Je možné použiť v počítači viac operačných systémov (variantné spustenie)?

Ak sa na pevnom disku počítača nachádza dostatok voľného miesta, môžete si nainštalovať viac ako jeden operačný systém a potom si pri spustení počítača môžete vybrať, ktorý chcete použiť. Táto funkcia sa nazýva spúšťanie viacerých operačných systémov alebo výber z viacerých operačných systémov a požaduje, aby sa na pevnom disku používali oblasti. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Inštalácia viacerých operačných systémov (spúšťanie viacerých operačných systémov).

Obrázok položky Správa diskov v konzole Microsoft Management Console
Príklad disku s konfiguráciou spúšťania viacerých operačných systémov

Z akého dôvodu je vhodné mať viac operačných systémov?

Konfiguráciu so spúšťaním viacerých operačný systémov môže byť vhodné vytvoriť, ak máte programy alebo zariadenia, ktoré pracujú iba so staršími verziami systému Windows. Ak chcete použiť takýto program alebo zariadenie, reštartujte počítač a potom vyberte operačný systém, ktorý chcete použiť. Konfigurácia so spúšťaním viacerých systémov môže byť tiež užitočná pri testovaní a overovaní, či sú programy alebo zariadenia, ktoré spolupracujú so systémom Windows Vista, kompatibilné so systémom Windows 7.

Čím sa konfigurácia s variantným spustením líši od inovácie?

Inovovaním sa starý operačný systém Windows nahradí novšou verziou. Nastavením systému s variantným spustením sa popri aktuálnom operačnom systéme nainštaluje ďalší operačný systém a môžete tak použiť oba operačné systémy.

Nevýhody konfigurácie so spúšťaním viacerých operačných systémov

Spúšťanie viacerých operačných systémov požaduje, aby sa na pevnom disku v počítači nachádzali samostatné oblasti pre každý operačný systém. Ak používate jeden operačný systém, nemôžete spustiť program nainštalovaný v druhom operačnom systéme. Programy bude nutné nainštalovať v každom operačnom systéme, v ktorom ich chcete používať. Počítač musíte reštartovať vždy, keď sa chcete prepnúť na iný operačný systém.

Tiež je nutné ako prvý nainštalovať najstarší operačný systém, čo môže byť frustrujúce, ak chcete pridať starší operačný systém (používate napríklad systém Windows 7, ale chcete pridať systém Windows Vista alebo Windows XP).

Upozornenie

Ak sa rozhodnete odstrániť systém Windows 7 z konfigurácie so spúšťaním viacerých operačných systémov, postupujte opatrne. Tento postup je možné vykonať bezpečne, ale závisí od nastavenia počítača. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Odinštalovanie systému Windows 7 zo systému s viacerými operačnými systémami.

Ďalšie informácie o riešení problémov so spustením sa nachádzajú v téme Používanie konfigurácie systému.