Bezdrôtové siete: najčastejšie otázky


Sieťou môže byť jeden počítač pripojený na Internet alebo dva navzájom prepojené počítače (a pravdepodobne pripojené aj na Internet). V bezdrôtovej sieti (Wi-Fi) sú počítače pripojené rádiovými signálmi namiesto drôtov či káblov. Výhodami bezdrôtových sietí sú mobilita a absencia nevzhľadných káblov. Nevýhodou môže byť pomalšie pripojenie v porovnaní s káblovou sieťou a rušenie inými bezdrôtovými zariadeniami, napríklad bezdrôtovými telefónmi.

Táto téma obsahuje odpovede na niektoré bežné otázky týkajúce sa bezdrôtových sietí.

Zobraziť všetko

Aké rôzne typy technológií bezdrôtových sietí existujú?

V súčasnosti existujú štyri možnosti: 802.11b, 802.11a, 802.11g a 802.11n. Tieto technológie sú porovnané v nižšie uvedených tabuľkách.

Poznámka

 • Uvedené doby prenosov platia pri ideálnych podmienkach. Za normálnych okolností ich nemusí byť možné dosiahnuť z dôvodu rozdielov v hardvéri, webových serveroch, podmienkach pri prenose údajov prostredníctvom siete a podobne.

802.11b

Rýchlosť

Maximálne 11 megabitov za sekundu (Mb/s).

Klady
 • Dobrý dosah signálu.

Zápory
 • Najnižšia prenosová rýchlosť.

 • Menej súčasne pripojených používateľov.

 • Používa frekvenciu 2,4 gigahertzov (GHz) (je to rovnaká frekvencia, na akej fungujú mikrovlnné rúry, bezdrôtové telefóny a iné spotrebiče), čo môže spôsobovať rušenie signálu.

802.11a

Rýchlosť

Maximálne 54 megabitov za sekundu (Mb/s).

Výhody
 • Viac súčasne pripojených používateľov.

 • Používa frekvenciu 5 gigahertzov (GHz), ktorá je odolná proti rušeniu inými zariadeniami.

Nevýhody
 • Má malý dosah signálu, ktorý zle preniká stenami a inými prekážkami.

 • Nie je kompatibilná so sieťovými adaptérmi, smerovačmi a prístupovými bodmi technológie 802.11b.

802.11g

Rýchlosť

Maximálne 54 megabitov za sekundu (Mb/s)

Výhody
 • Prenosová rýchlosť je pri optimálnych podmienkach porovnateľná s technológiou 802.11a.

 • Viac súčasne pripojených používateľov

 • Signál má dobrý dosah a dobre preniká cez prekážky.

 • Je kompatibilná so sieťovými adaptérmi, smerovačmi a prístupovými bodmi technológie 802.11b.

Nevýhody
 • Používa frekvenciu 2,4 gigahertzov (GHz), ktorá má rovnaké problémy s rušením ako technológia 802.11b.

802.11n

Rýchlosť

V závislosti od počtu prúdov údajov, ktoré hardvér podporuje, môže technológia 802.11n prenášať údaje rýchlosťou až 150 Mb/s, 300 Mb/s, 450 Mb/s alebo 600 Mb/s.

Výhody
 • Najvyššia rýchlosť.

 • Používa viaceré signály a antény na dosiahnutie vyššej rýchlosti.

 • Viac súčasne pripojených používateľov

 • Signál má najlepší dosah a dobre preniká cez prekážky.

 • Odolnosť voči rušeniu inými zariadeniami.

 • Môže používať frekvenciu 2,4 GHz alebo 5,0 GHz.

 • Pri používaní frekvencie 2,4 GHz je kompatibilná so sieťovými adaptérmi, smerovačmi a prístupovými bodmi technológie 802.11g.

Nevýhody
 • Pri používaní frekvencie 2,4 GHz môže mať rovnaké problémy s rušením ako technológia 802.11b.

