Práca s digitálnymi fotografiami


Tlač fotografií v minulosti vyžadovala tmavú komoru alebo fotolaboratórium – nehovoriac o profesionálnej zručnosti. Až v poslednom desaťročí mali digitálne fotoaparáty a počítače revolučný vplyv na oblasť fotografovania, čo umožnilo komukoľvek tlačiť fotografie doma. V tomto článku sa naučíte, aké nástroje v systéme Windows môžete používať na prezeranie, triedenie a tlač digitálnych fotografií.

Presúvanie obrázkov z fotoaparátu do počítača

Väčšina digitálnych fotoaparátov ukladá fotografie na pamäťovú kartu CompactFlash alebo na kartu Secure Digital (SD). Ak si chcete prezerať, triediť alebo vytlačiť svoje fotografie, musíte ich importovať do počítača. Potom môžete fotografie na pamäťovej karte vymazať a znova ju použiť na uloženie novej série fotografií.

Existujú dva hlavné spôsoby importovania obrázkov:

 • Priamym pripojením fotoaparátu. Fotoaparát môžete pomocou kábla pripojiť priamo k počítaču pomocou univerzálnej sériovej zbernice (USB). Ak použijete tento spôsob, musíte fotoaparát zapnúť. Pre importovanie obrázkov bude použitá časť kapacity batérie fotoaparátu. Pri pravidelnom importovaní obrázkov budete musieť mať kábel neustále poruke.

  Obrázok kábla USB
  Kábel USB
 • Použite čítač pamäťových kariet. Najrýchlejším spôsobom importovania obrázkov je použitie zariadenia na čítanie pamäťových kariet. Vytiahnite pamäťovú kartu z fotoaparátu, zasuňte ju do zariadenia na čítanie kariet a pripojte ho do portu USB na počítači. Mnoho počítačov je už vybavených vstavanými čítacími zariadeniami kariet, preto stačí iba zasunúť pamäťovú kartu priamo do počítača.

  Obrázok zariadenia na čítanie pamäťových kariet
  Čítacie zariadenie pamäťových kariet

Keď fotoaparát alebo zariadenie na čítanie kariet pripojíte k počítaču, systém Windows by ho mal bez ohľadu na vybratú metódu automaticky rozpoznať. Potom použite nasledovný postup:

 1. V dialógovom okne Automatické prehrávanie kliknite na položku Importovať obrázky a videá pomocou systému Windows. Systém Windows vyhľadá na pamäťovej karte obrázky (a prípadne aj súbory s videom).

  Obrázok dialógového okna Automatické prehrávanie
  Toto dialógové okno sa zobrazí vtedy, keď pripojíte fotoaparát k počítaču alebo vložíte pamäťovú kartu do zariadenia na čítanie kariet.
 2. Po vyhľadaní obrázkov vás systém Windows požiada o súhlas s vytvorením značky (slovo alebo výraz, ktorý popisuje skupinu) pre importované obrázky. Ak súhlasíte, zadajte názov značky do poľa Označiť tieto obrázky (voliteľné). Ak obrázky, ktoré by mali byť importované, nemajú žiadne spoločné vlastnosti, tento krok preskočte. Značky pre jednotlivé obrázky môžete pridať kedykoľvek neskôr (pozri časť Usporiadanie a vyhľadanie obrázkov v tomto článku).

  Obrázok dialógového okna Import obrázkov a videa
  Značku môžete pridať do obrázkov po ich importovaní.
 3. Kliknite na príkaz Importovať.

 4. Ak chcete po dokončení importu obrázky a súbory s videom z pamäťovej karty odstrániť, pred importom obrázkov a videí v systéme Windows začiarknite políčko Vymazať po importe. Vymazanie pamäťovej karty uvoľní miesto na karte pre ďalšiu skupinu nových obrázkov.

  Obrázok dialógového okna Import obrázkov a videa
  Začiarknite políčko, ak chcete vymazať importované obrázky z pamäťovej karty.

