Práca so súbormi a priečinkami


Súbor je položka, ktorá obsahuje informácie, napríklad text, obrázky alebo hudbu. Po otvorení môže súbor vyzerať podobne ako textový dokument alebo obrázok na pracovnom stole alebo v registračnej skrini. V počítači sa súbory zobrazujú ako ikony. Na základe ikony je možné jednoducho rozpoznať, o aký typ súboru ide. Ukážky niekoľkých bežných ikon súborov:

Obrázok ikon súborov
Ikony niekoľkých typov súborov

Priečinok je kontajner, v ktorom je možné ukladať súbory. Ak máte na stole tisíce papierových spisov, je prakticky nemožné nájsť v prípade potreby určitý konkrétny spis. Preto ľudia často ukladajú papierové spisy do fasciklov v registračnej skrini. Priečinky v počítači pracujú presne tým istým spôsobom. Tu je niekoľko bežných ikon priečinkov:

Obrázok ikon priečinkov
Prázdny priečinok (vľavo), priečinok obsahujúci súbory (vpravo)

V priečinkoch možno ukladať ďalšie priečinky. Priečinok v priečinku sa zvyčajne nazýva podpriečinok. Je možné vytvoriť ľubovoľný počet podpriečinkov, pričom každý z nich môže obsahovať ľubovoľný počet súborov a ďalších podpriečinkov.

Prístup k súborom a priečinkom pomocou knižníc

Pri organizácii sa nemusí začínať od nuly. Na prístup k súborom a priečinkom a na ich rôzne usporiadanie môžete použiť knižnice, ktoré sú novou funkciou tejto verzie systému Windows. Tu je zoznam štyroch predvolených knižníc a informácie o tom, na čo zvyčajne slúžia:

 • Knižnica dokumentov Túto knižnicu môžete použiť na organizovanie a usporiadanie textových dokumentov, hárkov, prezentácií a ďalších textových súborov. Ďalšie informácie nájdete v téme Správa dokumentov.

  V predvolenom nastavení sa súbory, ktoré presuniete, skopírujete alebo uložíte do knižnice dokumentov, ukladajú v priečinku Moje dokumenty.

 • Knižnica obrázkov Túto knižnicu môžete používať na organizovanie a usporiadanie digitálnych obrázkov z fotoaparátu, skenera alebo z e-mailov od iných používateľov. Ďalšie informácie nájdete v téme Správa obrázkov.

  V predvolenom nastavení sa súbory, ktoré presuniete, skopírujete alebo uložíte do knižnice obrázkov, ukladajú v priečinku Moje obrázky.

 • Knižnica hudby Túto knižnicu môžete používať na organizovanie a usporiadanie digitálnej hudby, ako sú napríklad skladby, ktoré skopírujete a skonvertujete zo zvukového disku CD alebo prevezmete z internetu. Ďalšie informácie nájdete v téme Správa hudby.

  Na základe predvoleného nastavenia sa súbory, ktoré presuniete, skopírujete alebo uložíte do knižnice hudby, ukladajú v priečinku Moja hudba.

 • Knižnica videí Túto knižnicu môžete použiť na organizovanie a usporiadanie svojich videí, ako sú napríklad klipy z digitálneho fotoaparátu alebo videokamery alebo videosúbory prevzaté z internetu. Ďalšie informácie nájdete v téme Správa videí.

  Na základe predvoleného nastavenia sa súbory, ktoré presuniete, skopírujete alebo uložíte do knižnice videí, ukladajú v priečinku Moje videá.

Ak chcete otvoriť knižnicu dokumentov, obrázkov alebo hudby, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Dokumenty, Obrázky alebo Hudba.
Obrázok ponuky Štart
Z ponuky Štart môžete otvoriť všeobecné knižnice.

Ďalšie informácie o knižniciach nájdete v téme Práca s knižnicami.

Časti okna

Priečinok alebo knižnica sa po otvorení zobrazí v okne. Rôzne časti tohto okna sú navrhnuté tak, aby vám pomohli jednoduchšie sa orientovať v systéme Windows alebo pracovať so súbormi, priečinkami a knižnicami. Nižšie je znázornené typické okno a všetky jeho časti:

Obrázok priečinka Dokumenty
Časť okna Použitie
Časť okna

Navigačná tabla

Použitie

Navigačná tabla umožňuje získať prístup ku knižniciam, priečinkom, uloženým vyhľadávaniam a dokonca k celým pevným diskom. Pomocou sekcie Obľúbené položky môžete otvárať najčastejšie používané priečinky a vyhľadávania, pomocou sekcie Knižnice zasa získate prístup ku knižniciam. Môžete tiež rozbaliť položku Počítač na prehľadávanie priečinkov a podpriečinkov. Ďalšie informácie nájdete v téme Práca s navigačnou tablou.

