Chyba 80073712 služby Windows Update


Nástroj na kontrolu pripravenosti na aktualizáciu (System Update Readiness Tool) pre systém Windows môže opraviť niektoré okolnosti, ktoré zapríčinili chybu 80073712 služby Windows Update. Ďalšie informácie o tomto nástroji sa nachádzajú v téme Čo je nástroj na kontrolu pripravenosti na aktualizáciu systému? na webovej lokalite systému Windows.

Ak nástroj na kontrolu pripravenosti na aktualizáciu systému (System Update Readiness Tool) problém nevyrieši, musíte systém Windows opraviť. Opravou systému Windows sa nepoškodia osobné súbory ani nainštalované programy v počítači.

Po dokončení opravy bude potrebné nanovo spustiť službu Windows Update a nainštalovať aktualizácie, ktoré nie sú súčasťou inštalačného DVD. Ak chcete opraviť systém Windows, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Zavrite všetky programy a reštartujte počítač.

 2. Vložte disk DVD systému Windows do diskovej jednotky. Počkajte, kým sa nespustí inštalácia. Ak sa inštalácia nezobrazí automaticky, postupujte podľa týchto krokov:

  1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom do poľa Hľadať zadajte výraz Jednotka:\setup.exe, kde slovo Jednotka predstavuje písmeno jednotky DVD počítača (napríklad: D:\setup.exe).

  2. Kliknite na položku Setup.exe v zozname Programy.

 3. Kliknite na tlačidlo Inštalovať.

 4. Kliknite na položku Prejsť online a získať najnovšie aktualizácie na inštaláciu (Go online to obtain the latest updates for installation) (odporúča sa).

 5. Ak to bude potrebné, zadajte kód Product Key systému Windows.

 6. V okne Aký typ inštalácie požadujete? (Which kind of installation do you want?) kliknite na položku Inovácia.

 7. Po dokončení inštalácie reštartujte počítač a opäť spustite službu Windows Update.

Technické informácie

Chyba 80073712 sa vyskytuje vtedy, keď je v systéme Windows poškodený ukladací priestor súčastí. Ukladací priestor súčastí obsahuje informácie, ktoré sa používajú na inštaláciu aktualizácií. Nástroj na kontrolu pripravenosti na aktualizáciu systému (System Update Readiness Tool) vyhľadá a opraví poškodené súbory a údaje databázy Registry. Podrobnosti sa nachádzajú v časti Ďalšie informácie v článku Popis nástroja na kontrolu pripravenosti na aktualizáciu systému na webovej lokalite technickej podpory spoločnosti Microsoft.

Platí pre kódy chýb:

 • WindowsUpdate_80073712

 • 0x80073712Potrebujete ďalšiu pomoc?