Chyba 8024402C služby Windows Update


Ak sa pri vyhľadávaní aktualizácií zobrazí chyba 8024402C služby Windows Update, môže byť potrebné vykonať jeden z nasledujúcich krokov:

 • Túto chybu mohol spôsobiť program spustený v počítači, ktorý bráni službe Windows Update Services (SVCHOST) v prístupe na Internet. Takéto programy sú napríklad brány firewall, softvér na ochranu pred spyware, nástroje Web Accelerator, programy na zabezpečenie Internetu alebo antivírusové programy a servery proxy.

  Ak sú spustené niektoré z týchto programov, pravdepodobne ich bude potrebné vypnúť počas preberania a inštalácie aktualizácií. Po aktualizácii počítača sa odporúča tieto programy znova zapnúť. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Chyba 80072efd služby Windows Update.

 • Ak je počítač pripojený na sieť v práci, aktualizácie pravdepodobne získavate prostredníctvom služby WSUS (Windows Server Update Services), čo je služba, ktorá správcom siete umožňuje nasadzovať a spravovať aktualizácie vo všetkých počítačoch v sieti.

  Ak vyššie uvedené informácie opisujú váš počítač, obráťte sa na správcu siete. Ďalšie informácie o službe WSUS nájdete na webovej lokalite Windows Server Update Services (WSUS). Ďalšie informácie o priebežnej aktualizácii siete sa nachádzajú v téme Priebežná aktualizácia počítačov zapojených do siete.

 • Ak je počítač zvyčajne pripojený k sieti na pracovisku (ak napríklad používate prenosný počítač, no práve ho používate doma alebo na inom mieste), pravdepodobne prijímate aktualizácie prostredníctvom služby WSUS a nemôžete prijímať aktualizácie prostredníctvom priameho pripojenia na Internet alebo k inej sieti, ako je napríklad domáca sieť.

  Ak chcete odstrániť tento problém, pripojte sa k sieti na pracovisku a znova sa pokúste vyhľadať aktualizácie alebo sa obráťte na správcu siete. Ak chcete zistiť, či sú aktualizácie pre váš počítač spravované serverom služby WSUS, postupujte podľa nasledovných krokov:

  1. Ak chcete otvoriť službu Windows Update, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text Update a potom v zozname výsledkov kliknite na položku Windows Update.

  2. Ak je váš počítač spravovaný službou WSUS, v spodnej časti stránky sa zobrazí text Získavate aktualizácie: Spravuje správca systému.

  Ak váš počítač spravuje služby WSUS, skúste sa pripojiť k serveru služby WSUS na pracovisku alebo prostredníctvom virtuálnej súkromnej siete (VPN). Ak to nepomôže, skúste sa pripojiť priamo na webovú lokalitu Microsoft Update vykonaním nasledujúcich krokov:

  1. Ak chcete otvoriť službu Windows Update, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text Update a potom v zozname výsledkov kliknite na položku Windows Update.

  2. Kliknite na položku Hľadať aktualizácie online zo služby Microsoft Update.

 • Ak je počítač pripojený priamo na internet alebo k domácej sieti (a nikdy sa nepripája k sieti na pracovisku), bude pravdepodobne potrebné nastaviť prehľadávač tak, aby automaticky zistil nastavenie lokálnej siete LAN, aby služba Windows Update mohla prejsť do režimu online a získať aktualizácie. Ak chcete vykonať tento krok, postupujte nasledovne:

  1. Otvorte okno Možnosti siete Internet kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknutím na položku Ovládací panel, kliknutím na položku Sieť a Internet a následným kliknutím na položku Možnosti siete Internet.

  2. Kliknite na kartu Pripojenia a potom kliknite na tlačidlo Nastavenie siete LAN.

  3. Pre položku Automatická konfigurácia začiarknite políčko Automaticky zistiť nastavenie a potom kliknite na tlačidlo OK.

 • Túto chybu môže spôsobovať aj nesprávne nastavenie systému DNS (Domain Name System) pre sieťové pripojenie. Servery služby Windows Update sú dostupné prostredníctvom serverov DNS nastavených na typický prístup k Internetu. Ak je lokálny server DNS z nejakého dôvodu upravený, pre klienta Windows Update nemusí byť možné vyhľadať server Windows Update a pripojiť sa k nemu. Skontrolujte lokálny server DNS, či je nastavený na typický prístup k Internetu. Ďalšie informácie o nastavení servera DNS sa nachádzajú v téme Zmena nastavení protokolu TCP/IP.

Ak sa táto chyba zobrazuje aj naďalej, vyskúšajte tohto automatického poradcu pri riešení problémov na webovej lokalite technickej podpory spoločnosti Microsoft alebo prejdite na lokalitu Microsoft Answers.

Kódy chýb:

 • WindowsUpdate_8024402C

 • 0x8024402CPotrebujete ďalšiu pomoc?