Časť okna

Tlačidlá Naspäť a Dopredu

Použitie
Pomocou tlačidiel DozaduObrázok tlačidla Naspäť a DopreduObrázok tlačidla Dopredu môžete bez zatvorenia aktuálneho okna prechádzať do iných priečinkov alebo knižníc, ktoré ste už otvorili. Tieto tlačidlá spolupracujú s panelom s adresou. Napríklad po použití panela s adresou na zmenu priečinka sa pomocou tlačidla Dozadu môžete vrátiť do predchádzajúceho priečinka.
Časť okna

Panel s nástrojmi

Použitie

Panel s nástrojmi umožňuje vykonávať bežné úlohy, ako je napríklad zmena vzhľadu súborov a priečinkov, napaľovanie súborov na disk CD alebo spustenie prezentácie digitálnych fotografií. Tlačidlá na paneli s nástrojmi sa menia a zobrazujú sa iba tie, ktoré obsahujú relevantné úlohy. Napríklad po kliknutí na súbor s obrázkom sa na paneli s nástrojmi zobrazia iné tlačidlá ako po kliknutí na hudobný súbor.

Časť okna

Panel s adresou

Použitie

Panel s adresou môžete použiť na prechod do iného priečinka alebo knižnice alebo na prechod do predchádzajúceho umiestnenia. Ďalšie informácie nájdete v téme Navigácia pomocou panela s adresou.

Časť okna

Tabla knižníc

Použitie

Tabla knižníc sa zobrazuje len vtedy, keď sa nachádzate v knižnici (napríklad v knižnici dokumentov). Tablu knižnice môžete použiť na prispôsobenie knižnice alebo na usporiadanie súborov podľa rôznych vlastností. Ďalšie informácie nájdete v téme Práca s knižnicami.

Časť okna

Nadpisy stĺpcov

Použitie

Nadpisy stĺpcov sa dajú použiť na zmenu usporiadania súborov v zozname. Môžete napríklad kliknúť na ľavú stranu nadpisu stĺpca a zmeniť tak poradie, v akom sa súbory a priečinky zobrazujú, alebo môžete kliknúť na pravú stranu a filtrovať súbory rôznymi spôsobmi. (Pripomíname, že nadpisy stĺpcov sú k dispozícii iba v zobrazení podrobností. Ak chcete zistiť, ako prepnúť do zobrazenia podrobností, pozrite si časť Zobrazenie a usporiadanie súborov a priečinkov v tejto téme.)

Časť okna

Zoznam súborov

Použitie

V tomto zozname sa zobrazuje obsah aktuálneho priečinka alebo knižnice. Ak vyhľadáte súbor zadaním textu do vyhľadávacieho poľa, zobrazia sa len súbory, ktoré zodpovedajú aktuálnemu zobrazeniu (vrátane súborov v podpriečinkoch).

Časť okna

Vyhľadávacie pole

Použitie

Zadaním slova alebo výrazu do vyhľadávacieho poľa môžete vyhľadať položku v aktuálnom priečinku alebo knižnici. Vyhľadávanie sa začne hneď potom, ako začnete písať, takže keď zadáte napríklad písmeno B, v zozname súborov sa zobrazia všetky súbory, ktorých názov sa začína písmenom B. Ďalšie informácie nájdete v téme Vyhľadanie súboru alebo priečinka.

Časť okna

Tabla Podrobnosti

Použitie

Tabla Podrobnosti umožňuje zobraziť najbežnejšie vlastnosti priradené k vybratému súboru. Vlastnosti súboru sú informácie o súbore, napríklad meno autora, dátum poslednej zmeny a akékoľvek popisné značky pridané k súboru. Ďalšie informácie nájdete v téme Zmena vlastností súboru.

Časť okna

Okno s ukážkou

Použitie
Okno s ukážkou môžete použiť na zobrazenie obsahu väčšiny súborov. Ak napríklad vyberiete e‑mailovú správu, textový súbor alebo obrázok, tabla na čítanie umožňuje prezrieť obsah súboru bez otvorenia súboru v príslušnom programe. Ak sa okno s ukážkou nezobrazuje, zapnite ho kliknutím na tlačidlo Okno s ukážkouObrázok tlačidla tably ukážky na paneli s nástrojmi.

