Prečo sú v programe Internet Explorer zablokované niektoré ovládacie prvky ActiveX?


Program Internet Explorer znemožní webovej lokalite použiť ovládací prvok ActiveX v počítači, ak ide o použitie ovládacieho prvku ActiveX spôsobom, ktorý by nemusel byť bezpečný.

Zobraziť všetko

Čo je ovládací prvok ActiveX?

Ovládacie prvky ActiveX a doplnky webového prehľadávača sú malé programy, ktoré sa na Internete často používajú. Spríjemňujú prehľadávanie webu vďaka panelom s nástrojmi, burzovým informačným panelom, videu, animovanému obsahu a ďalším dostupným funkciám. Tieto programy však môžu pracovať nesprávne alebo poskytovať nevyžiadaný obsah. V niektorých prípadoch sa tieto programy používajú na zhromažďovanie informácií z počítača neschváleným spôsobom, poškodzovanie informácií v počítači, inštalovanie softvéru bez súhlasu používateľa alebo umožnenie vzdialeného ovládania počítača iným osobám. Vzhľadom na tieto riziká by ste mali inštalovať ovládacie prvky ActiveX a doplnky iba v prípade, že bez výhrad dôverujete ich vydavateľovi alebo webovej lokalite, z ktorej pochádzajú.

Čo robiť, keď je v programe Internet Explorer zablokovaná inštalácia alebo používanie ovládacieho prvku ActiveX?

Pri povoľovaní inštalácie ovládacích prvkov ActiveX z webových lokalít do počítača by ste mali byť vždy opatrní. Ak ovládací prvok ActiveX nie je potrebný na činnosť počítača, neinštalujte ho.

Pri rozhodovaní, či povoliť inštaláciu doplnku alebo ovládacieho prvku ActiveX, si položte tieto otázky:

  • Je webová lokalita ponúkajúca ovládací prvok dôveryhodná?

    Ovládací prvok ActiveX nainštalujte, len ak dôverujete webovej lokalite, z ktorej pochádza. Ďalšie informácie o tom, ako určiť, či dôverovať webovej lokalite, nájdete v téme Kedy dôverovať webovej lokalite.

  • Poznáte účel ovládacieho prvku a viete, na čo sa bude v počítači používať?

    Webová lokalita by mala obsahovať informácie o účele daného doplnku alebo ovládacieho prvku ActiveX a podrobnosti, ktoré by ste mali poznať pred jeho inštaláciou. Ak tieto informácie nie sú k dispozícii, ovládací prvok by ste nemali inštalovať.

Ak chcete nainštalovať alebo spustiť ovládací prvok ActiveX, kliknite na žltý informačný panel, ktorý sa zobrazí v hornej časti webovej stránky, a potom postupujte podľa pokynov.Potrebujete ďalšiu pomoc?