Začíname pracovať s programom Internet Explorer 9

Program Windows Internet Explorer 9 má moderný vzhľad a množstvo nových funkcií, pomocou ktorých je možné zrýchliť prehľadávanie webu.

Pozrite si toto video a zistite, čo sa zmenilo v programe Internet Explorer 9 (2:24)

Používanie nových ovládacích prvkov prehľadávača

Prvou vecou, ktorú si všimnete po otvorení programu Internet Explorer 9, je zjednodušený vzhľad. Väčšinu funkcií panela príkazov, napríklad funkcie Tlačiť alebo Lupa, zobrazíte kliknutím na tlačidlo Nástroje Tlačidlo Nástroje a obľúbené položky a informačné kanály zobrazíte v centre obľúbených položiek kliknutím na tlačidlo Obľúbené položky Tlačidlo Obľúbené položky.
Centrum obľúbených položiek
Centrum obľúbených položiek
Karty sa automaticky zobrazujú napravo od panela s adresou, no je možné presunúť ich aj tak, aby sa zobrazovali pod panelom s adresou, čiže presne ako v predchádzajúcich verziách programu Internet Explorer. Panel s obľúbenými položkami, panel príkazov, stavový riadok a panel s ponukami je stále možné zobraziť tak, že kliknete pravým tlačidlom myši na tlačidlo Nástroje Tlačidlo Nástroje a vyberiete ich z ponuky.

Ďalšie informácie o základných ovládacích prvkoch sa nachádzajú v témach:

Pripnutie lokalít k panelu úloh

Webové lokality, ktoré navštevujete pravidelne, je možné pripnúť na panel úloh pracovnej plochy systému Windows 7.

Pripnutá lokalita
Pripnutá lokalita

Pripnutie lokality je jednoduché – stačí jej kartu potiahnuť na panel úloh. Ikona tejto webovej lokality tam zostane, až kým ju neodstránite. Keď na ikonu neskôr kliknete, webová lokalita sa otvorí v programe Internet Explorer.

Po každom otvorení pripnutej lokality sa ikona webovej lokality zobrazí v hornej časti prehľadávača, takže máte jednoduchý prístup k pôvodnej k webovej stránke, ktorú ste pripli. Farba tlačidiel Dozadu a Dopredu sa zmení a bude zodpovedať farbe ikony.

Ďalšie informácie o pridávaní a odstraňovaní pripnutých stránok sa nachádzajú v téme Pripnutie webovej lokality na panel úloh.

Vyhľadávanie pomocou panela s adresou

Vyhľadávanie je teraz možné priamo z panela s adresou. Po zadaní adresy webovej lokality prejdete priamo na túto webovú lokalitu. Po zadaní hľadaného výrazu alebo neúplnej adresy sa spustí vyhľadávanie pomocou aktuálne vybratého vyhľadávacieho nástroja. Po kliknutí na panel s adresou môžete vybrať vyhľadávací nástroj z ikon v zozname alebo môžete pridať nové vyhľadávacie nástroje.

Vyhľadávanie na paneli s adresou
Vyhľadávanie pomocou panela s adresou

Pri vyhľadávaní pomocou panela s adresou máte možnosť otvoriť stránku s výsledkami vyhľadávania alebo najzhodnejšie výsledky vyhľadávania (ak váš poskytovateľ vyhľadávania túto funkciu podporuje). Na paneli s adresou je možné zapnúť aj voliteľné návrhy na vyhľadávanie.

Ďalšie informácie o vyhľadávaní použitím panela s adresou sa nachádzajú v téme Vyhľadávanie pomocou panela s adresou v programe Internet Explorer 9.

Používanie Správcu preberania

Správca preberania uloží zoznam preberaných súborov a ak je podozrenie, že by súbor mohol obsahovať malvér (škodlivý softvér), zobrazí sa upozornenie. Umožňuje tiež pozastavenie a opätovné spustenie preberania a zobrazuje umiestnenie, kde je možné prevzaté súbory v počítači nájsť.

Správca preberania
Správca preberania

Ďalšie informácie o Správcovi preberania sa nachádzajú v téme Používanie Správcu preberania v programe Internet Explorer.

Práca s kartami

Kartu je možné otvoriť kliknutím na tlačidlo Nová karta, ktoré sa nachádza napravo od aktuálne otvorenej karty. Prehľadávanie pomocou kariet umožňuje otvoriť viacero webových stránok v jednom okne. Ak chcete zobraziť dve stránky s kartami naraz, kliknite na kartu a myšou ju presuňte preč z okna programu Internet Explorer. Webová stránka na karte sa otvorí v novom okne.

Stránka novej karty
Stránka Nová karta

Ďalšie informácie o kartách a stránke Nová karta sa nachádzajú v téme Používanie stránky Nová karta.

Lepšia ochrana informácií počas prehľadávania

V programe Internet Explorer 9 sa zaviedli funkcie Ochrana pred sledovaním a Filtrovanie prvkov ActiveX, pomocou ktorých je možné lepšie zvýšiť zabezpečenie informácií a ochranu osobných údajov pri prehľadávaní:

  • Pomocou funkcie Ochrana pred sledovaním je možné obmedziť komunikáciu prehľadávača s určitými webovými lokalitami, a to na základe zoznamu funkcie Ochrana pred sledovaním, čím sa chránia vaše osobné informácie. Zoznam funkcie Ochrana pred sledovaním môže vytvoriť každý, zoznamy budú k dispozícii aj online.

  • ActiveX je technológia, ktorú používajú weboví vývojári na tvorbu interaktívneho obsahu na lokalitách, môže však predstavovať aj riziko zabezpečenia. Pomocou programu Internet Explorer 9 je možné zablokovať ovládacie prvky ActiveX na všetkých webových lokalitách a potom ich povoliť len na tých lokalitách, ktorým dôverujete.

Ďalšie informácie o funkciách zabezpečenia a ochrany osobných údajov sa nachádzajú v témach:

Informácie, ktoré vás nespomalia

Nový panel oznámení, ktorý sa zobrazuje v dolnej časti programu Internet Explorer, poskytuje dôležité informácie o stave, keď ich potrebujete. Nemusíte však klikať na sériu správ, aby ste mohli pokračovať v prehľadávaní.

Panel oznámení
Panel oznámení

Ďalšie informácie o paneli oznámení sa nachádzajú v téme Panel oznámení programu Internet Explorer: najčastejšie otázky.