Zobrazenie a usporiadanie súborov a priečinkov

Keď otvoríte priečinok alebo knižnicu, môžete zmeniť spôsob, akým sa súbory zobrazujú v okne. Môžete napríklad uprednostňovať väčšie (alebo menšie) ikony alebo zobrazenie, ktoré vám umožní vidieť rôzne druhy informácií o jednotlivých súboroch. Ak chcete vykonať tieto zmeny, použite tlačidlo ZobrazeniaObrázok tlačidla Zobrazenia na paneli s nástrojmi.

Pri každom kliknutí na ľavú stranu tlačidla Zobrazenia sa zmení spôsob, akým sa zobrazujú vaše súbory a priečinky. K dispozícii je päť rôznych zobrazení, ktoré môžete cyklicky prepínať kliknutím na ľavú stranu tlačidla: Veľké ikony, Zoznam, ďalej zobrazenie Podrobnosti, v ktorom sa zobrazujú informácie o súbore, potom zobrazenie s menšími ikonami a s názvom Dlaždice a zobrazenie s názvom Obsah, v ktorom sa zobrazuje časť obsahu súboru.

Ak kliknete na šípku na pravej strane tlačidla Zobrazenia, máte k dispozícii viac možností. Posunutím jazdca nahor alebo nadol môžete presne nastaviť veľkosť ikon súborov a priečinkov. Pri posúvaní jazdca môžete pozorovať zmenu veľkosti ikon.

Obrázok zoznamu Zobrazenia
Možnosti tlačidla Zobrazenia

V knižniciach máte k dispozícii ešte ďalšie úrovne usporiadania súborov. Povedzme napríklad, že chcete usporiadať svoje súbory v knižnici hudby podľa žánru (ako je napríklad Džez alebo Klasika):

 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Hudba.
 2. Na table knižnice (nad zoznamom súborov) kliknite na ponuku vedľa položky Usporiadať podľa a potom kliknite na položku Žáner.

Vyhľadávanie súborov

V závislosti od počtu súborov a spôsobu ich organizovania môže vyhľadanie požadovaného súboru znamenať aj prehľadávanie stoviek súborov a podpriečinkov, čo nie je jednoduchá úloha. Ak si chcete ušetriť čas a námahu, na vyhľadanie súboru môžete použiť vyhľadávacie pole.

Obrázok vyhľadávacieho poľa
Vyhľadávacie pole

Vyhľadávacie pole sa nachádza v hornej časti každého okna. Ak chcete vyhľadať súbor, otvorte priečinok alebo knižnicu, ktorá je najvhodnejším východiskovým bodom pre vaše hľadanie, kliknite na vyhľadávacie pole a začnite zadávať znaky. Vyhľadávacie pole vyfiltruje aktuálne zobrazenie podľa zadaného textu. Ak hľadaný výraz zodpovedá názvu súboru, značkám, iným vlastnostiam alebo dokonca textu v textovom dokumente, príslušné súbory sa zobrazia ako výsledky vyhľadávania.

Ak hľadáte súbor podľa jeho vlastnosti (napríklad podľa typu súboru), pred zadávaním znakov môžete svoje vyhľadávanie obmedziť kliknutím na vyhľadávacie pole a následným kliknutím na jednu z vlastností pod vyhľadávacím poľom. K vyhľadávanému textu sa tak pridá filter hľadania (napríklad „typ“), ktorý vám umožní získať presnejšie výsledky.

Ak nevidíte súbor, ktorý hľadáte, môžete zmeniť celý rozsah vyhľadávania kliknutím na jednu z možností v dolnej časti výsledkov vyhľadávania. Ak napríklad hľadáte súbor v knižnici dokumentov a nemôžete ho nájsť, môžete kliknutím na položku Knižnice rozšíriť vyhľadávanie na zvyšné knižnice. Ďalšie informácie nájdete v téme Vyhľadanie súboru alebo priečinka.

Kopírovanie a presúvanie súborov a priečinkov

Niekedy môže byť potrebné zmeniť umiestnenie súborov v počítači. Súbory je možné presunúť do iného priečinka alebo ich skopírovať na vymeniteľné médium (napríklad disky CD alebo pamäťové karty) a zdieľať ich s inými ľuďmi.

