Chyba 80246005 služby Windows Update


Ak sa pri hľadaní aktualizácií zobrazí hlásenie o chybe 80246005 služby Windows Update, zvyčajne to znamená, že súbory nie je možné uložiť do priečinka Catroot2, alebo že kryptografická služba nebola spustená alebo nefunguje správne. Ak chcete tieto problémy odstrániť, vykonajte nižšie uvedené kroky.

Povolenie ukladania súborov do priečinka Catroot2

Služba Windows Update môže zlyhať, ak v systéme Windows nie je možné kopírovať súbory do priečinka Catroot2 alebo nahradiť súbory, ktoré sú v tomto priečinku (inými slovami, ak majú priečinok alebo jeho súbory nastavený atribút Iba na čítanie). Ak chcete zmeniť priečinok tak, aby ste doň mohli zapisovať súbory, postupujte nasledovne:

 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom zadajte do vyhľadávacieho poľa slovné spojenie command prompt.
 2. Vo výsledkoch vyhľadávania kliknite pravým tlačidlom myši na položku Príkazový riadok a potom kliknite na položku Spustiť ako správca. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

 3. V okne Príkazový riadok zadajte príkaz attrib -h -s -r c:\windows\system32\catroot2 (kde c:\ je jednotka, na ktorej je nainštalovaný systém Windows) a stlačte kláves Enter.

 4. Potom zadajte príkaz attrib -h -s -r c:\windows\system32\catroot2\*.* (kde c:\ je jednotka, na ktorej na nainštalovaný systém Windows) a stlačte kláves Enter.

 5. Zadajte príkaz Exit a potom stlačením klávesu Enter zatvorte okno správcu. Okno príkazového riadka.

Kontrola a reštartovanie kryptografickej služby

 1. Ak chcete otvoriť okno Nástroje na správu, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text nástroje na správu a potom kliknite na položku Nástroje na správu.

 2. Dvakrát kliknite na položku Služby. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

 3. Kliknutím na nadpis stĺpca Názov usporiadajte názvy v opačnom poradí. Vyhľadajte službu Windows Update. Všimnite si stav výberu (stav je zobrazený v treťom stĺpci). Pravým tlačidlom myši kliknite na službu Windows Update a vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak je k dispozícii položka Spustiť, kliknite na položku Spustiť.

  • Ak je k dispozícii položka Reštartovať, kliknite na položku Reštartovať.

 4. Kliknutím na nadpis stĺpca Názov usporiadajte názvy v abecednom poradí a potom kliknite na službu Cryptographic Services.

 5. Všimnite si stav výberu (stav je zobrazený v treťom stĺpci). Pravým tlačidlom myši kliknite na službu Cryptographic Services a potom vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak je k dispozícii položka Spustiť, kliknite na položku Spustiť.

  • Ak je k dispozícii položka Reštartovať, kliknite na položku Reštartovať.

 6. Zatvorte dialógové okno Služby.

Ak ste všetky tieto postupy vykonali, prejdite na webovú lokalitu služby Windows Update a skúste znovu vyhľadať aktualizácie.

Poznámka

 • Aj keď hlavnou príčinou vzniku tejto chyby sú zvyčajne dôvody popísané vyššie, túto chybu môžu tiež spôsobovať niektoré programy tým, že službe Windows Update Services (SVCHOST) zabránia v prístupe na Internet. Takéto programy sú napríklad brány firewall, softvér na ochranu pred spyware, nástroje Web Accelerator, programy na zabezpečenie Internetu alebo antivírusové programy a servery proxy. Ak sú spustené niektoré z týchto programov, pravdepodobne ich bude potrebné vypnúť počas preberania a inštalácie aktualizácií. Spoločnosť Microsoft odporúča znovu ich zapnúť po dokončení aktualizácie počítača. Pozrite si článok Chyba 80072efd služby Windows Update, ktorý obsahuje možné kroky pri zmene nastavenia brány Windows Firewall.

Platí pre kódy chýb:

 • WindowsUpdate_80246005

 • 0X80246005Potrebujete ďalšiu pomoc?