Obnovenie pôvodných nastavení programu Internet Explorer

Obnovením pôvodných nastavení programu Internet Explorer vrátite program do stavu, v akom sa nachádzal pri prvej inštalácii do počítača. Je to užitočné pri riešení problémov, ktoré mohli byť spôsobené zmenou nastavení po inštalácii. Ak odstránite osobné nastavenia, niektoré webové stránky, ktoré používajú súbory cookie, údaje formulárov, heslá alebo predtým nainštalované doplnky prehľadávača, nemusia pracovať správne. Obnovenie predvoleného nastavenia programu Internet Explorer neodstráni obľúbené položky, informačné kanály, oblasti Web Slice a niektoré ďalšie osobné nastavenia. Úplný zoznam všetkých nastavení a informácií o tom, či sa obnovia alebo zachovajú, nájdete v tabuľke uvedenej nižšie.

Obnovenie pôvodného nastavenia programu Internet Explorer je nezvratné. Po obnovení programu sa všetky nastavenia zrušia a nedajú sa obnoviť. Je výhodnejšie obnoviť pôvodné nastavenia iba pri konkrétnych nastaveniach alebo odstrániť históriu webových stránok, ako obnovovať všetky nastavenia. Ďalšie informácie sa dozviete po kliknutí na prepojenia, ktoré sa nachádzajú na konci tejto témy.

Nastavenia programu Internet Explorer, ktoré sú ovplyvnené obnovením

Nasledujúca tabuľka popisuje, čo sa stane s rôznymi nastaveniami po obnovení programu Internet Explorer.

Kategórie nastavení
Ovplyvnené položky

Nastavenia, ktoré sa odstránia

 • Vypnuté panely s nástrojmi a doplnky

 • Webové lokality pridané do intranetových, dôveryhodných alebo obmedzených zón

 • Webové lokality pridané pre špeciálne spracovanie súborov cookie na karte Ochrana osobných údajov

 • Webové lokality s povolenými automaticky otváranými oknami v nastaveniach programu na blokovanie automaticky otváraných okien

Nastavenia, ktoré sa obnovia na predvolené nastavenia systému Windows, výrobcu, poskytovateľa internetového pripojenia alebo na predvolené nastavenia podniku

 • Domovská stránka (informácie o zálohovaní kariet domovských stránok sa nachádzajú v téme Zálohovanie domovskej stránky alebo kariet domovských stránok)

 • Poskytovatelia vyhľadávania, nastavenia prehľadávania použitím kariet

 • Farby, jazyky, písma a nastavenia zjednodušenia ovládania (karta Všeobecné)

 • Nastavenia zabezpečenia pre všetky zóny (karta Zabezpečenie)

 • Nastavenia karty Spresnenie

 • Nastavenia karty Ochrana osobných údajov

 • Nastavenia pre funkcie Blokovanie automaticky otváraných okien, Automatické dokončovanie, Filter SmartScreen a Lupa

 • Nastavenia strany, panela s nástrojmi a veľkosti textu

 • Nastavenia informačných kanálov (synchronizácia a upozornenie, nie samotné informačné kanály)

 • Ovládacie prvky ActiveX, ktoré nie sú na zozname čiastočne schválených ovládacích prvkov (obnovenie na stav opt-in)

 • Panely s nástrojmi, pomocné objekty prehľadávača a rozšírenia prehľadávača sú vypnuté

Nastavenia, ktoré sa odstránia (je vybratá položka Odstrániť osobné nastavenia)

 • História prehľadávača, dočasné internetové súbory, súbory cookie, údaje formulárov a uložené heslá

 • Zadané informácie o adresách URL, rozšírenia ponuky

 • Filtrovanie údajov v režime InPrivate

 • Zoznam naposledy použitých položiek v programe Explorer

Nastavenia a položky, ktoré sa zachovajú

 • Obľúbené položky

 • Informačné kanály a oblasti Web Slice

 • Nastavenia Poradcu pre obsah

 • Čiastočne schválené ovládacie prvky ActiveX

 • Nastavenia cesty pre dočasné internetové súbory (vyrovnávaciu pamäť)

 • Informácie o certifikáte

 • Internetové programy (e-mail, Instant Messenger a iné programy spojené s používaním Internetu)

 • Nastavenia siete Internet, servera proxy a siete VPN

 • Predvolené nastavenie webového prehľadávača

 • Panely s nástrojmi nie sú obnovené

Obnovenie nastavenia programu Internet Explorer

 1. Zatvorte všetky okná programov Internet Explorer a Windows Explorer, ktoré sú práve otvorené.

 2. Spustite program Internet Explorer tak, že kliknete na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart. Do poľa Hľadať zadajte výraz Internet Explorer a potom v zozname výsledkov dvakrát kliknite na položku Internet Explorer.

 3. Kliknite na tlačidlo Nástroje a potom na položku Možnosti siete Internet.

 4. Na karte Spresnenie kliknite na tlačidlo Obnoviť.

 5. Ak chcete odstrániť históriu prehľadávania, poskytovateľov prehľadávania, urýchľovače, domovské stránky a filtrovanie údajov v režime InPrivate, začiarknite políčko Odstrániť osobné nastavenia.

 6. V dialógovom okne Obnovenie pôvodných nastavení programu Internet Explorer kliknite na tlačidlo Obnoviť.

 7. Keď program Internet Explorer dokončí obnovenie nastavení, kliknite na položku Zavrieť a potom kliknite na tlačidlo OK.

 8. Zavrite program Internet Explorer.

  Zmeny sa prejavia pri nasledujúcom otvorení programu Internet Explorer.

Poznámky   

 • Ak zavriete všetky viditeľné okná, ale pri pokuse o obnovenie sa chybové hlásenie zobrazuje aj naďalej, je možné, že sú spustené programy, ktoré nie sú viditeľné. Reštartujte systém Windows, otvorte program Internet Explorer a znovu vykonajte obnovenie.

 • Ak pred obnovením predvolených nastavení programu Internet Explorer chcete zálohovať domovskú stránku alebo jej nastavenia, pozrite si tému Zálohovanie domovskej stránky alebo kariet domovských stránok.

 • Ak sa niektorú kategóriu nepodarí obnoviť, je to preto, lebo programu Internet Explorer sa nepodarilo získať prístup k súboru alebo nastaveniu databázy Registry. Príčinou môžu byť nedostatočné oprávnenia, používanie súborov alebo nastavení iným programom alebo nedostatok pamäte, či vysoké využitie procesora. Môžete pokračovať v používaní programu Internet Explorer bez obnovenia týchto nastavení alebo môžete počítač reštartovať a znovu vykonať obnovenie.

 • Ak používate program Internet Explorer na serveri a vypli ste konfiguráciu rozšíreného zabezpečenia alebo ste ju sprísnili (silnejšie nastavenia zabezpečenia pre používanie na serveroch), obnovenie sa vykoná na úroveň zabezpečenia klienta. Ak chcete zvýšenú úroveň zabezpečenia, musíte preinštalovať sprísnenie. Ďalšie informácie o konfigurácii rozšíreného zabezpečenia nájdete v téme Konfigurácia rozšíreného zabezpečenia pre program Internet Explorer.

 • Ak chcete znova zapnúť doplnky, pozrite si tému Doplnky programu Internet Explorer: Najčastejšie otázky.