Pomocou navigačnej tably (na ľavej strane) môžete vyhľadávať súbory a priečinky. Môžete tiež presúvať alebo kopírovať položky priamo do cieľového umiestnenia na navigačnej table.

Ak sa navigačná tabla nezobrazuje na ľavej strane otvoreného okna, zobrazte ju kliknutím na položku Usporiadať, ukázaním na položku Rozloženie a následným kliknutím na položku Navigačná tabla.

Obrázok navigačnej tably
Navigačná tabla
Zobraziť všetko

Hľadanie súborov pomocou knižníc

Knižnice umožňujú získať prístup k priečinkom z rôznych umiestnení, ako je napríklad počítač alebo externý pevný disk. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Práca s knižnicami.

Navigačná tabla je miesto, na ktorom možno najjednoduchšie získať prístup ku knižniciam. Keď kliknutím otvoríte knižnicu, v zozname súborov sa zobrazí obsah zo všetkých priečinkov, ktoré sú zahrnuté v knižnici.

Nižšie je uvedených niekoľko ďalších činností, ktoré môžete vykonávať s knižnicami pomocou navigačnej tably:

 • Ak chcete vytvoriť novú knižnicu, kliknite pravým tlačidlom myši na položku Knižnice, ukážte na položku Nový a potom kliknite na položku Knižnica.

 • Ak chcete presunúť alebo skopírovať súbory zo zoznamu súborov do predvoleného ukladacieho umiestnenia knižnice, presuňte súbory do knižnice na navigačnej table. Súbory sa presunú, ak sa nachádzajú na rovnakom pevnom disku ako predvolené ukladacie umiestnenie knižnice. Súbory sa skopírujú, ak sa nachádzajú na inom pevnom disku.

 • Ak chcete premenovať knižnicu, kliknite na ňu pravým tlačidlom myši, kliknite na položku Premenovať, zadajte nový názov a stlačte kláves Enter.

 • Ak chcete zobraziť priečinky zahrnuté v knižnici, rozbaľte knižnicu tak, že dvakrát kliknete na jej názov – pod knižnicou sa zobrazí zoznam priečinkov.

 • Ak chcete odstrániť priečinok z knižnice, kliknite pravým tlačidlom myši na priečinok, ktorý chcete odstrániť, a potom kliknite na položku Odstrániť umiestnenie z knižnice. Priečinok sa tým odstráni len z knižnice – neodstráni sa zo svojho pôvodného umiestnenia.

 • Ak chcete knižnicu skryť, kliknite na ňu pravým tlačidlom myši a potom kliknite na položku Nezobrazovať na navigačnej table. Je to dobré riešenie, ak na navigačnej table nemáte dostatok miesta, no nechcete odstrániť knižnicu.

 • Ak chcete zobraziť skrytú knižnicu, kliknite na položku Knižnice, kliknite pravým tlačidlom myši v zozname súborov a potom kliknite na položku Zobraziť na navigačnej table.

Vyhľadanie súborov prehľadaním priečinka Počítač

Knižnice predstavujú len jeden zo spôsobov, ako hľadať súbory. Priečinky a jednotky môžete prehľadávať aj klasicky – rozbalením priečinka Počítač na navigačnej table.

Obrázok rozbaleného priečinka Počítač na navigačnej table
Rozbalený priečinok Počítač

Nižšie sú uvedené niektoré z činností, ktoré môžete vykonávať pri prehľadávaní súborov:

 • Ak chcete presunúť alebo skopírovať položky zo zoznamu súborov na navigačnú tablu, presuňte ich do požadovaného priečinka na navigačnej table. Ak sa položka nachádza na rovnakom pevnom disku ako cieľový priečinok, presunie sa. Ak sa nachádza na inom pevnom disku, skopíruje sa.

 • Ak chcete zobraziť iné pevné disky alebo iné ukladacie zariadenia pripojené k počítaču, kliknite na položku Počítač.

 • Ak chcete vytvoriť nový priečinok, kliknite pravým tlačidlom myši na priečinok, do ktorého ho chcete uložiť, ukážte na položku Nový a potom kliknite na položku Priečinok.

 • Ak chcete zobraziť uložené hľadania, dvakrát kliknite na priečinok Počítač, dvakrát kliknite na primárny pevný disk, dvakrát kliknite na priečinok Používatelia, dvakrát kliknite na svoje meno používateľa a potom dvakrát kliknite na položku Hľadania.

Prispôsobenie obľúbených položiek

Ak chcete pridať priečinok, uložené hľadanie, knižnicu alebo jednotku ako obľúbenú položku, presuňte ju do časti Obľúbené položky na navigačnej table.

Obrázok zoznamu obľúbených položiek na navigačnej table
Zoznam Obľúbené položky na navigačnej table.

Tu je niekoľko ďalších spôsobov, ako prispôsobiť obľúbené položky:

 • Ak chcete zmeniť poradie obľúbených položiek, presuňte obľúbenú položku na nové miesto v zozname.

 • Ak chcete na navigačnej table obnoviť predvolené obľúbené položky, kliknite pravým tlačidlom myši na položku Obľúbené položky a potom kliknite na položku Obnoviť obľúbené prepojenia.

 • Ak chcete zobraziť priečinok, v ktorom sú uložené obľúbené položky, na navigačnej table kliknite na položku Obľúbené položky. Obľúbené položky sú uložené ako odkazy.

 • Ak chcete odstrániť obľúbenú položku, kliknite pravým tlačidlom myši na požadovanú obľúbenú položku a potom kliknite na položku Odstrániť. Obľúbená položka sa tým odstráni z navigačnej tably – neodstránia sa súbory ani priečinky, na ktoré je odkaz prepojený.

Tip

 • Webové lokality môžete pridať medzi obľúbené položky v systéme Windows presunutím ikony na paneli s adresou webového prehľadávača pomocou myši priamo do časti Obľúbené položky na navigačnej table systému Windows.

Zmena nastavení navigačnej tably

 1. V otvorenom okne kliknite na tlačidlo Usporiadať a potom kliknite na položku Možnosti priečinka a hľadania.

 2. V dialógovom okne Možnosti priečinka kliknite na kartu Všeobecné a potom vykonajte jeden alebo obidva nasledujúce kroky:

  • Ak chcete na navigačnej table zobraziť všetky priečinky v počítači vrátane osobného priečinka, začiarknite políčko Zobraziť všetky priečinky a potom kliknite na tlačidlo OK.

  • Ak chcete, aby sa na navigačnej table automaticky rozbalil priečinok, ktorý je vybratý v okne priečinkov, začiarknite políčko Automaticky rozbaliť aktuálny priečinok a potom kliknite na tlačidlo OK.

Tip

 • Navigačnú tablu môžete rýchlo rozbaliť na aktuálne umiestenie, na ktoré ste prešli, stlačením kombinácie klávesov Ctrl+Shift+E.Potrebujete ďalšiu pomoc?