 • Tento protokol ešte nie je úplne dokončený a niektoré požiadavky sa môžu zmeniť.

Ak je v počítači viac adaptérov bezdrôtovej siete, alebo ak adaptér používa viac štandardov, môžete určiť, ktorý adaptér alebo štandard bude použitý pre konkrétne sieťové pripojenie. Ak sa počítač používa na vysielanie médií na iné počítače v sieti, mali by ste ho nastaviť na používanie pripojenia 802.11a alebo 802.11n (ak je dostupné), pretože počas sledovania videí alebo počúvania hudby dosiahnete rýchlejší prenos údajov.

Aký hardvér je na pripojenie k bezdrôtovej sieti pre počítač potrebný?

Počítač potrebuje interný alebo externý bezdrôtový sieťový adaptér. Ak chcete zistiť, či je v počítači bezdrôtový sieťový adaptér, postupujte nasledovne:

 • Ak chcete otvoriť ovládací panel Sieťové pripojenia, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text adaptér a potom v Centre sietí kliknite na položku Zobraziť sieťové pripojenia.

  V tomto okne sú uvedené adaptéry nainštalované v počítači.

Čo je intenzita bezdrôtového signálu?

V zozname dostupných bezdrôtových sietí je zobrazený symbol Obrázok ikony zobrazujúcej intenzitu signálu bezdrôtovej siete, ktorý znázorňuje intenzitu bezdrôtového signálu jednotlivých sietí. Viac stĺpcov znamená silnejší signál. Silný signál (päť stĺpcov) zvyčajne znamená, že bezdrôtová sieť je blízko alebo že nie je rušená. Najlepší výkon dosiahnete, ak sa pripojíte k bezdrôtovej sieti s najsilnejším signálom. Ak však aj má niektorá nezabezpečená sieť lepší signál ako iná zabezpečená sieť, je pre vaše údaje bezpečnejšie pripojenie k zabezpečenej sieti (musíte však byť v takejto sieti oprávneným používateľom, aby ste sa mohli pripojiť). Príjem signálu zlepšíte presunutím počítača bližšie k bezdrôtovému smerovaču alebo prístupovému bodu alebo presunutím smerovača alebo prístupového bodu ďalej od zdrojov rušenia signálu, napríklad od tehlových stien alebo stien, ktoré obsahujú kovové nosníky. Ak chcete zobraziť zoznam dostupných bezdrôtových sietí, postupujte nasledovne:
 • Kliknutím na ikonu siete (Obrázok ikony bezdrôtovej siete alebo Obrázok ikony káblovej siete) v oblasti oznámení otvorte okno Pripojiť k sieti.

Aké sú riziká pripojenia k verejnej bezdrôtovej sieti?

Verejné bezdrôtové siete sú pohodlné, ale ak nemajú primerané zabezpečenie, môže byť pripojenie k nim riskantné. Ak je to možné, pripájajte sa iba k sieťam, ktoré vyžadujú kľúč zabezpečenia siete alebo majú inú formu zabezpečenia, napríklad certifikát. Informácie odosielané cez takéto siete sú šifrované. Toto šifrovanie pomáha chrániť počítač pred neoprávneným prístupom. V zozname dostupných bezdrôtových sietí je každá nezabezpečená lokalita označená. Ak sa pripojíte k nezabezpečenej sieti, osoba s primeranými nástrojmi môže sledovať všetko, čo robíte, vrátane navštevovaných webových lokalít, odosielaných a prijímaných súborov a používaných mien používateľov a hesiel. Ak ste pripojení k nezabezpečenej sieti, nemali by ste odosielať ani prijímať dokumenty alebo navštevovať webové lokality, ktoré obsahujú osobné údaje, napríklad bankové výpisy.

Ako nájsť bezdrôtovú sieť, ktorá sa nenachádza v zozname dostupných sietí?