Obrázky sa po importovaní zobrazia v galérii programu Windows Zobrazovač fotografií.

Tip

 • Ak chcete konvertovať klasické fotografie do digitálnej podoby, môžete použiť skener.

Knižnica obrázkov a program Windows Zobrazovač fotografií

Knižnica obrázkov predstavuje základný nástroj na vyhľadávanie a usporiadanie obrázkov v počítači. Ak chcete otvoriť knižnicu obrázkov, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Obrázky.
Obrázok knižnice obrázkov
Knižnica obrázkov

Program Windows Zobrazovač fotografií je súčasť systému Windows, pomocou ktorej si môžete prezerať a tlačiť digitálne fotografie. Ak chcete otvoriť určitý obrázok v programe Windows Zobrazovač fotografií, dvakrát kliknite na obrázok.

Niektoré funkcie programu Windows Zobrazovač fotografií a knižnice obrázkov sú rovnaké. Napríklad v knižnici obrázkov – a rovnako aj v programe Zobrazovač fotografií – môžete svoje obrázky prezerať, tlačiť alebo sledovať ako prezentáciu. Pre ktorý z nich sa teda rozhodnúť?

Vo všeobecnosti je na vyhľadávanie a triedenie obrázkov najvhodnejšia knižnica obrázkov. Knižnica obrázkov umožňuje zobrazenie všetkých obrázkov na jednom mieste a uľahčuje ich prezeranie podľa dátumu, značky a ďalších kritérií. Pomocou programu Windows Zobrazovač fotografií môžete otáčať obrázky, približovať ich, zobraziť obrázky v úplnej veľkosti a zobraziť obrázky ako prezentáciu.

Práca s obrázkami

Keď ste obrázky uložili do počítača, pravdepodobne s nimi budete chcieť pracovať. Môžete zobraziť viacero obrázkov na jednej obrazovke, zobraziť jeden obrázok v úplnej veľkosti, otáčať obrázky a zobraziť ich ako prezentáciu.

Používanie miniatúr

Knižnica obrázkov umožňuje zobraziť obrázky ako miniatúry – zmenšené verzie obrázkov v úplnej veľkosti. Ak chcete zobraziť maximálny počet miniatúr, kliknutím na tlačidlo MaximalizovaťObrázok tlačidla Maximalizovať zobrazte okno knižnice obrázkov na celej obrazovke.
Ak chcete zmeniť veľkosť miniatúr, kliknite na tlačidlo ZobrazeniaObrázok tlačidla Zobrazenia v knižnici obrázkov a potom posuňte jazdec nahor alebo nadol. Zmenšením miniatúr môžete svoju rozsiahlu kolekciu obrázkov prezerať rýchlejšie. Zväčšením miniatúr zase uvidíte detaily každého obrázka. Zmena veľkosti miniatúry nemá žiadny priamy vplyv na obrázok v jeho plnej veľkosti.

Ak sa chcete vrátiť k miniatúram strednej veľkosti, kliknite na tlačidlo Zobrazenia a potom kliknite na položku Stredne veľké ikony.

Otáčanie obrázka

Zvislé obrázky sa môžu v programe Windows Zobrazovač fotografií zobrazovať otočené nabok. Ak chcete tieto obrázky otočiť do správnej polohy, kliknite na tlačidlo Otočiť proti smeru hodinových ručičiekObrázok tlačidla Otočiť proti smeru hodinových ručičiek v programe Windows Zobrazovač fotografií alebo na tlačidlo Otočiť v smere hodinových ručičiekObrázok tlačidla Otočiť v smere hodinových ručičiek v programe Windows Zobrazovač fotografií.

Zobrazenie obrázka v jeho plnej veľkosti

Dvojitým kliknutím na obrázok v knižnici obrázkov sa obrázok zobrazí na takmer celej ploche okna programu Zobrazovač fotografií.

