Chyba 80070643 služby Windows Update


Chyba 80070643 služby Windows Update sa môže vyskytnúť z niekoľkých dôvodov. Najbežnejšou príčinou býva problém s rozhraním .NET Framework nainštalovaným v počítači. Táto chyba sa môže vyskytnúť aj počas inštalácie aktualizácií balíka Microsoft Office 2003. Ak sa počas inštalácie aktualizácií balíka Microsoft Office 2003 zobrazí chybové hlásenie, postupujte podľa pokynov v nižšie uvedenej časti Microsoft Office 2003. V opačnom prípade postupujte podľa pokynov v časti Rozhranie .NET Framework systému Windows.

Zobraziť všetko

Rozhranie .NET Framework systému Windows

Rozhranie .NET Framework je súčasťou systému Windows a používa sa na tvorbu, nasadzovanie a spúšťanie programov. Keďže rozhranie .NET Framework používa viacero programov, problémy sa môžu vyskytnúť vplyvom poškodenia pevného disku alebo vplyvom chybných inštalácií programov, ktoré môžu spôsobiť zlyhanie aktualizácie.

Postup riešenia problému je určený pre skúsených používateľov. Ak si týmto postupom nie ste istí, požiadajte radšej o pomoc priateľa alebo pracovníka technickej podpory. Potrebné kroky nájdete v rozhraní .NET Framework na webovej lokalite spoločnosti Microsoft.

Microsoft Office 2003

Na odstránenie tohto problému bude možno potrebné reštartovať zdrojový modul balíka Office (OSE) a potom znova spustiť inštaláciu najnovších aktualizácií produktov balíka Office.

Postup reštartovania zdrojového modulu balíka Office (OSE)

Nasledujúci postup môžete vykonať len vtedy, ak ste prihlásení ako správca.

  1. Ak chcete otvoriť okno Nástroje na správu, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text nástroje na správu a potom kliknite na položku Nástroje na správu.

  2. Dvakrát kliknite na položku Služby. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

  3. Ak je služba zdrojového modulu balíka Office (OSE) deaktivovaná, dvojitým kliknutím otvorte vlastnosti služby.

  4. Kliknite na zoznam Typ spustenia, kliknite na položku Automatické (oneskorené spustenie) a potom kliknite na tlačidlo Použiť.

  5. V položke Stav služby kliknite na tlačidlo Spustiť.

Ďalšie informácie o reštartovaní služby OSE nájdete v aktualizáciách balíka Microsoft Office na webovej lokalite spoločnosti Microsoft.

Ak sa táto chyba zobrazuje aj naďalej, vyskúšajte tohto automatického poradcu pri riešení problémov na webovej lokalite technickej podpory spoločnosti Microsoft alebo prejdite na lokalitu Microsoft Answers.

Platí pre kódy chýb:

  • WindowsUpdate_80070643

  • WindowsUpdate_643

  • 643

  • 0x643

  • 0x80070643Potrebujete ďalšiu pomoc?