Prečo sa niektoré vizuálne prvky automaticky vypnú?


Ak sa zobrazí hlásenie, že niektoré vizuálne prvky, ako je napríklad priehľadnosť rámov okien, boli vypnuté, alebo ak sa zobrazí hlásenie, že motív bol zmenený na základný, je to pravdepodobne spôsobené niektorou z nasledujúcich príčin:

  • Spustený program je nekompatibilný s motívmi rozhrania Aero. Ak nastane takáto situácia, niektoré vizuálne prvky sa automaticky vypnú. Po zatvorení programu sa vypnuté vizuálne prvky opäť automaticky zapnú.

  • Prenosný počítač je pravdepodobne napájaný z batérie, ktorá sa vybíja. Je možné, že systém Windows vypol motívy rozhrania Aero alebo priehľadnosť okien, aby šetril batériu.

  • Zmenila sa hardvérová konfigurácia počítača alebo rozlíšenie obrazovky. Ak ste zmenili rozlíšenie obrazovky, grafickú kartu alebo nastavenie monitora, je možné, že počítač už nespĺňa minimálne požiadavky na spustenie motívov rozhrania Aero.

  • V počítači nie je dostatok pamäte na spustenie všetkých otvorených programov aj na spustenie motívu rozhrania Aero. Ak systém Windows automaticky zmenil motív na základný a vy chcete tento motív znova zmeniť na motív rozhrania Aero, zatvorte niektoré okná, aby ste uvoľnili pamäť a potom postupujte podľa nižšie uvedených krokov.

Použitie motívu rozhrania Aero

Ak sa problém nepodarí odstrániť pomocou poradcu pri riešení problémov, skúste zmeniť motív späť na motív rozhrania Aero.

  1. Ak chcete otvoriť okno Nastavenie vzhľadu, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text farba okien a potom kliknite na položku Zmeniť nastavenie a farby okien.

  2. Kliknutím na motív v zozname Motívy rozhrania Aero použite tento motív na pracovnej ploche.

Spustenie Poradcu pri riešení problémov s rozhraním Aero

Ak sa chcete pokúsiť o opätovné spustenie vizuálnych prvkov, napríklad priehľadnosti, použite Poradcu pri riešení problémov s rozhraním Aero, ktorý môže automaticky vyhľadávať a opravovať problémy.

  • Ak chcete otvoriť poradcu pri riešení problémov s rozhraním Aero, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text Riešenie problémov, kliknite na položku Riešenie problémov a potom v časti Vzhľad a prispôsobenie kliknite na položku Zobraziť efekty rozhrania Aero. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

Ďalšie informácie o funkciách pracovnej plochy systému Windows 7, v ktorých sa využívajú prvky rozhrania Aero, sa nachádzajú v téme Čo je rozhranie Aero?Potrebujete ďalšiu pomoc?