Chyba 80246007 služby Windows Update


Ak sa pri preberaní alebo vyhľadávaní aktualizácií zobrazí chyba 80246007 služby Windows Update, pravdepodobne bude potrebné zmeniť alebo reštartovať službu inteligentného prenosu na pozadí BITS (Background Intelligent Transfer Service). Táto služba umožňuje službe Windows Update preberať aktualizácie do počítača. Odporúčame najskôr použiť Poradcu pri riešení problémov so službou Windows Update.

Ak predchádzajúce kroky nepomohli, postupujte nasledovne.

Postup zmeny nastavenia alebo reštartovania služby inteligentného prenosu na pozadí BITS

Nasledujúci postup môžete vykonať len vtedy, ak ste prihlásení ako správca.

  1. Ak chcete otvoriť okno Nástroje na správu, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text nástroje na správu a potom kliknite na položku Nástroje na správu.

  2. Dvakrát kliknite na položku Služby.

  3. Pravým tlačidlom kliknite na položku Background Intelligent Transfer Service (BITS) a potom kliknite na položku Vlastnosti.

  4. Na karte Všeobecné vedľa položky Typ spustenia skontrolujte, či je vybratá možnosť Automatické (oneskorené spustenie). Ak nie je vybratá, vyberte ju a kliknite na tlačidlo Použiť.

  5. Vedľa položky Stav služby skontrolujte, či je služba spustená. Ak nie je, kliknite na tlačidlo Spustiť.

Ak sa táto chyba zobrazuje aj naďalej, prejdite na lokalitu Microsoft Answers, kde nájdete ďalšiu pomoc.

Kódy chýb:

  • WindowsUpdate_80246007

  • 80246007

  • 0x80246007Potrebujete ďalšiu pomoc?