Chyba 800B0001 služby Windows Update


Ak sa zobrazí chyba 800b0001 služby Windows Update, znamená to, že prostredníctvom služby Windows Update alebo služby Microsoft Update nie je možné zistiť poskytovateľa kryptografických služieb alebo je súbor požadovaný službou Windows Update (s názvom ukladací priestor katalógu) poškodený. Nástroj na kontrolu pripravenosti na aktualizáciu systému (System Update Readiness Tool) môže opraviť niektoré okolnosti, ktoré túto chybu zapríčinili. Ak chcete použiť tento nástroj, postupujte nasledovne:

 1. Prejsť na nástroj na kontrolu pripravenosti na aktualizáciu systému . V časti Informácie pre pokročilých používateľov (Information for advanced users) vyhľadajte vydanie a typ systému Windows vo vašom počítači a potom kliknite na prepojenie určené na prevzatie nástroja na kontrolu pripravenosti na aktualizáciu systému (System Update Readiness Tool). Informácie o spôsobe zistenia vydania systému Windows nájdete v téme Zobrazenie informácií o počítači.

 2. Opäť spustite službu Windows Update.

  Poznámka

  • Vyhľadávanie trvá zvyčajne najviac 15 minút. Na niektorých počítačoch však môže trvať dlhšie. Indikátor priebehu služby Windows Update sa počas skenovania neaktualizuje a priebeh sa zvykne na určitý čas zastaviť na hodnote 60 %. Takéto správanie je v poriadku. Vyhľadávanie ešte prebieha a aktualizácia by sa nemala zrušiť.

Nástroj na kontrolu pripravenosti na aktualizáciu systému (skrátene CheckSUR) je program na jednorazové vyhľadávanie problémov, ktoré by mohli zabrániť inštalácii aktualizácií. Problém uvedený vyššie je jedným z tých, ktoré môže nástroj CheckSUR vyhľadať a opraviť.

Ak sa pri použití nástroja CheckSUR vyskytnú chyby, správa o tejto udalosti sa uloží do súboru s názvom CheckSUR.log, ktorý sa nachádza v priečinku Windows v umiestnení Logs\CBS\. V predvolenej inštalácii systému Windows sa priečinok bude nachádzať v umiestnení C:\Windows\Logs\CBS.

Ak nástroj na kontrolu pripravenosti na aktualizáciu systému (System Update Readiness Tool) problém nevyrieši, musíte systém Windows opraviť. Opravou systému Windows sa nepoškodia osobné súbory ani nainštalované programy v počítači.

Po dokončení opravy bude potrebné nanovo spustiť službu Windows Update a nainštalovať aktualizácie, ktoré nie sú súčasťou inštalačného DVD. Ak chcete opraviť systém Windows, postupujte nasledovne:

 1. Zavrite všetky programy a reštartujte počítač.

 2. Vložte disk DVD systému Windows do diskovej jednotky. Počkajte, kým sa nespustí inštalácia. Ak sa inštalácia nezobrazí automaticky, postupujte podľa týchto krokov:

  1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom do poľa Hľadať zadajte výraz Jednotka:\setup.exe, kde slovo Jednotka predstavuje písmeno jednotky DVD počítača (napríklad: D:\setup.exe).

  2. Kliknite na položku Setup.exe v zozname Programy.

 3. Kliknite na tlačidlo Inštalovať.

 4. Kliknite na položku Prejsť online a získať najnovšie aktualizácie na inštaláciu (Go online to obtain the latest updates for installation) (odporúča sa).

 5. V prípade potreby zadajte kód Product Key systému Windows.

 6. V okne Aký typ inštalácie požadujete? (Which kind of installation do you want?) kliknite na položku Inovácia.

 7. Po dokončení inštalácie reštartujte počítač a opäť spustite službu Windows Update.

Ak sa táto chyba zobrazuje aj naďalej, vyskúšajte tohto automatického poradcu pri riešení problémov na webovej lokalite technickej podpory spoločnosti Microsoft alebo prejdite na lokalitu Microsoft Answers.

Platí pre kódy chýb: WindowsUpdate_800B0001

 • WindowsUpdate_800B0001

 • 0x800B0001Potrebujete ďalšiu pomoc?