Chyba 80070002 služby Windows Update


Ak sa pri hľadaní aktualizácií pomocou služby Windows Update zobrazí chyba 80070002, je potrebné odstrániť dočasné súbory aktualizácií, ktoré systém Windows používa na identifikáciu aktualizácií vhodných pre počítač. Ak chcete odstrániť dočasné súbory, zastavte službu Windows Update, odstráňte dočasné súbory aktualizácií, reštartujte službu Windows Update a potom znova skúste vyhľadať aktualizácie pre systém Windows.

Zobraziť všetko

Deaktivácia služby Windows Update

Nasledujúci postup môžete vykonať len vtedy, ak ste prihlásení ako správca.

 1. Ak chcete otvoriť okno Nástroje na správu, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text nástroje na správu a potom kliknite na položku Nástroje na správu.

 2. Dvakrát kliknite na položku Služby. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

 3. Kliknutím na nadpis stĺpca Názov usporiadajte názvy v opačnom poradí.

 4. Vyhľadajte službu Windows Update a potom kliknite pravým tlačidlom myši na položku Zastaviť.

Postup odstraňovania dočasných súborov aktualizácií

 1. Ak chcete otvoriť okno Počítač, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Počítač.

 2. Dvakrát kliknite na lokálny pevný disk, na ktorom je nainštalovaný systém Windows (zvyčajne je to jednotka C).

 3. Dvakrát kliknite na priečinok Windows a potom dvakrát kliknite na priečinok SoftwareDistribution.

 4. Dvojitým kliknutím otvorte priečinok DataStore a odstráňte všetky súbory a priečinky, ktoré v ňom nachádzajú. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

 5. Kliknite na tlačidlo Späť. V priečinku SoftwareDistribution dvojitým kliknutím otvorte priečinok Prevziať a odstráňte v ňom všetky súbory. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

Reštartovanie služby Windows Update

Nasledujúci postup môžete vykonať len vtedy, ak ste prihlásení ako správca.

 1. Ak chcete otvoriť okno Nástroje na správu, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text nástroje na správu a potom kliknite na položku Nástroje na správu.

 2. Dvakrát kliknite na položku Služby. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

 3. Kliknutím na nadpis stĺpca Názov usporiadajte názvy v opačnom poradí.

 4. Vyhľadajte službu Windows Update a potom kliknite pravým tlačidlom myši na položku Spustiť.

 5. Vyberte okná Služby a Nástroje na správu.

Zobrazenie aktualizácií nainštalovaných v počítači

Odstránenie dočasných súborov aktualizácií pomôže problém vyriešiť, ale odstráni sa aj história služby Windows Update. Ak zobrazíte položku Nainštalované aktualizácie, budete mať stále možnosť zistiť, ktoré aktualizácie sú v počítači nainštalované.

 • Otvorte okno Nainštalované aktualizácie kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknutím na položku Ovládací panel, kliknutím na položku Programy a následným kliknutím na položku Programy a súčasti v časti Programy a súčasti.

Používanie nástroja na kontrolu pripravenosti na aktualizáciu systému

Ak problém pretrváva aj po vykonaní krokov uvedených vyššie, vyhľadajte aktualizácie znovu pomocou nasledujúcich krokov. Keď sa pri opätovnom vyhľadávaní aktualizácií zobrazí ponuka na prevzatie a spustenie nástroja na kontrolu pripravenosti na aktualizáciu systému, urobte to. Systém ponúkne nástroj na kontrolu pripravenosti na aktualizáciu systému iba v počítačoch so stavom, ktorý by tento nástroj mohol vyriešiť. Ak sa chcete dozvedieť viac o tomto nástroji, prejdite na tému Čo je nástroj na kontrolu pripravenosti na aktualizáciu systému? na webovej lokalite spoločnosti Windows.

 1. Ak chcete otvoriť službu Windows Update, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text Update a potom v zozname výsledkov kliknite na položku Windows Update.

 2. Na ľavej table kliknite na položku Vyhľadať aktualizácie.

Ak vám systém ponúkol nástroj na kontrolu pripravenosti na aktualizáciu systému, ale vyskytol sa problém pri používaní služby Windows Update, môžete nástroj prevziať a spustiť manuálne. Musíte poznať verziu a typ systému Windows, ktorý používate.

Manuálne spustenie nástroja na kontrolu pripravenosti na aktualizáciu systému

 1. Ak chcete otvoriť okno Systém, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, pravým tlačidlom myši kliknite na položku Počítač a potom kliknite na položku Vlastnosti.

 2. V časti Systém zistite, či položka Typ systému uvádza 32-bitovú alebo 64-bitovú verziu operačného systému Windows.

 3. Prejdite na tému Čo je nástroj na kontrolu pripravenosti na aktualizáciu systému? na webovej lokalite spoločnosti Windows. Vyhľadajte verziu systému Windows a typ systému, ktorý používate, a kliknutím na prepojenie prevezmite nástroj na kontrolu pripravenosti na aktualizáciu systému.

 4. Po prevzatí nástroja na kontrolu pripravenosti na aktualizáciu systému reštartujte počítač a potom znova vyhľadajte aktualizácie.

Ak sa táto chyba zobrazuje aj naďalej, vyskúšajte tohto automatického poradcu pri riešení problémov na webovej lokalite technickej podpory spoločnosti Microsoft alebo prejdite na lokalitu Microsoft Answers.

Platí pre kódy chýb:

 • WindowsUpdate_80070002

 • 0x80070002Potrebujete ďalšiu pomoc?