Odinštalovanie systému Windows 7 zo systému, v ktorom sa spúšťajú viaceré operačné systémy

Ak používate funkciu spúšťania viacerých operačných systémov spolu so systémom Windows 7 nainštalovaným na počítači, na ktorom sa používa aj staršia verzia systému Windows, napríklad Windows Vista, systém Windows 7 by sa mal dať z počítača bezpečne odstrániť. Závisí to ale od toho, ako je počítač nastavený.

Ak to chcete vykonať, je potrebné naformátovať oblasť obsahujúcu systém Windows 7, alebo ju celkom odstrániť. Vďaka tomu môžete znovu získať miesto na disku pre starší operačný systém.

Skôr ako začnete, zálohujte svoje programy, súbory a nastavenia. Formátovaním alebo odstránením oblasti sa odstránia všetky údaje v oblasti. Ďalšie informácie o zálohovaní údajov získate v aplikácii Pomoc a technická podpora po zadaní slova „zálohovanie“. Ďalšie informácie o spúšťaní viacerých operačných systémov nájdete v téme Je možné použiť v počítači viac operačných systémov (spúšťanie viacerých operačných systémov)?.

Obrázok položky Správa diskov v konzole Microsoft Management Console
Príklad disku s konfiguráciou spúšťania viacerých operačných systémov

Varovanie

  • V konfigurácii so spúšťaním viacerých operačných systémov neformátujte ani neodstraňujte staršiu verziu systému Windows. Ak to urobíte, môže to viesť k znefunkčneniu počítača. Je spôsobené tým, že počítač používa spúšťacie súbory zo staršej verzie systému Windows, ktorý je nainštalovaný v počítači. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Inštalácia viacerých operačných systémov (spúšťanie viacerých operačných systémov).

  • Ak bola staršia verzia systému Windows v počítači nainštalovaná po inštalácii systému Windows 7, odstránením systému Windows 7 sa počítač znefunkční.

Zobraziť všetko

Formátovanie alebo odstránenie existujúcej oblasti (zväzku)

Ak chcete naformátovať alebo odstrániť oblasť so systémom Windows 7, je potrebné, aby ste počítač spustili pomocou staršej verzie systému Windows.

Formátovaním oblasti sa odstránia údaje v oblasti, ale oblasť sa zachová na pevnom disku počítača. Odstránenie oblasti spôsobí, že na pevnom disku sa vytvorí nevyhradené miesto na disku. Z takéhoto miesta môžete vytvoriť ďalšie oblasti, alebo ho môžete použiť na rozšírenie existujúcej oblasti.

Poznámka

  • Rýchle formátovanie je formátovanie, pri ktorom sa vytvorí nová tabuľka súborov, ale nedochádza pri tom k úplnému prepísaniu alebo vymazaniu zväzku. Rýchle formátovanie je oveľa rýchlejšie než normálne formátovanie, ktoré úplne vymaže všetky existujúce údaje na zväzku.

  1. Otvorte okno Správa počítača kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknutím na položku Ovládací panel, kliknutím na položku Systém a zabezpečenie, kliknutím na položku Nástroje na správu a následným dvojitým kliknutím na položku Správa počítača. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

  2. Na ľavej table kliknite v časti Ukladací priestor na položku Správa diskov.

  3. Kliknite pravým tlačidlom myši na zväzok, v ktorom je nainštalovaný systém Windows 7. Ak chcete oblasť formátovať, kliknite na položku Formátovať, ak chcete oblasť odstrániť, kliknite na položku Odstrániť zväzok.

  4. Ak chcete na formátovanie zväzku použiť predvolené nastavenie, kliknite v dialógovom okne Formátovanie na tlačidlo OK a potom znova stlačte tlačidlo OK.

Odstránenie systému Windows 7 z obrazovky na spúšťanie viacerých operačných systémov

Oblasť obsahujúca systém Windows 7 sa po spustení počítača zobrazuje ako možnosť na výber operačného systému aj potom, ako ju odstránite alebo naformátujete. Systém Windows 7 môžete odstrániť z obrazovky spúšťania viacerých operačných systémov.

  1. Okno Konfigurácia systému otvoríte kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknutím na položku Ovládací panel, kliknutím na položku Systém a zabezpečenie, kliknutím na položku Nástroje na správu a dvojitým kliknutím na položku Konfigurácia systému. Vyžaduje sa oprávnenie správcu.Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.

  2. Kliknite na kartu Spúšťanie a potom kliknite na položku ‍Windows 7‍‍‍.

  3. Kliknite na tlačidlo Odstrániť a potom na tlačidlá OK a Reštartovať.

Poznámka