Chyba 800736CC služby Windows Update


Ak sa pri inštalácii aktualizácií zobrazí chyba 800736CC služby Windows Update, dôvodom je zvyčajne neplatný alebo poškodený obsah aktualizácie. Pravdepodobne to bolo spôsobené chybou pevného disku. Ak chcete vyriešiť tento problém, postupujte podľa krokov uvedených nižšie: skontrolujte najskôr pevný disk a potom odstráňte dočasné súbory aktualizácií, ktoré systém Windows používa na identifikáciu aktualizácií vhodných pre počítač. Ak chcete odstrániť dočasné súbory, zastavte službu Windows Update, odstráňte dočasné súbory aktualizácií, reštartujte službu Windows Update a potom znova skúste vyhľadať aktualizácie pre systém Windows.

Zobraziť všetko

Kontrola chýb disku

Nasledujúci postup môžete vykonať len vtedy, ak ste prihlásení ako správca.

 1. Ak chcete otvoriť okno Počítač, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Počítač.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na pevný disk, na ktorom je nainštalovaný systém Windows, zvyčajne je to jednotka C, a potom kliknite na položku Vlastnosti. Na jednotke, na ktorej je nainštalovaný systém Windows, sa zobrazí ikona systému Windows.

 3. Na karte Nástroje v časti Kontrola chýb kliknite na tlačidlo Skontrolovať. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

 4. Začiarknite políčka Automaticky opraviť chyby v systéme súborov aj Vyhľadať a pokúsiť sa obnoviť chybné sektory a kliknite na položku Spustiť.

 5. Tento proces môže v závislosti od veľkosti pevného disku trvať niekoľko minút. Ak sa zobrazí výzva na opätovné naplánovanie kontroly disku pri ďalšom reštartovaní počítača, zatvorte všetky programy a pokračujte až po reštartovaní počítača.

Poznámka

 • Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky, počas zisťovania chýb nepoužívajte počítač na iné úlohy.

Zastavenie služby Windows Update

Nasledujúci postup môžete vykonať len vtedy, ak ste prihlásení ako správca.

 1. Ak chcete otvoriť okno Nástroje na správu, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text nástroje na správu a potom kliknite na položku Nástroje na správu.

 2. Dvakrát kliknite na položku Služby. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

 3. Pravým tlačidlom myši kliknite na službu Windows Update a potom na tlačidlo Zastaviť.

Odstránenie dočasných súborov aktualizácií

 1. Ak chcete otvoriť okno Počítač, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Počítač.

 2. Dvakrát kliknite na lokálny pevný disk, na ktorom je nainštalovaný systém Windows, zvyčajne je to jednotka C.

 3. Dvakrát kliknite na priečinok Windows a potom dvakrát kliknite na priečinok SoftwareDistribution.

 4. Dvojitým kliknutím otvorte priečinok DataStore a odstráňte všetky súbory a priečinky, ktoré sa v ňom nachádzajú. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

 5. Kliknite na tlačidlo Späť. V priečinku SoftwareDistribution dvojitým kliknutím otvorte priečinok Prevziať a odstráňte v ňom všetky súbory. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

Reštartovanie služby Windows Update

Nasledujúci postup môžete vykonať len vtedy, ak ste prihlásení ako správca.

 1. Ak chcete otvoriť okno Nástroje na správu, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text nástroje na správu a potom kliknite na položku Nástroje na správu.

 2. Dvakrát kliknite na položku Služby. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

 3. Pravým tlačidlom myši kliknite na službu Windows Update a potom na tlačidlo Spustiť.

Ak problém pretrváva aj po vykonaní vyššie uvedených krokov, pozrite si tento článok vedomostnej databázy Knowledge Base na webovej lokalite pomoci a technickej podpory spoločnosti Microsoft alebo prejdite na webovú lokalitu Microsoft Community.

Odstránenie dočasných súborov aktualizácií pomôže problém vyriešiť, ale odstráni sa aj história služby Windows Update. Ak zobrazíte položku Nainštalované aktualizácie, budete mať stále možnosť zistiť, ktoré aktualizácie sú v počítači nainštalované.

Zobrazenie aktualizácií nainštalovaných v počítači

 • Otvorte okno Nainštalované aktualizácie kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknutím na položku Ovládací panel, kliknutím na položku Programy a následným kliknutím na položku Programy a súčasti v časti Programy a súčasti.

Platí pre kódy chyby:

 • WindowsUpdate_800736CC

 • 800736CCPotrebujete ďalšiu pomoc?