Ak chcete obrázok zobraziť v najväčšom možnom zobrazení, maximalizujte okno programu Zobrazovač fotografií.

Ak chcete zväčšiť iba časť obrázka, kliknite na tlačidlo Lupa a jazdec posúvajte smerom nahor. Keď je obrázok zväčšený, môžete ktorúkoľvek časť obrázka presúvať myšou po zmene kurzora na tvar ruky Obrázok ukazovateľa v tvare ruky a posúvať tak obrázok podľa potreby. Ak sa chcete vrátiť k štandardnému zobrazeniu, kliknite na tlačidlo Prispôsobiť veľkosti oknaObrázok tlačidla Prispôsobiť veľkosti okna v programe Windows Zobrazovač fotografií.

Zobrazenie prezentácie obrázkov

Digitálne obrázky môžete zobraziť ako prezentáciu na celej obrazovke, ktorá sa spustí automaticky.

Ak chcete spustiť prezentáciu, dvakrát kliknite na obrázok, aby sa otvoril v programe Zobrazovač fotografií, a potom kliknite na tlačidlo Prehrať prezentáciu v spodnej časti programu Zobrazovač fotografií. Prezentácia bude zobrazovať všetky obrázky v aktuálnom zobrazení.

Obrázok tlačidla Prehrať prezentáciu
Tlačidlo Prehrať prezentáciu

Pri prehrávaní prezentácie môžete prezentáciu pozastaviť, upraviť rýchlosť prehrávania, posúvať ju dopredu alebo dozadu a tiež vybrať, či sa obrázky budú zobrazovať náhodne alebo postupne. Ak chcete zobraziť ovládacie prvky prezentácie, kliknite na ňu pravým tlačidlom myši.

Ak chcete prezentáciu ukončiť, stlačte kláves Esc alebo kliknite na položku Skončiť v kontextovej ponuke prezentácie.

Usporiadanie a vyhľadanie obrázkov

Ak používate digitálny fotoaparát pravidelne, čoskoro zistíte, že sa vám v počítači nazbierali stovky alebo až tisícky obrázkov. Ak potrebujete nájsť konkrétny obrázok v kolekcii, pomôžu vám nástroje knižnice obrázkov.

Vyhľadanie obrázkov podľa dátumu

Digitálny fotoaparát označuje obrázky dátumom ich snímania. V knižnici obrázkov môžete prehľadávať alebo vyhľadávať obrázky podľa roku, mesiaca alebo dňa ich nasnímania.

Ak chcete vyhľadať obrázky podľa dátumu, kliknite v knižnici obrázkov na vyhľadávacie pole, kliknite na položku Dátum nasnímania a vyberte konkrétny dátum, mesiac, rok alebo iné časové obdobie.

Obrázok poľa hľadania
Vyhľadávacie pole

Pridanie značiek do obrázkov

Knižnicu obrázkov môžete použiť na pridanie značiek do obrázkov – sú to zmysluplné slová alebo frázy, ktoré popisujú obsah obrázka alebo miesto jeho nasnímania. Označením obrázkov uľahčíte ich vyhľadanie v budúcnosti, pretože môžete jednoduchšie zobraziť všetky obrázky, ktoré majú príslušnú značku.

Ak sa vám zdá, že pridávanie značiek je veľmi zdĺhavá práca, nemajte obavy – značky môžete pridať naraz do celej kolekcie obrázkov. Napríklad značku Narodeniny môžete pridať naraz do 20 alebo 30 obrázkov z narodeninovej oslavy. Ak chcete pridať značky k obrázkom, postupujte nasledovne:

 1. V knižnici obrázkov vyberte obrázky, ktoré chcete označiť. Ak chcete vybrať viacero obrázkov, pri klikaní na požadované obrázky podržte stlačený kláves Ctrl.

 2. Na table podrobností v spodnej časti knižnice obrázkov kliknite na položku Pridajte značku, zadajte názov značky do poľa a stlačte kláves Enter. Značka bude pridaná do všetkých vybratých obrázkov. Môžete pridať toľko značiek, koľko potrebujete.

