Chyba 800f020b služby Windows Update


Ak sa počas pokusu o nainštalovanie aktualizácie zobrazí chyba 800f020b služby Windows Update, aktualizácia, ktorú sa pokúšate nainštalovať, súvisí so zariadením, ktoré nie je pripojené k počítaču. Skontrolujte, či sú všetky zariadenia pripojené a zapnuté a potom skúste znova nainštalovať aktualizácie. Ďalšie informácie o ovládačoch sa nachádzajú v téme Čo je ovládač?.

Ak chcete zistiť, ktoré zariadenie spôsobuje problém, môžete skontrolovať dostupné aktualizácie pred pokusom o ich nainštalovanie. Názov zariadenia alebo jeho výrobca sa zobrazia v zozname dostupných aktualizácií. Ďalšie informácie získate, ak budete postupovať podľa krokov na inštaláciu ovládačov a ďalších voliteľných aktualizácií uvedených v téme Inštalácia aktualizácií systému Windows v systéme Windows 7.

Ak sa táto chyba zobrazuje aj naďalej, vyskúšajte tohto automatického poradcu pri riešení problémov na webovej lokalite technickej podpory spoločnosti Microsoft alebo prejdite na lokalitu Microsoft Answers.

Kódy chýb:

  • WindowsUpdate_800f020b

  • 0x800f020bPotrebujete ďalšiu pomoc?