Prečo používať štandardné používateľské konto namiesto konta správcu?


Štandardné konto pomáha zabezpečiť počítač tým, že zabraňuje používateľom vo vykonávaní zmien, ktoré ovplyvňujú ostatných používateľov počítača, ako je napríklad odstránenie súborov potrebných na fungovanie počítača. Odporúčame vám vytvoriť štandardné konto pre každého používateľa.

Ak sa prihlásite do systému Windows so štandardným kontom, máte k dispozícii takmer tie isté možnosti ako pri prihlásení s kontom správcu. Ak však chcete vykonať kroky, ktoré majú vplyv na ostatných používateľov počítača, ako je napríklad inštalácia softvéru alebo zmena nastavenia zabezpečenia, systém Windows môže od vás požadovať zadanie hesla konta správcu.Potrebujete ďalšiu pomoc?