Obnovenie systémových súborov a nastavení

Funkcia Obnovovanie systému slúži na obnovenie predchádzajúceho stavu systémových súborov počítača. Zvyčajne chcete počítač obnoviť do bodu obnovenia, ktorý bol vytvorený čo najkratšie pred dátumom a časom, kedy ste si všimli začiatok problémov. Popisy automaticky vytvorených bodov obnovenia zodpovedajú názvu udalosti, napríklad Inštalácia aktualizácie služby Windows Update. Funkcia Obnovovanie systému obnoví počítač do stavu, v ktorom bol pred vybratým bodom obnovenia. Ďalšie informácie o funkcii Obnovovanie systému sa nachádzajú v téme Čo je funkcia Obnovenie systému?

Obnovenie systémových súborov a nastavení pomocou odporúčaného bodu obnovenia

 1. Ak chcete otvoriť okno Obnovovanie systému, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text Obnovovanie systému a potom v zozname výsledkov kliknite na položku Obnovovanie systému. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

 2. Kliknite na položku Odporúčané obnovenie a potom na tlačidlo Ďalej.

  Ak nie je k dispozícii odporúčaný bod obnovenia, pomocou nasledujúcich krokov vyberte konkrétny bod obnovenia.

 3. Skontrolujte bod obnovenia a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť.

Obnovenie systémových súborov a nastavení pomocou konkrétneho bodu obnovenia

 1. Ak chcete otvoriť okno Obnovovanie systému, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text Obnovovanie systému a potom v zozname výsledkov kliknite na položku Obnovovanie systému. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

 2. Vykonajte jednu z nasledujúcich možností:

  • Ak je k dispozícii odporúčaný bod obnovenia, kliknite na položku Vybrať iný bod obnovenia a potom na tlačidlo Ďalej.

  • Ak nie je k dispozícii odporúčaný bod obnovenia, kliknite na tlačidlo Ďalej.

 3. Kliknite na požadovaný bod obnovenia a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

  Ak chcete zobraziť programy a ovládače, ktoré budú ovplyvnené (vrátane programov, ktoré by mohli byť odstránené), kliknite na položku Vyhľadať ovplyvnené programy.

 4. Skontrolujte bod obnovenia a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť.