Chyba 80070490 služby Windows Update


Ak sa zobrazí chyba 80070490 služby Windows Update, znamená to, že súbor (manifest CBS), ktorý je potrebný na inštaláciu aktualizácií, je poškodený.

Nástroj na kontrolu pripravenosti na aktualizáciu systému Windows môže pomôcť upraviť niektoré podmienky spôsobujúce chybu 80070490 služby Windows Update. Ak chcete získať ďalšie informácie o tomto nástroji, prečítajte si tému Čo je nástroj na kontrolu pripravenosti na aktualizáciu systému? na webovej lokalite systému Windows.

Ak Nástroj na kontrolu pripravenosti na aktualizáciu systému problém nevyrieši, musíte opraviť systém Windows. Opravou systému Windows sa nepoškodia osobné súbory ani nainštalované programy.

Po dokončení opravy bude potrebné nanovo spustiť službu Windows Update a nainštalovať aktualizácie, ktoré nie sú súčasťou inštalačného DVD. Ak chcete opraviť systém Windows, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Zavrite všetky programy a reštartujte počítač.

 2. Vložte disk DVD systému Windows do diskovej jednotky. Počkajte, kým sa nespustí inštalácia. Ak sa inštalácia nezobrazí automaticky, postupujte podľa týchto krokov:

  1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom do poľa Hľadať zadajte výraz Jednotka:\setup.exe, kde slovo Jednotka predstavuje písmeno jednotky DVD počítača (napríklad: D:\setup.exe).

  2. Kliknite na položku Setup.exe v zozname Programy.

 3. Kliknite na tlačidlo Inštalovať.

 4. Kliknite na položku Prejsť online a získať najnovšie aktualizácie na inštaláciu (odporúča sa).

 5. V prípade potreby zadajte kód Product Key systému Windows.

 6. V okne Aký typ inštalácie požadujete? kliknite na položku Inovácia.

 7. Po dokončení inštalácie reštartujte počítač a opäť spustite službu Windows Update.

Ak sa táto chyba zobrazuje aj naďalej, vyskúšajte tohto automatického poradcu pri riešení problémov na webovej lokalite technickej podpory spoločnosti Microsoft alebo prejdite na lokalitu Microsoft Answers.

Platí pre kódy chýb:

 • WindowsUpdate_80070490

 • 0x80070490Potrebujete ďalšiu pomoc?