Chyba 80070424 služby Windows Update


Poradca pri riešení problémov so službou Windows Update dokáže vyriešiť niektoré problémy so službou Windows Update. Túto chybu môže vyriešiť za vás.

Ak predchádzajúce kroky nepomohli, postupujte nasledovne.

Spustenie požadovaných služieb služby Windows Update

 1. Ak chcete otvoriť okno Nástroje na správu, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text nástroje na správu a potom kliknite na položku Nástroje na správu.

 2. Dvakrát kliknite na položku Služby. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

 3. V dialógovom okne Služby kliknite na položku Background Intelligent Transfer Service (je možné, že túto položku nájdete až po posúvaní v zozname, pretože položky sú usporiadané v abecednom poradí).

 4. Všimnite si stav výberu (stav je zobrazený v treťom stĺpci). Ak je zobrazená možnosť Zastavené, pravým tlačidlom myši kliknite na položku Background Intelligent Transfer Service a potom kliknite na položku Spustiť.

 5. V dialógovom okne Služby kliknite na položku Windows Update (je možné, že túto položku nájdete až po posúvaní v zozname, pretože položky sú usporiadané v abecednom poradí).

 6. Všimnite si stav výberu (stav je zobrazený v treťom stĺpci). Ak sa zobrazí možnosť Zastavené, pravým tlačidlom myši kliknite na položku Windows Update a potom kliknite na položku Spustiť.

 7. V dialógovom okne Služby kliknite na položku Pracovná stanica (je možné, že túto položku nájdete až po posúvaní v zozname, pretože položky sú usporiadané v abecednom poradí).

 8. Všimnite si stav výberu (stav je zobrazený v treťom stĺpci). Ak sa zobrazí možnosť Zastavené, pravým tlačidlom myši kliknite na položku Pracovná stanica a potom kliknite na položku Spustiť.

 9. Zatvorte dialógové okno Služby a potom znova spustite aktualizácie systému Windows.

Ak sa služba BITS (Background Intelligent Transfer Service) nezobrazí v zozname Služby, pozrite si časť s riešením tohto článku o problémoch so službou BITS (Background Intelligent Transfer Service) na webovej lokalite spoločnosti Microsoft.

Ak sa služba Windows Update nezobrazí v zozname Služby, pozrite si tento článok o inštalácii agenta služby Windows Update na webovej lokalite spoločnosti Microsoft.

Ak sa táto chyba zobrazuje aj naďalej, prejdite na lokalitu Microsoft Answers, kde nájdete ďalšiu pomoc.

Platí pre kódy chyby:

 • WindowsUpdate_80070424

 • 0x80070424Potrebujete ďalšiu pomoc?