Chyba 80246008 služby Windows Update


Nasledujúci postup môžete vykonať len vtedy, ak ste prihlásení ako správca.

Ak v priebehu procesu preberania aktualizácií zobrazí chyba 80246008 služby Windows Update, pravdepodobne bude potrebné zmeniť nastavenie služby inteligentného prenosu na pozadí BITS (Background Intelligent Transfer Service) alebo služby denníka udalostí systému Windows a potom každú službu reštartovať.

Postup zmeny nastavenia alebo reštartovania služby inteligentného prenosu na pozadí BITS

 1. Ak chcete otvoriť okno Nástroje na správu, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text nástroje na správu a potom kliknite na položku Nástroje na správu.

 2. Dvakrát kliknite na položku Služby. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

 3. Pravým tlačidlom kliknite na položku Background Intelligent Transfer Service (BITS) a potom kliknite na položku Vlastnosti.

 4. Na karte Všeobecné, vedľa položky Typ spustenia skontrolujte, či je vybratá možnosť Automatické (oneskorené spustenie).

 5. Vedľa položky Stav služby skontrolujte, či je služba spustená. Ak spustená nie je, kliknite na tlačidlo Spustiť.

Postup zmeny alebo reštartovania služby denníka udalostí systému Windows

 1. Ak chcete otvoriť okno Nástroje na správu, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text nástroje na správu a potom kliknite na položku Nástroje na správu.

 2. Dvakrát kliknite na položku Služby. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

 3. Pravým tlačidlom kliknite na položku služby Denník udalostí systému Windows a potom kliknite na položku Vlastnosti.

 4. Na karte Všeobecné skontrolujte, či je vedľa položky Typ spustenia vybratá možnosť automatického spustenia.

 5. Vedľa položky Stav služby skontrolujte, či je služba spustená. Ak spustená nie je, kliknite na tlačidlo Spustiť.

Ak sa táto chyba zobrazuje aj naďalej, vyskúšajte tohto automatického poradcu pri riešení problémov na webovej lokalite technickej podpory spoločnosti Microsoft alebo prejdite na lokalitu Microsoft Answers.

Platí pre kódy chýb:

 • WindowsUpdate_80246008

 • 0x80246008Potrebujete ďalšiu pomoc?