Väčšina používateľov kopíruje a presúva súbory spôsobom nazývaným presun myšou. Začnite otvorením priečinka obsahujúceho súbory alebo priečinky, ktoré chcete presunúť. Potom v inom okne otvorte priečinok, do ktorého ich chcete presunúť. Umiestnite okná vedľa seba na pracovnej ploche tak, aby ste videli obsah oboch okien.

Potom presuňte súbor alebo priečinok z prvého priečinka do druhého. To je všetko.

Ilustrácia znázorňujúca presúvanie súboru myšou z jedného okna do druhého
Ak chcete skopírovať alebo presunúť súbor, presuňte ho myšou z jedného priečinka do druhého

Pri používaní metódy presúvania myšou si môžete všimnúť, že niekedy sa súbor alebo priečinok skopíruje a inokedy sa presunie. Ak myšou presúvate položku medzi dvoma priečinkami, ktoré sú uložené na rovnakom pevnom disku, daná položka sa presunie, aby sa v jednom umiestnení nevytvorili dve kópie toho istého súboru alebo priečinka. Ak myšou presúvate položku do priečinka v inom umiestnení (napríklad do umiestnenia v sieti) alebo na odpojiteľné médium, ako je napríklad disk CD, daná položka sa skopíruje.

Tipy

 • Najjednoduchším spôsobom usporiadania dvoch okien na pracovnej ploche je prichytenie. Ďalšie informácie nájdete v téme Usporiadanie okien vedľa seba na pracovnej ploche pomocou funkcie prichytenia.

 • Ak kopírujete alebo presúvate súbor alebo priečinok do knižnice, uloží sa v predvolenom ukladacom umiestnení knižnice. Informácie o prispôsobení predvoleného ukladacieho umiestnenia knižnice nájdete v téme Prispôsobenie knižnice.

 • Ďalším spôsobom kopírovania alebo premiestnenia súboru je jeho presunutie myšou zo zoznamu súborov do priečinka alebo knižnice na navigačnej table, takže nie je potrebné otvárať dve samostatné okná.

Vytváranie a odstraňovanie súborov

Najčastejšie sa nové súbory vytvárajú pomocou príslušného programu. Textový dokument môžete napríklad vytvoriť v programe na spracovanie textu, súbor s filmom zasa v programe na úpravu videa.

Niektoré programy vytvoria súbor ihneď po ich otvorení. Napríklad pri otvorení programu WordPad sa zobrazí prázdna strana. Tá predstavuje prázdny (a neuložený) súbor. Začnite písať a keď budete pripravení uložiť svoju prácu, kliknite na tlačidlo UložiťObrázok tlačidla Uložiť v programe WordPad. Do zobrazeného dialógového okna zadajte názov súboru, ktorý vám pomôže v budúcnosti znova súbor nájsť, a potom kliknite na príkaz Uložiť.

V predvolenom nastavení väčšina programov ukladá súbory do všeobecných priečinkov, ako sú napríklad priečinky Moje dokumenty a Moje obrázky, čo uľahčuje ich vyhľadanie pri ďalšom použití.

Nepotrebný súbor možno z počítača odstrániť, čím sa ušetrí miesto a predchádza sa vzniku neporiadku spôsobenom nepotrebnými súbormi. Ak chcete odstrániť súbor, otvorte priečinok alebo knižnicu so súborom a potom súbor vyberte. Stlačte kláves Delete na klávesnici a potom v dialógovom okne Odstránenie súboru kliknite na tlačidlo Áno.

Súbor sa po odstránení dočasne uloží do Koša. Kôš si môžete predstaviť ako záchrannú sieť, ktorá umožňuje obnoviť omylom odstránené súbory alebo priečinky. Kôš je potrebné občas vyprázdniť, aby sa uvoľnilo miesto na pevnom disku zabraté nepotrebnými súbormi. Informácie o postupe sa nachádzajú v téme Trvalé odstránenie súborov z Koša.

Otvorenie existujúceho súboru

Ak chcete otvoriť súbor, dvakrát naň kliknite. Súbor sa obyčajne otvorí v programe, v ktorom bol vytvorený alebo zmenený. Napríklad textový súbor sa otvorí v programe na spracovanie textu.

Môžu sa vyskytnúť výnimky. Napríklad po dvojitom kliknutí na súbor s obrázkom sa zvyčajne otvorí program na prezeranie obrázkov. Ak chcete zmeniť obrázok, je potrebné použiť iný program. Kliknite pravým tlačidlom myši na súbor, kliknite na príkaz Otvoriť v programe a potom kliknite na názov programu, ktorý chcete použiť.Potrebujete ďalšiu pomoc?