Chyba 80072f8f služby Windows Update


Ak sa pri vyhľadávaní aktualizácií zobrazí chyba 80072f8f služby Windows Update, dátum a čas v počítači sa pravdepodobne nezhodujú s dátumom a časom služby Windows Update online. Dátum a čas počítača nemusia byť úplne zhodné s dátumom a časom služby, ale ak sa tieto dátumy a časy príliš odlišujú, bráni to vo vyhľadávaní aktualizácií.

K dispozícii je Poradca pri riešení problémov so službou Windows Update, ktorý dokáže vyriešiť niektoré problémy so službou Windows Update. Túto chybu môže vyriešiť za vás.

Ak predchádzajúce kroky nepomohli, postupujte nasledovne.

Zmena dátumu a času počítača

 1. Otvorte ovládací panel Dátum a čas kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknutím na položku Ovládací panel, kliknutím na položku Hodiny, jazyky a oblasť a následným kliknutím na položku Dátum a čas.

 2. Na karte Dátum a čas skontrolujte správnosť dátumu a času počítača. Ak sú nesprávne, kliknite na položku Zmeniť dátum a čas. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

 3. V dialógovom okne Dátum a čas – nastavenie vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete zmeniť dátum, kliknutím na šípku doľava alebo doprava v časti Dátum prejdite na aktuálny mesiac kalendára a kliknite na aktuálny dátum.

  • Ak chcete zmeniť čas, v časti Čas dvakrát kliknite na hodiny, minúty alebo sekundy, ktoré chcete zmeniť, a potom kliknutím na príslušnú šípku zväčšite alebo zmenšite hodnotu.

 4. Po zmene nastavenia dátumu a času kliknite na tlačidlo OK. Potom opäť kliknite na tlačidlo OK.

Poznámka

 • Ak sa v časovom pásme používa letný čas a chcete, aby sa hodiny počítača automaticky posunuli pri prechode na letný čas a späť, na karte Dátum a čas kliknite na položku Zmeniť časové pásmo a skontrolujte, či je začiarknuté políčko Automaticky posunúť hodiny pri prechode na letný čas a späť.

Synchronizácia hodín počítača s internetovým časovým serverom

Ak synchronizujete hodiny počítača s internetovým časovým serverom, hodiny počítača sa aktualizujú tak, aby čas zodpovedal času na časovom serveri. Pomáha to zabezpečiť, aby boli hodiny počítača vždy presné. Hodiny počítača sa synchronizujú s internetovým časovým serverom zvyčajne raz za týždeň. Počítač však musí byť pripojený na Internet, v opačnom prípade sa synchronizácia neuskutoční.

Ak sa počítač nachádza v doméne, synchronizácia hodín s internetovým časovým serverom nie je možná. V takomto prípade je potrebné zmeniť čas a dátum počítača manuálne. Ak to chcete vykonať, postupujte podľa pokynov v časti Zmena dátumu a času počítača.

Ak sa počítač nenachádza v doméne, synchronizáciu hodín počítača s internetovým časovým serverom môžete vykonať podľa nižšie uvedeného postupu.

 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknite na položku Ovládací panel, kliknite na položku Hodiny, jazyk a oblasť a potom kliknite na položku Dátum a čas.
 2. Kliknite na kartu Internetový čas a potom kliknite na tlačidlo Zmeniť nastavenie. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

 3. Kliknite na položku Synchronizovať s internetovým časovým serverom, vyberte časový server a potom kliknite na tlačidlo OK. Potom opäť kliknite na tlačidlo OK.

Ak sa táto chyba zobrazuje aj naďalej, prejdite na lokalitu Microsoft Answers, kde nájdete ďalšiu pomoc.

Kódy chýb:

 • WindowsUpdate_80072f8f

 • 80072f8f

 • 0x80072f8fPotrebujete ďalšiu pomoc?