Ak ste sa už k sieti predtým pripojili, uistite sa, že počítač je v dosahu siete, smerovač alebo prístupový bod je zapnutý (ak máte prístup k smerovaču alebo prístupovému bodu) a prepínač bezdrôtovej komunikácie na počítači je zapnutý. (Niektoré počítače prepínač neobsahujú. Ak ho váš počítač obsahuje, mal by sa nachádzať na prednej alebo bočnej strane počítača.) Ak ste sa k sieti ešte nepripojili, môže byť vypnuté vysielanie a sieť môže byť potrebné pridať manuálne. Ak chcete pridať sieť, ktorá nevysiela, postupujte nasledovne:

 1. Ak chcete otvoriť ovládací panel Správa bezdrôtových sietí, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text bezdrôtové a potom kliknite na položku Spravovať bezdrôtové siete.

 2. Kliknite na tlačidlo Pridať a potom kliknite na položku Manuálne vytvoriť sieťový profil.

 3. Zadajte informácie o sieti.

 4. Ak chcete, aby sa systém Windows automaticky pripájal, keď je sieť v dosahu, začiarknite políčko Aktivovať toto pripojenie automaticky.

 5. Začiarknite políčko Pripojiť aj v prípade, že sieť nevysiela, kliknite na tlačidlo Ďalej a potom kliknite na tlačidlo Zavrieť.

  Poznámka

  • Ak vyberiete túto možnosť, ochrana osobných údajov v počítači môže byť ohrozená. Ak nemáte nakonfigurované žiadne skryté siete, počítač nebude vysielať svoju polohu, čo zlepšuje jeho zabezpečenie.

Sieť sa pridá do zoznamu sietí a bude k dispozícii na pripojenie, keď bude počítač v jej dosahu. Ak sa chcete pripojiť k sieti, postupujte nasledovne:

 1. Kliknutím na ikonu siete (Obrázok ikony bezdrôtovej siete alebo Obrázok ikony káblovej siete) v oblasti oznámení otvorte okno Pripojiť k sieti.

 2. Kliknite na položku Nepomenovaná sieť a zadajte informácie o sieti.

  Sieť bude pridaná do zoznamu sietí a bude k dispozícii pre ďalšie pripojenie v okamihu, keď bude počítač v jej dosahu.

Čo treba urobiť na skopírovanie nastavenia bezdrôtovej siete do iných počítačov a zariadení vo vlastnej sieti?

Ak chcete, aby ďalšie počítače v sieti mohli odosielať a prijímať informácie v sieti, musia komunikovať s bezdrôtovým smerovačom. Každý počítač alebo zariadenie potrebujú nastavenie, napríklad názov siete alebo kľúč zabezpečenia siete, ktoré im umožní komunikovať so smerovačom.

Je možné na správu pripojenia k bezdrôtovej sieti použiť aj iný softvér ako systém Windows?

Áno. Aj keď je automatická konfigurácia bezdrôtovej siete v systéme Windows predvolene povolená, môžete ju zakázať a nainštalovať a potom použiť iný program. Mnohé sieťové adaptéry sa dodávajú s vlastným softvérom na správu bezdrôtového pripojenia. Ak na správu pripojení bezdrôtovej siete používate iný program a chcete namiesto neho použiť systém Windows, postupujte nasledovne:

 1. Vypnite alebo zakážte iný program.

 2. Ak chcete otvoriť okno príkazového riadka, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text Príkazový riadok a potom v zozname výsledkov kliknite na položku Príkazový riadok.

 3. Zadajte príkaz netsh wlan show settings.

  Ak je automatická konfigurácia bezdrôtovej siete vypnutá, zobrazí sa hlásenie Automatická konfigurácia je vypnutá v rozhraní Názov rozhrania.

 4. Ak chcete zapnúť automatickú konfiguráciu, zadajte príkaz set autoconfig enabled=yes interface="Názov rozhrania".Potrebujete ďalšiu pomoc?