Inštalácia aktualizácií systému Windows v systéme Windows 7

Ak chcete, aby systém Windows inštaloval dôležité aktualizácie ihneď po ich sprístupnení, zapnite funkciu automatických aktualizácií. Dôležité aktualizácie poskytujú významné výhody, napríklad vyššiu úroveň bezpečnosti a spoľahlivosti počítača. Systém Windows môžete nastaviť aj tak, aby automaticky inštaloval odporúčané aktualizácie, ktoré nie sú kritické a rozširujú možnosti pri práci s počítačom. Voliteľné aktualizácie sa nedajú automaticky ani prevziať, ani inštalovať. Ďalšie informácie o typoch aktualizácií vydaných spoločnosťou Microsoft sa nachádzajú v témach Zapnutie alebo vypnutie automatickej aktualizácie a Zmena nastavenia inštalácie aktualizácií a upozorňovania na aktualizácie v systéme Windows.

Zobraziť všetko

Vyhľadávanie aktualizácií pre systém Windows

 1. Ak chcete otvoriť službu Windows Update, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text Update a potom v zozname výsledkov kliknite na položku Windows Update.

 2. Na ľavej table kliknite na položku Vyhľadať aktualizácie a potom počkajte, kým sa v systéme Windows vyhľadajú najnovšie aktualizácie pre počítač.

 3. Ak sa zobrazí hlásenie o tom, že sú k dispozícii dôležité aktualizácie, alebo o tom, že máte skontrolovať dôležité aktualizácie, kliknutím na hlásenie zobrazte a vyberte dôležité aktualizácie na inštaláciu.

 4. V zozname zobrazte ďalšie informácie kliknutím na jednotlivé dôležité aktualizácie. Začiarknite políčka aktualizácií, ktoré chcete nainštalovať, a potom kliknite na tlačidlo OK.

 5. Kliknite na tlačidlo Inštalovať aktualizácie.

  Ak to aktualizácia vyžaduje, prečítajte si licenčné podmienky, potvrďte svoj súhlas a kliknite na tlačidlo Dokončiť. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

Poznámky

 • Ak sú jazykové balíky k dispozícii, nainštalujte iba tie jazyky, ktoré používate.

 • Dokončenie inštalácie niektorých aktualizácií vyžaduje reštartovanie počítača. Ak chcete zabrániť strate údajov, pred reštartovaním uložte a zatvorte všetky programy.

Postup inštalácie ovládačov a iných voliteľných aktualizácií

Ak chcete inštalovať voliteľné aktualizácie, musíte si ich prezrieť a vybrať ich zo zoznamu, ktoré systém Windows vyhľadal pre váš počítač. Voliteľné aktualizácie sa nedajú inštalovať automaticky.

 1. Ak chcete otvoriť službu Windows Update, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text Update a potom v zozname výsledkov kliknite na položku Windows Update.

 2. Na ľavej table kliknite na položku Vyhľadať aktualizácie a potom počkajte, kým sa v systéme Windows vyhľadajú najnovšie aktualizácie pre počítač.

 3. Ak sa zobrazí hlásenie o tom, že sú k dispozícii voliteľné aktualizácie, alebo o tom, že máte skontrolovať voliteľné aktualizácie, kliknutím na hlásenie zobrazte a vyberte voliteľné aktualizácie na inštaláciu.

 4. V zozname zobrazte ďalšie informácie kliknutím na voliteľné aktualizácie. Začiarknite políčka voliteľných aktualizácií, ktoré chcete nainštalovať, a potom kliknite na tlačidlo OK.

 5. Kliknite na tlačidlo Inštalovať aktualizácie.

  Ak to aktualizácia vyžaduje, prečítajte si licenčné podmienky, potvrďte svoj súhlas a kliknite na tlačidlo Dokončiť. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

Ďalšie informácie o inštalácii aktualizácií balíka Microsoft Office sa nachádzajú v téme Aktualizácia balíka Microsoft Office.

Ako sa dá zistiť, ktoré aktualizácie boli nainštalované?

V službe Windows Update sa uchováva história aktualizácií, aby ste mohli skontrolovať, ktoré aktualizácie boli nainštalované a kedy. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Zobrazenie nainštalovaných aktualizácií systému.

Postup v prípade problémov

Aktualizácia počítača pomocou funkcie automatických aktualizácií alebo prostredníctvom manuálneho vyhľadávania aktualizácií je uprednostňovaný spôsob získavania aktualizácií. V niektorých prípadoch však môžu problémy s počítačom, softvérom na zabezpečenie alebo pripojením zabraňovať vo vyhľadávaní alebo inštalácii aktualizácií. Ak nastane takáto situácia, môžete vyskúšať niektoré z nasledujúcich krokov:

 • Ak máte zapnuté automatické aktualizácie a niektoré aktualizácie sa nepodarilo nainštalovať, skúste vyhľadať aktualizácie manuálne. Problém sa tým môže niekedy vyriešiť.

 • Uistite sa, že počítač nie je napadnutý vírusom alebo škodlivým softvérom. Pred spustením služby Windows Update spustite programy na kontrolu vírusov a škodlivého softvéru.

 • Zatvorte všetky programy a reštartujte počítač. Je možné, že fungovaniu služby Windows Update zabraňuje iný program.

 • Skontrolujte internetové pripojenie. Pred spustením služby Windows Update skontrolujte, či sa môžete pripojiť na iné webové lokality. Problémy s pripojením môžu vyvolávať chyby, ktoré sa môžu javiť ako chyby spôsobené inými faktormi.

 • Ak viete, ktorú aktualizáciu potrebujete, napríklad balík Service Pack alebo aktualizáciu zabezpečenia, môžete ju vyhľadať na webovej lokalite spoločnosti Microsoft. Väčšina aktualizácií má tiež priradené číslo článku databázy Knowledge Base (KB), ktorý popisuje danú aktualizáciu, pričom väčšina aktualizácií poskytuje pokyny na manuálne prevzatie a inštaláciu.

 • Ak sa chyby zobrazujú aj naďalej, vyskúšajte tohto automatického poradcu pri riešení problémov na webovej lokalite technickej podpory spoločnosti Microsoft alebo prejdite na lokalitu Microsoft Answers.