Použitie hesla systému Windows ako hesla šetriča obrazovky


Zabezpečenie počítača môžete zlepšiť vytvorením hesla šetriča obrazovky, ktoré zamkne počítač pri spustení šetriča obrazovky. Heslo šetriča obrazovky je rovnaké ako heslo, ktoré používate aj na prihlásenie do systému Windows.

Poznámka

  • Ak nemáte heslo systému Windows, nasledujúci postup nebude možné vykonať. Informácie o vytvorení hesla pre systém Windows nájdete v téme Ochrana počítača pomocou hesla.

  1. Ak chcete otvoriť ovládací panel Nastavenie šetriča obrazovky, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text šetrič obrazovky a potom kliknite na položku Nastaviť heslo šetriča obrazovky.

  2. Začiarknite políčko Pri obnovení zobraziť prihlasovaciu obrazovku, nastavte interval, po uplynutí ktorého sa spustí šetrič obrazovky, a potom kliknite na tlačidlo OK. (Vyberte čas, ktorý by nemal byť dostatočne dlhý na to, aby počítač mohla použiť neoprávnená osoba, ale ani príliš krátky, aby šetrič obrazovky už po chvíľke nečinnosti zamkol počítač.)Potrebujete ďalšiu pomoc?