Chyba 80244022 služby Windows Update


Ak sa počas vyhľadávania aktualizácií zobrazí chyba 80244022 služby Windows Update, môže to byť spôsobené prerušením spojenia medzi počítačom a serverom služby Windows Update. Zatvorte službu Windows Update, počkajte 10 až 15 minút a spustite službu Windows Update znova. Taktiež môžete počkať, kým sa služba Windows Update spustí automaticky v ďalšom naplánovanom čase.

Ak opätovné spustenie aktualizácie nepomáha, Poradca pri riešení problémov so službou Windows Update dokáže niektoré problémy so službou Windows Update vyhľadať a opraviť automaticky.

Ak sa chyba 80244022 zobrazuje naďalej, môže byť potrebné vykonať jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak je počítač pripojený k sieti na pracovisku, obráťte sa na správcu siete. Pravdepodobne prijímate aktualizácie prostredníctvom služby WSUS (Windows Server Update Services), čo je služba, ktorá umožňuje správcom siete nasadzovať a spravovať aktualizácie vo všetkých počítačoch v sieti. Ďalšie informácie o službe WSUS sa nachádzajú na webovej lokalite služby Windows Server Update Services (WSUS).

  • Ak je počítač zvyčajne pripojený k sieti na pracovisku (napríklad, ak máte prenosný počítač a teraz ho používate doma či na inom mieste), pravdepodobne prijímate aktualizácie prostredníctvom služby WSUS a nemôžete prijímať aktualizácie prostredníctvom priameho pripojenia na Internet alebo k inej sieti, akou je napríklad domáca sieť. Ak chcete odstrániť tento problém, pripojte sa k sieti na pracovisku a znova sa pokúste vyhľadať aktualizácie alebo sa obráťte na správcu siete.

  • Ak je počítač pripojený priamo k Internetu alebo k domácej sieti (a nikdy sa nepripája k sieti na pracovisku), bude pravdepodobne potrebné nastaviť program Internet Explorer tak, aby automaticky rozpoznal nastavenie siete LAN, aby služba Windows Update mohla prejsť do režimu online a získať aktualizácie. Ak chcete vykonať tento krok, postupujte nasledovne:

  1. Spustite program Internet Explorer tak, že kliknete na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart. Do poľa Hľadať zadajte výraz Internet Explorer a potom v zozname výsledkov dvakrát kliknite na položku Internet Explorer.

  2. Kliknite na tlačidlo Nástroje, na položku Možnosti siete Internet, potom kliknite na kartu Pripojenia a na položku Nastavenie siete LAN.

  3. V položke Automatická konfigurácia začiarknite políčko Automaticky zistiť nastavenie a potom kliknite na tlačidlo OK.

Ak sa táto chyba zobrazuje aj naďalej, prejdite na lokalitu Microsoft Answers, kde nájdete ďalšiu pomoc.

Platí pre kódy chyby:

  • WindowsUpdate_80244022

  • 0x80244022Potrebujete ďalšiu pomoc?