Prečo mi systém Windows nepovolí zmenu nastavenia systému?


Ak je počítač súčasťou siete v nejakej organizácii, napríklad škole, vládnej inštitúcii alebo obchodnej spoločnosti, správca systému tejto organizácie môže pomocou nástroja Skupinová politika vypnúť, ba dokonca odstrániť niektoré nastavenia. Politika skupiny je funkcia systému Windows, ktorá správcom siete umožňuje spravovať prístup používateľov k funkciám systému Windows. Ak si myslíte, že politika skupiny vám bráni zmeniť nastavenie, ku ktorému potrebujete mať prístup, kontaktujte vášho správcu siete.

Ak počítač nie je súčasťou siete, používateľ s oprávneniami správcu mohol zmeniť skupinovú politiku v počítači takým spôsobom, že odstránil prístup k nastaveniu. Ak je to tak, obráťte sa na správcu, aby upravil nastavenie, ktoré chcete zmeniť.

Podrobnejšie informácie o skupinovej politike nájdete na webovej lokalite spoločnosti Microsoft pre odborníkov v oblasti informačných technológií.Potrebujete ďalšiu pomoc?