jeho fragmentácia alebo spustené programy.

Dvoma najčastejšími príčinami spôsobujúcimi slabý výkon internetu sú spyware a vírusy. Spyware spomaľuje systém tým, že zasahuje do činnosti prehľadávača a vyhradzuje si internetového pripojenie. Spyware sleduje používanie internetu alebo stlačenia klávesov, čo spôsobuje spomaľovanie. Problém sa ešte znásobí, ak sú súbežne spustené viaceré programy spyware. V závažných prípadoch to môže spôsobiť úplnú stratu pripojenia. Na to, aby sa výkon internetu obnovil, musíte pravidelne používať program na ochranu pred spyware, ktorý odstráni prípadné napadnutie počítača spyware. Ďalšie informácie nájdete v téme Vyhľadanie programov typu spyware a iného nežiaduceho softvéru.

Slabý výkon internetu môžu spôsobiť aj vírusy. Vírus po napadnutí počítača nainštaluje počítačový kód, ktorý ho začne reprodukovať zvyčajne odosielaním vlastných kópií pomocou e‑mailu. Niektoré vírusy sa rozmnožujú rýchlosťou niekoľko sto e‑mailových správ za minútu, čo spôsobí vyčerpanie výpočtového výkonu a zabratie takmer celej šírky pásma internetového pripojenia. Vírusy často nedávajú najavo svoju prítomnosť, preto je najlepšie mať nepretržite spustený antivírusový softvér. Ďalšie informácie o zaobchádzaní s vírusmi nájdete v téme Vírusy: najčastejšie otázky.

Problémy s výkonom môžu spôsobiť aj doplnky prehľadávača. Doplnky prehľadávača sú programy, napríklad multimediálne doplnky, vyhľadávacie panely a ďalšie programy, ktoré sa zvyčajne zobrazujú na paneli s nástrojmi prehľadávača. Mnohé doplnky prehľadávača obohacujú prehľadávanie o multimédiá a špeciálne zobrazenie dokumentov. Na druhej strane však niektoré doplnky môžu spôsobiť spomalenie internetového pripojenia. Ak máte podozrenie, že doplnky sú príčinou spomalenia výkonu, skúste spustiť program Internet Explorer v režime bez doplnkov. Doplnky budú vypnuté iba pre aktuálnu reláciu. Ak zistíte, že sa výkon zlepšil, môžete doplnky trvale vypnúť použitím Správcu doplnkov. Ak chcete použiť Správcu doplnkov v programe Internet Explorer, kliknite na tlačidlo Nástroje a potom kliknite na položku Spravovať doplnky. Ďalšie informácie nájdete v téme Aký vplyv majú na počítač doplnky prehľadávača?

Program Internet Explorer podobne ako všetky počítačové programy na svoje fungovanie vyžaduje určitý výpočtový výkon, pamäť a miesto na disku. Každá navštívená webová stránka je najprv prevzatá do pamäte počítača a potom uložená medzi dočasné súbory na disku. Spustenie ďalšieho programu vyžadujúceho množstvo pamäte a výpočtového výkonu môže prekážať programu Internet Explorer a spôsobiť spomalenie. Ak je internetové pripojenie pomalé a sú spustené aj iné programy, zatvorte ich. Ak chcete mať spustené viaceré programy, zvážte rozšírenie pamäte počítača. Málo miesta na disku môže tiež spôsobovať problémy s výkonom. Miesto na disku môžete zväčšiť odstránením dočasných súborov programu Internet Explorer. Informácie o spôsobe odstránenia dočasných súborov nájdete v téme Odstránenie histórie webových stránok.

Niekedy môže zmena nastavení v programe Internet Explorer ovplyvniť fungovanie programu Internet Explorer. V programe Internet Explorer môžete obnoviť predvolené nastavenia. Ďalšie informácie nájdete v téme Obnovenie nastavení programu Internet Explorer. Obnovenie pôvodných nastavení programu Internet Explorer je nezvratné, takže pred vykonaním tejto akcie by ste si mali prečítať zoznam nastavení, ktoré sa po obnovení nastavení zmenia.

Vonkajšie faktory vplývajúce na rýchlosť pripojenia

Existujú žiaľ aj udalosti a okolnosti, ktoré nemôžete ovplyvniť. Vonkajšie faktory, napríklad zaneprázdnené webové lokality alebo rozširujúce sa počítačové vírusy, môžu aj pri rýchlom pripojení spomaliť celý web. Populárne webové lokality môžu byť preťažené veľkým množstvom používateľov. Ak sa napríklad v televízii spomenie určitá webová lokalita, veľa ľudí sa na ňu začne naraz pripájať. Ak webová lokalita nie je na takúto prevádzku pripravená, môžete zaznamenať spomalenie.

Počas ťažkých epidémií počítačových vírusov sa internet tiež môže spomaliť. Mnohé vírusy sa šíria tým, že z počítača odošlú niekoľko sto alebo tisíc kópií vírusu. Môže to spôsobiť rapídny pokles rýchlosti internetu. Ak sa chcete získať informácie o najväčších aktuálnych epidémiách, navštívte webovú lokalitu poskytovateľa antivírusového programu alebo webovú lokalitu Zabezpečenie doma.

Miestne preťaženie internetu môže tiež spôsobiť zníženie rýchlosti pripojenia. Spomalenie sa vyskytne pri súčasnom pripojení väčšieho množstva používateľov na internet, najmä v prevádzkových špičkách, napríklad po skončení školského vyučovania v čase, keď sa študenti vracajú domov a pripájajú sa na web.

Ak ste pripojení k podnikovej sieti, na výkon internetu vplýva využitie všeobecnej siete a servera proxy. Väčšina správcov siete sleduje používanie internetu a snaží sa zabrániť používateľom v preberaní veľkých súborov počas špičkovej prevádzky. Ak spozorujete, že prístup na internet sa niekedy spomaľuje, porozprávajte sa o tom so správcom siete.Potrebujete ďalšiu pomoc?