Vytvorte si zvyk označovať obrázky hneď po ich importovaní do počítača. Tak sa vám nestane, že po sebe zanecháte nedokončenú prácu, čo sa týka označovania obrázkov. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Označovanie obrázkov na zjednodušenie ich vyhľadávania.

Vyhľadanie obrázkov podľa značky

Ak ste už raz v knižnici obrázkov priradili k obrázkom značky, je jednoduché ich opäť nájsť. Stačí zadať značku do vyhľadávacieho poľa. Zobrazia sa všetky obrázky, ktoré majú príslušnú značku. V nižšie uvedenom príklade sa po zadaní slova Zvieratá vyhľadajú všetky obrázky so značkami, ktoré obsahujú slovo Zvieratá. Ak majú niektoré obrázky slovo zvieratá v názve súboru, zobrazia sa tiež.

Obrázok zobrazujúci vyhľadávanie obrázkov zadaním do poľa hľadania
Vyhľadanie obrázkov so značkami zadaním textu do vyhľadávacieho poľa.

Ak si neviete spomenúť, aké značky ste vytvorili, kliknite na pole hľadania, kliknite na položku Značky a kliknutím na značku zobrazte zoznam všetkých obrázkov s danou značkou.

Obrázok zoznamu Značky
Zoznam značiek

Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Správa obrázkov.

Zdieľanie obrázkov

Zdieľanie digitálnych obrázkov znamená sprístupniť ich ďalším ľuďom tak, aby ich mohli prezerať vo svojich počítačoch. Najpoužívanejší spôsob zdieľania je posielanie obrázkov na webovú lokalitu alebo ich odosielanie e-mailom.

Webové lokality pre zdieľanie fotografií

Jedným zo spôsobov, ako zdieľať digitálne obrázky s inými osobami, je ich odovzdanie (kopírovanie) na webovú lokalitu. Pozvaní priatelia alebo príbuzní môžu navštíviť webovú lokalitu a pozrieť si vaše fotoalbumy. Väčšina lokalít na zdieľanie fotografií umožňuje zdieľanie a ukladanie obrázkov bez poplatkov. Uvedomte si, že niektoré lokality môžu vaše obrázky odstrániť, ak si do určitého času na lokalite nekúpite nejaké materiály alebo darčeky. Nezabudnite si preto prečítať politiku webovej lokality.

Zdieľanie obrázkov prostredníctvom e-mailu

Ďalším spôsobom zdieľania obrázkov je e-mail. Obrázky môžete odoslať prostredníctvom e-mailu z knižnice obrázkov alebo z programu Windows Zobrazovač fotografií. Ak začnete v knižnici obrázkov, môžete naraz zmeniť veľkosť viacerých obrázkov. Ak začnete v programe Zobrazovač fotografií, môžete zmeniť veľkosť len aktuálneho obrázka. Bez ohľadu na vybratý spôsob môže program Windows Zobrazovač fotografií obrázky automaticky komprimovať (zmenšiť veľkosť ich súborov), takže e-maily budú doručené oveľa rýchlejšie a obrázky zaberú menej miesta v počítači príjemcu. Pôvodné obrázky ostanú nezmenené.

Ak chcete odoslať obrázky v e-mailovej správe, vyberte obrázky v knižnici obrázkov a potom kliknite na tlačidlo E-mail na paneli s nástrojmi. V dialógovom okne Priložiť súbory vyberte veľkosť obrázka (stredná predvolená veľkosť by mala vyhovovať) a kliknite na tlačidlo Priložiť.

Obrázok dialógového okna Priložiť súbory
Výber veľkosti obrázka

Systém Windows otvorí novú e-mailovú správu v príslušnom e-mailovom programe. Vybraté obrázky sa pridajú do správy.

