Chyba 8024001F služby Windows Update


Ak sa pri hľadaní aktualizácií zobrazí chyba 8024001F služby Windows Update, musíte sa pripojiť na Internet. Skontrolujte, či je sieťový kábel dôkladne zasunutý a bezpečne pripojený k počítaču. Fungovanie pripojenia na internet skontrolujete otvorením webového prehľadávača a návštevou jednej alebo viacerých spoľahlivých webových lokalít, ktoré často navštevujete. Keď sa potvrdí, že pripojenie na Internet funguje, vyhľadajte aktualizácie znova. Ďalšie informácie o pripojení k Internetu sa nachádzajú v téme Prečo sa nedá pripojiť na internet?.

Ak sa táto chyba zobrazuje aj naďalej, vyskúšajte tohto automatického poradcu pri riešení problémov na webovej lokalite technickej podpory spoločnosti Microsoft alebo prejdite na lokalitu Microsoft Answers.

Kódy chýb:

  • WindowsUpdate_8024001F

  • 8024001F

  • 0x8024001FPotrebujete ďalšiu pomoc?