Chyba 80072ee7 služby Windows Update


Ak sa pri vyhľadávaní aktualizácií zobrazí chyba 80072ee7 služby Windows Update, pravdepodobne bude potrebné zmeniť alebo odstrániť statické adresy IP pre službuWindows Update. Adresy sú uložené v súbore operačného systému, ktorý sa nazýva súbor Hosts.

Adresa IP pre službu Windows Update sa môže meniť pri každom vyhľadávaní aktualizácií, ale niektoré doplnkové programy pre systém Windows vkladajú do súboru Hosts statické adresy. Statická adresa IP pre službu Windows Update spôsobí, že počítač nebude dostávať aktualizácie.

K dispozícii je Poradca pri riešení problémov so službou Windows Update, ktorý dokáže vyriešiť niektoré problémy so službou Windows Update. Túto chybu môže vyriešiť za vás.

Ak predchádzajúce kroky nepomohli, postupujte nasledovne.

Postup odstránenia statických adries IP pre webovú lokalitu služby Windows Update

  1. Ak chcete otvoriť okno Počítač, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Počítač.

  2. Dvakrát kliknite na lokálny pevný disk, na ktorom je nainštalovaný systém Windows (zvyčajne je to jednotka C).

  3. Dvakrát kliknite na priečinok Windows a potom dvakrát kliknite na priečinok System32.

  4. Dvakrát kliknite na priečinok Ovládače a potom dvakrát kliknite na priečinok etc.

  5. V priečinku etc kliknite pravým tlačidlom na súbor hosts, kliknite na položku Otvoriť a po zobrazení výzvy na výber programu na otvorenie súboru kliknite na položku Poznámkový blok.

  6. V súbore hosts skontrolujte, či sa vedľa každej adresy IP služby Windows Update a názvu hostiteľa nachádza znak #. Ak nie, znak # pridajte, alebo celú položku odstráňte.

  7. Kliknite na ponuku Súbor, kliknite na položku Uložiť a potom znova skúste vyhľadať aktualizácie.

Ak sa táto chyba zobrazuje aj naďalej, prejdite na lokalitu Microsoft Answers, kde nájdete ďalšiu pomoc.

Kódy chýb:

  • WindowsUpdate_80072ee7

  • 0x80072ee7Potrebujete ďalšiu pomoc?