Obrázok súboru priloženého k e-mailovej správe
Obrázok priložený k e-mailovej správe

Ak chcete odoslať obrázok, zadajte e-mailové adresy príjemcov, zadajte predmet a napíšte stručnú správu. Kliknite na tlačidlo Odoslať. Ďalšie informácie sa nachádzajú v témach Začíname pracovať s e-mailom a Odosielanie obrázkov v e-maile.

Tlač obrázkov

V tejto časti sú vysvetlené tri základné spôsoby tlače. Všeobecné informácie o tlači sa nachádzajú v téme Začíname tlačiť.

Použitie domácej tlačiarne

Ak máte doma tlačiareň, môžete tlačiť svoje vlastné fotografie. Atramentové alebo farebné sublimačné tlačiarne dokážu na špeciálny papier vytlačiť farebné fotografie vysokej kvality. Mnoho z nich má vstavané čítacie zariadenia pamäťových kariet a malé obrazovky LCD a môžu tlačiť fotografie bez toho, aby ste museli použiť počítač.

Obrázok atramentovej tlačiarne
Atramentová tlačiareň

Fotografie z počítača môžete tlačiť viacerými spôsobmi. Môžete tlačiť jednotlivé obrázky, viac obrázkov na jednu stranu alebo tlačiť informačný hárok (mriežka miniatúrnych obrázkov pre jednoduchý prehľad).

Ak chcete vytlačiť obrázky, v knižnici obrázkov vyberte obrázky, ktoré chcete vytlačiť, a potom kliknite na tlačidlo Tlačiť na paneli s nástrojmi. V dialógovom okne Tlač obrázkov vyberte možnosti tlače a kliknite na tlačidlo Tlačiť.

Obrázok dialógového okna Tlač obrázkov
Dialógové okno Tlač obrázkov

Objednávanie výtlačkov online

Domáce tlačiarne sú vyhovujúce a umožňujú rýchlu tlač. Ak však chcete šetriť výdavky a starosti s nákupom náplní a papiera, porozmýšľajte nad využitím fotoslužby online. Tieto služby umožňujú odovzdanie (kopírovanie) obrázkov na webovú lokalitu. Z nich si môžete objednať výtlačky rôznych veľkostí a zaplatiť ich kreditnou kartou. Hotové výtlačky potom budú poslané poštou k vám domov alebo do kancelárie.

Jednou z výhod fotoslužieb online je rozsah produktov, ktoré ponúkajú. Okrem bežných fotografií si môžete objednať tričká podľa vlastného návrhu, blahoželania, kalendáre, hrnčeky, plagáty, podložky pod myš a ďalšie materiály – všetko s obrázkami podľa vášho výberu. Okrem toho, tieto lokality ponúkajú služby zdieľania fotografií (pozrite odsek Zdieľanie obrázkov vyššie).

Získajte výtlačky od predajcu

Ak potrebujete výtlačky rýchlo a nemáte tlačiareň, môžete vziať pamäťovú kartu z fotoaparátu do obchodu, ktorý ponúka služby tlače digitálnych fotografií. Tieto službu ponúkajú obchody, ktoré predávajú fotoaparáty, supermarkety a dokonca aj niektoré drogérie alebo lekárne. Niektoré predajne ponúkajú samoobslužné fotostánky, v ktorých môžete za niekoľko minút svoje obrázky upraviť, orezať a vytlačiť.

Zálohovanie obrázkov

Ak používate digitálny fotoaparát, pravdepodobne sa vám za niekoľko rokov nahromadila zbierka tisícov obrázkov. Tieto obrázky zaberajú vzácnu pamäť a v prípade zlyhania pevného disku počítača by bola ich strata nenahraditeľná. Preto je dôležité urobiť zálohu svojich obrázkov a uložiť ju na iné miesto. Obrázky môžete uložiť na disk DVD alebo CD, alebo na externý pevný disk, alebo použiť internetovú službu pre ukladanie súborov.Potrebujete ďalšiu pomoc?