Chyba 80070020 služby Windows Update


Ak sa zobrazí chyba 80070020 služby Windows Update, príčinou môže byť rušivý vplyv programu spusteného v počítači so službou Windows Update. Tento problém je často možné vyriešiť reštartovaním počítača alebo opätovným spustením služby Windows Update.

Ak sa chyba 80070020 zobrazuje aj po reštartovaní počítača a spustení služby Windows Update, môže rušenie spôsobovať program (napríklad antivírusový program), ktorý sa spúšťa automaticky pri spustení počítača. V takom prípade musíte reštartovať počítač bez spustenia programov, ktoré sa aktivujú pri spustení systému Windows. Môžete to urobiť dvoma spôsobmi: spustením počítača v núdzovom režime alebo manuálnym spustením systému Windows bez programov, ktoré sa aktivujú pri jeho spustení (tento postup je označovaný aj ako čisté reštartovanie). Oba postupy sú popísané nižšie.

Tieto metódy vyžadujú viacnásobné reštartovanie počítača, preto bude možno lepšie, ak si najprv prečítate všetky kroky alebo si uvedené pokyny vytlačíte skôr, ako začnete podľa nich postupovať.

Poznámka

 • Núdzový režim nepodporuje telefonické pripojenie k sieti. Ak využívate telefonické pripojenie, použite metódu čistého reštartovania.

Zobraziť všetko

Spustenie služby Windows Update v núdzovom režime

 1. Ak chcete spustiť systém Windows v núdzovom režime, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz msconfig a v zozname výsledkov vyhľadávania kliknite na súbor msconfig.exe. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.
 2. V dialógovom okne Konfigurácia systému kliknite na kartu Spustenie.

 3. Začiarknite políčko Bezpečné spustenie, kliknite na položku Sieť a potom kliknite na tlačidlo OK.

 4. V dialógovom okne Konfigurácia systému kliknite na kartu Reštartovať. Počítač sa reštartuje špeciálnym spôsobom, ktorý sa nazýva núdzový režim, a umožňuje prístup k Internetu.

 5. Ak chcete otvoriť službu Windows Update, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text Update a potom v zozname výsledkov kliknite na položku Windows Update.

 6. Na ľavej table kliknite na položku Vyhľadať aktualizácie a potom počkajte, kým sa v systéme Windows vyhľadajú najnovšie aktualizácie pre počítač.

 7. Ak sa nájdu aktualizácie, kliknite na tlačidlo Inštalovať aktualizácie. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

 8. Po nainštalovaní aktualizácií reštartujte počítač, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz msconfig a potom v zozname s výsledkami vyhľadávania kliknite na súbor msconfig.exe. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.
 9. V dialógovom okne Konfigurácia systému kliknite na kartu Všeobecné, potom na položky Normálne spustenie, OK a kliknite na položku Reštartovať.

Spustenie služby Windows Update pomocou čistého reštartovania systému Windows

 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz msconfig a potom kliknite na súbor msconfig.exe. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.
 2. Na karte Všeobecné kliknite na položku Selektívne spustenie a zrušte začiarknutie políčka Načítať položky pri spustení.

 3. Kliknite na kartu Služby, začiarknite políčko Skryť všetky služby spoločnosti Microsoft a potom kliknite na tlačidlo Vypnúť všetky.

 4. Kliknite na tlačidlo OK a potom na tlačidlo Reštartovať.

 5. Ak chcete otvoriť službu Windows Update, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text Update a potom v zozname výsledkov kliknite na položku Windows Update.

 6. Na ľavej table kliknite na položku Vyhľadať aktualizácie a potom počkajte, kým sa v systéme Windows vyhľadajú najnovšie aktualizácie pre počítač.

 7. Ak sa nájdu aktualizácie, kliknite na tlačidlo Inštalovať aktualizácie. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

 8. Po nainštalovaní aktualizácií reštartujte počítač. Kliknite na tlačidlo Štart, do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz msconfig a potom kliknite na súbor msconfig.exe. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

 9. Na karte Všeobecné, kliknite na položku Normálne spustenie, kliknite na tlačidlo OK a potom na položku Reštartovať.

Ak sa táto chyba zobrazuje aj naďalej, vyskúšajte tohto automatického poradcu pri riešení problémov na webovej lokalite technickej podpory spoločnosti Microsoft alebo prejdite na lokalitu Microsoft Answers.

Platí pre kódy chýb:

 • WindowsUpdate_80070020

 • 0x80070020Potrebujete ďalšiu pomoc?