Windows Anytime Upgrade: najčastejšie otázky


Tu nájdete odpovede na niektoré bežné otázky týkajúce sa technológie Windows 7 Anytime Upgrade. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Inovácia na iné vydanie systému Windows 7 pomocou služby Windows Anytime Upgrade.

Poznámky

  • Technológia Windows Anytime Upgrade je v niektorých vydaniach systému Windows 7 nedostupná.

  • Nákup online je dostupný len pre zákazníkov v Austrálii, Belgicku, Francúzsku, Holandsku, Japonsku, Kanade, Nemecku, Spojenom kráľovstve, Španielsku, Švajčiarsku, Švédsku, Taliansku a USA.

  • Ak ste vlastníkom multilicencie na systém Windows 7 Professional, nemôžete technológiu Windows Anytime Upgrade použiť na inováciu na systém Windows 7 Ultimate.

Zobraziť všetko

Koľko stoja jednotlivé vydania systému Windows 7?

Informácie o cenách jednotlivých vydaní sa zobrazia počas procesu Windows Anytime Upgrade. Ak chcete zobraziť ceny, môžete prejsť aj do elektronického obchodu, kde si môžete kúpiť kód technológie Windows Anytime Upgrade.

Ako sa dá zakúpiť kód technológie Windows Anytime Upgrade?

Vo väčšine prípadov sa dá zakúpiť kód inovácie v obchode s elektronikou.

Kód inovácie môžete zakúpiť online v týchto krajinách: Austrália, Belgicko, Francúzsko, Holandsko, Japonsko, Kanada, Nemecko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko a USA.

Môžem použiť technológiu Windows Anytime Upgrade na inováciu predchádzajúcej verzie systému Windows na systém Windows 7?

Nie. Technológia Windows Anytime Upgrade neumožňuje inovovať predchádzajúce verzie systému Windows na systém Windows 7. Technológia Windows Anytime Upgrade je určená len na inováciu počítača z jedného vydania systému Windows 7 na iné vydanie systému Windows 7.

Poznámka

  • Ak chcete používať technológiu Windows Anytime Upgrade, v počítači musí byť spustená aktivovaná kópia systému Windows 7.

Je možné inovovať 32-bitové a 64-bitové verzie systému Windows 7 pomocou technológie Windows Anytime Upgrade?

Áno, technológiu Windows Anytime Upgrade môžete použiť na inováciu 32-bitovej verzie na 32-bitovú verziu alebo na inováciu 64-bitovej verzie na 64-bitovú verziu systému Windows 7. Technológiu Windows Anytime Upgrade však nemôžete použiť na inováciu 32-bitovej verzie na 64-bitovú verziu systému Windows 7, ani na inováciu 64-bitovej verzie na 32-bitovú verziu systému Windows 7.

Je možné pomocou technológie Windows Anytime Upgrade inovovať viacero počítačov na iné vydanie systému Windows 7?

Áno. Bude však potrebné, aby ste si kúpili inováciu pre každý počítač, v ktorom chcete nainštalovať iné vydanie systému Windows 7. Môžete si kúpiť ďalšie inovácie prostredníctvom nákupu technológie Windows Anytime Upgrade online alebo môžete získať kód technológie Windows Anytime Upgrade v elektronickom obchode.

Ako môžem zistiť, či sa v mojom počítači spustia funkcie iných vydaní systému Windows 7?

Poradca pre inováciu na systém Windows 7 je program, pomocou ktorého môžete po jeho prevzatí a spustení v počítači zistiť, či je k dispozícii potrebný hardvér pre osobitné funkcie určitého vydania systému Windows 7. Ak chcete prevziať súčasť Poradca pre inováciu na systém Windows 7, prejdite na webovú lokalitu súčasti Poradca pre inováciu na systém Windows 7. Tento súbor na prevzatie má približne 5 megabajtov.

Poznámka

  • Preberanie tohto súboru prostredníctvom vysokorýchlostného internetového pripojenia trvá len niekoľko minút. Preberanie tohto súboru cez modem alebo iné pomalšie internetové pripojenie môže trvať dlhšie.

Môžem sa vrátiť k vydaniu systému Windows 7, ktoré bolo v mojom počítači spustené pred inováciou?

Áno, ale bude potrebné vykonať čistú inštaláciu predchádzajúceho vydania systému Windows 7, čo znamená, že vaše súbory ani nastavenia programov sa nezachovajú.

Poznámka

  • Ak chcete znova nainštalovať predchádzajúce vydanie systému Windows 7, budete potrebovať kód Product Key pôvodného vydania. Je preto vhodné ponechať si všetky svoje kódy Product Key pre systém Windows pre prípad opätovnej inštalácie systému Windows.

Identifikácia článku: MSW700006Potrebujete ďalšiu pomoc?