Používanie zoznamov odkazov na otváranie programov a položiek

Zoznamy odkazov sú zoznamy naposledy otvorených položiek, napríklad súborov, priečinkov alebo webových lokalít, organizovaných podľa programov, ktoré používate na otvorenie uvedených položiek. Zoznam odkazov je možné použiť na otváranie položiek. Do týchto zoznamov môžete tiež pripnúť obľúbené položky používané každý deň a získať k nim rýchlejší prístup.

Pozrite si toto video a zistite, ako používať zoznamy odkazov na otváranie programov a položiek. (2:02)
Zobraziť všetko

Spravovanie programov a položiek pomocou zoznamov odkazov

Na paneli úlohsa zoznamy odkazov zobrazujú v prípade programov, ktoré ste pripli na panel úloh, ako aj v prípade programov, ktoré sú momentálne spustené. V ponuke Štart sa zoznamy odkazov zobrazujú v prípade programov, ktoré ste pripli do ponuky Štart, ako aj v prípade programov, ktoré boli nedávno otvorené. (Zoznamy odkazov sa nezobrazujú v položke Všetky programy v ponuke Štart.)

Zoznamy odkazov môžu obsahovať naposledy otvorené položky, často otvárané položky, úlohy, webové lokality, ako aj všetky pripnuté položky.

V zozname odkazov určitého programu sú vždy zobrazené tie isté položky bez ohľadu na to, či sa zoznam odkazov zobrazuje v ponuke Štart alebo na paneli úloh. Ak napríklad pripnete položku do zoznamu odkazov určitého programu na paneli úloh, položka sa zobrazí tiež v zozname odkazov daného programu v ponuke Štart.

Poznámky

 • Okrem pripnutých alebo aktuálne otvorených položiek obsahujú zoznamy odkazov na paneli úloh aj niekoľko príkazov, ktoré môžete použiť na zatvorenie položky alebo zrušenie pripnutia programu na paneli úloh.

 • Ak chcete položku skopírovať do iného umiestnenia, môžete ju presunúť myšou mimo zoznam odkazov. Ak chcete napríklad niekomu odoslať dokument zo zoznamu odkazov, môžete ho presunúť myšou do e-mailovej správy.

Používanie zoznamov odkazov v ponuke Štart

Zoznamy odkazov v ponuke Štart umožňujú získať rýchly prístup k často používaným položkám.

Obrázok znázorňujúci pridanie položky do zoznamu odkazov v ponuke Štart
Pripnutie položky do zoznamu odkazov v ponuke Štart

Zobrazenie zoznamu odkazov programu

 • Kliknite na tlačidlo Štart, ukážte na pripnutý program alebo naposledy použitý program blízko hornej časti ponuky Štart a potom ukážte alebo kliknite na šípku vedľa programu.

Otvorenie položky

 • Kliknite na tlačidlo Štart, ukážte na pripnutý program alebo na naposledy použitý program blízko hornej časti ponuky Štart, čím sa otvorí zoznam odkazov programu, a potom kliknite na položku.

Pripnutie položky do zoznamu odkazov

 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom otvorte zoznam odkazov programu.

 2. Ukážte na položku, kliknite na ikonu špendlíka a potom na položku Pripnúť do tohto zoznamu.

Zrušenie pripnutia položky

 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom otvorte zoznam odkazov programu.

 2. Ukážte na položku, kliknite na ikonu špendlíka a potom na položku Zrušiť pripnutie v tomto zozname.

Poznámky

 • Pri ďalšom zobrazení položky, ktorej pripnutie ste zrušili, sa môže položka znovu zobraziť v zozname odkazov. Ak chcete odstrániť položku zo zoznamu, kliknite na ňu pravým tlačidlom a potom kliknite na položku Odstrániť z tohto zoznamu.

 • Ďalšie informácie o spôsobe vymazania histórie zo zoznamov odkazov sa nachádzajú v téme Vymazanie zoznamov v ponuke Štart a na paneli úloh.

Používanie zoznamov odkazov na paneli úloh

Zoznamy odkazov na paneli úloh umožňujú získať rýchly prístup k často používaným položkám.

Obrázok znázorňujúci pridanie položky do zoznamu odkazov na paneli úloh
Pripnutie položky do zoznamu odkazov na paneli úloh

Zobrazenie zoznamu odkazov programu

 • Kliknite pravým tlačidlom myši na tlačidlo programu na paneli úloh.

Otvorenie položky v zozname odkazov

 • Otvorte zoznam odkazov programu a potom kliknite na položku.

Pripnutie položky do zoznamu odkazov

 • V zozname odkazov programu ukážte na položku, kliknite na ikonu špendlíka a potom kliknite na položku Pripnúť do tohto zoznamu.

  Poznámky

  • Ikona súboru alebo odkaz sa dá z ponuky Štart alebo pracovnej plochy presunúť na panel úloh myšou. Týmto spôsobom sa do zoznamu odkazov pripne položka, ktorá sa tam ešte nenachádza. Rovnakým spôsobom sa pripína na panel úloh program, ktorý sa tam ešte nenachádza.

  • Priečinky sa považujú za položky programu Windows Prieskumník a po pripnutí alebo otvorení sa zobrazia v zozname odkazov programu Windows Prieskumník.

Zrušenie pripnutia položky

 • V zozname odkazov programu ukážte na položku, kliknite na ikonu špendlíka a potom kliknite na položku Zrušiť pripnutie v tomto zozname.

  Poznámky

  • Pri ďalšom zobrazení položky, ktorej pripnutie ste zrušili, sa môže položka znovu zobraziť v zozname odkazov. Ak chcete odstrániť položku zo zoznamu, kliknite na ňu pravým tlačidlom a potom kliknite na položku Odstrániť z tohto zoznamu.

  • Ďalšie informácie o vymazaní histórie zo zoznamov odkazov sa nachádzajú v téme Vymazanie zoznamov v ponuke Štart a na paneli úloh.