Chyba 800B0100 služby Windows Update


Ak sa vyskytne chyba 800B0100 služby Windows Update, znamená to, že súbor, ktorý vyžaduje služba Windows Update, je poškodený alebo chýba.

Pomocou nástroja na kontrolu pripravenosti na aktualizáciu systému je možné odstrániť problémy, ktoré môžu brániť inštalácii aktualizácií systému Windows. Chyba 800B0100 služby Windows Update je jedným z problémov, ktoré môže uvedený nástroj vyhľadať a opraviť. Ďalšie informácie o tomto nástroji sa nachádzajú v téme Čo je nástroj na kontrolu pripravenosti na aktualizáciu systému? na webovej lokalite systému Windows.

Poznámka

  • Vyhľadávanie trvá zvyčajne maximálne 15 minút. V niektorých počítačoch však môže trvať dlhšie. Indikátor priebehu služby Windows Update sa počas vyhľadávania neaktualizuje a priebeh sa zvykne na určitý čas zastaviť na hodnote 60 %. Takéto správanie je v poriadku. Vyhľadávanie ešte prebieha a aktualizácia by sa nemala zrušiť.

Ak sa pri použití nástroja na kontrolu pripravenosti na aktualizáciu systému vyskytnú problémy, zaznamenajú sa do súboru s názvom CheckSUR.log, ktorý je umiestnený v priečinku systému Windows v položke Logs\CBS\. V predvolenej inštalácii systému Windows sa bude nachádzať v umiestnení C:\Windows\Logs\CBS.

Ak sa táto chyba zobrazuje aj naďalej, vyskúšajte automatického Poradcu pri riešení problémov na webovej lokalite technickej podpory spoločnosti Microsoft alebo prejdite na lokalitu Microsoft Answers.

Platí pre kódy chýb:

  • WindowsUpdate_800B0100

  • 0x800B0100

  • WindowsUpdate_dt000Potrebujete ďalšiu pomoc?