Vizualizácie pre Windows Media Player

Vizualizácie sú farby, tvary a vzorky, ktoré sa v režime Prehráva sa prehrávača Windows Media Player pohybujú podľa hudby. Prehrávač sa dodáva s množstvom vizualizácií a na tejto stránke si môžete stiahnuť ďalšie. Ďalšie informácie.


Blazing Colors
Veľkosť súboru: 169 kB
Autor: Averett & Associates
Stiahnuť

Color Cubes
Veľkosť súboru: 169 kB
Autor: Averett & Associates
Stiahnuť

Dungeon Siege
Veľkosť súboru: 837 kB
Autor: Averett & Associates
Stiahnuť

Energy Bliss
Veľkosť súboru: 521 kB
Autor: Microsoft a Averett & Associates
Stiahnuť

G-Force
Veľkosť súboru: 3,4 MB
Autor: SoundSpectrum
Získať

The Grind
Veľkosť súboru: 2,37 MB
Autor: Microsoft a Warner Bros.
Stiahnuť

Morphyre
Veľkosť súboru: 8,71 MB
Autor: Pur3 Ltd
Získať

Picture Viz I
Veľkosť súboru: 184 kB
Autor: Averett & Associates
Stiahnuť

Picture Viz II
Veľkosť súboru: 192 KB
Autor: Averett & Associates
Stiahnuť

Psychedelia Viz Pack
Veľkosť súboru: 5,6 MB
Autor: Tim Cowley a Stephen Coy
Stiahnuť

Pulsing Colors
Veľkosť súboru: 170 kB
Autor: Averett & Associates
Stiahnuť

Softie the Snowman II
Veľkosť súboru: 558 kB
Autor: Averett & Associates
Stiahnuť

SoftSkies
Veľkosť súboru: 7,2 MB
Autor: SoundSpectrum
Získať

Terminator III
Veľkosť súboru: 2,54 MB
Autor: Averett & Associates
Stiahnuť

Trilogy I
Veľkosť súboru: 177 kB
Autor: Averett & Associates
Stiahnuť

Trilogy II
Veľkosť súboru: 177 kB
Autor: Averett & Associates
Stiahnuť

Trilogy III
Veľkosť súboru: 177 kB
Autor: Averett & Associates
Stiahnuť

WhiteCap
Veľkosť súboru: 753 kB
Autor: SoundSpectrum
Získať

Windows Media 9 Series
Veľkosť súboru: 366 kB
Autor: Averett & Associates
Stiahnuť

Ďalšie informácie


Vyskúšajte dostupné verzie, ktoré fungujú s vašimi zariadeniami.

Získajte pomoc pre svoju verziu prehrávača.

Prispôsobte si Windows Media Player prostredníctvom zvukových a obrazových doplnkov.

Oboznámte sa s najnovšími funkciami systému Windows 10.