Zachytí kontrola aj tie najnovšie vírusy?

Každý deň nám prináša nový škodlivý softvér. Náš tím preto každý deň odosiela aktualizácie do aplikácie Microsoft Security Essentials, aby ste boli neustále chránení.

Pri blokovaní najnovších škodlivých programov aplikácia Microsoft Security Essentials využíva definície vírusov a spyware. Ak chcete zabezpečiť, aby tieto definície boli stále aktuálne, postupujte takto.

Zabezpečenie používania najnovších definícií vírusov a spyware pri kontrole

  1. Kliknite na položku Nastavenie a potom kliknite na položku Plánovaná kontrola.

  2. Skontrolujte, či je začiarknuté políčko Vyhľadať najnovšie definície vírusov a spyware pred spustením plánovanej kontroly, a potom kliknite na položku Uložiť zmeny. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.