Čo je Nástroj na kontrolu pripravenosti na aktualizáciu systému?

Nástroj na kontrolu pripravenosti na aktualizáciu systému pomôže odstrániť problémy, ktoré môžu brániť inštalácii aktualizácií a balíkov Service Pack systému Windows. Aktualizácia sa napríklad nemusí nainštalovať, ak poškodený súbor systému bráni aktualizácii rozpoznať verziu systému Windows, ktorá je spustená v počítači.

Ak sa v počítači vyskytnú problémy s nainštalovaním aktualizácie alebo balíka Service Pack, prevezmite a nainštalujte nástroj, ktorý sa spúšťa automaticky. Potom skúste znova nainštalovať aktualizáciu alebo balík Service Pack.

Prevzatie a spustenie aplikácie Nástroj na kontrolu pripravenosti na aktualizáciu systému

 1. V tabuľke kliknite na prepojenie, ktoré korešponduje s verziou systému Windows spusteného v počítači.

  • Ak chcete zistiť, ktorá verzia systému Windows je spustená, či je 32-bitová (x86), 64-bitová (x64) alebo s procesorom Itanium, kliknite na tlačidlo Štart obrázok tlačidla Štart, pravým tlačidlom kliknite na položku Počítač a kliknite na možnosť Vlastnosti.
  Verzia systému Windows Prepojenie na lokalitu Stredisko pre prevzatie softvéru spoločnosti Microsoft
  Verzia systému Windows

  32-bitová (x86) verzia systému Windows Vista

  Prepojenie na lokalitu Stredisko pre prevzatie softvéru spoločnosti Microsoft
  Verzia systému Windows

  64-bitová (x64) verzia systému Windows Vista

  Prepojenie na lokalitu Stredisko pre prevzatie softvéru spoločnosti Microsoft
  Verzia systému Windows

  32-bitová (x86) verzia systému Windows 7

  Prepojenie na lokalitu Stredisko pre prevzatie softvéru spoločnosti Microsoft
  Verzia systému Windows

  64-bitová (x64) verzia systému Windows 7

  Prepojenie na lokalitu Stredisko pre prevzatie softvéru spoločnosti Microsoft
  Verzia systému Windows

  32-bitová (x86) verzia systému Windows Server 2008

  Prepojenie na lokalitu Stredisko pre prevzatie softvéru spoločnosti Microsoft
  Verzia systému Windows

  64-bitová (x64) verzia systému Windows Server 2008

  Prepojenie na lokalitu Stredisko pre prevzatie softvéru spoločnosti Microsoft
  Verzia systému Windows

  Systém Windows Server 2008 s procesorom Itanium

  Prepojenie na lokalitu Stredisko pre prevzatie softvéru spoločnosti Microsoft
  Verzia systému Windows

  64-bitová (x64) verzia systému Windows Server 2008 R2

  Prepojenie na lokalitu Stredisko pre prevzatie softvéru spoločnosti Microsoft
  Verzia systému Windows

  Systém Windows Server 2008 R2 s procesorom Itanium

  Prepojenie na lokalitu Stredisko pre prevzatie softvéru spoločnosti Microsoft
 2. Na webovej stránke Strediska pre prevzatie softvéru spoločnosti Microsoft kliknite na tlačidlo Prevziať.

  Ak sa zobrazí hlásenie indikujúce proces overenia, kliknite na tlačidlo Pokračovať a postupujte podľa pokynov na obrazovke. Potom kliknite na tlačidlo Prevziať.

 3. Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:

  • Ak chcete program nainštalovať okamžite, kliknite na tlačidlo Otvoriť alebo Spustiť a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.

  • Ak chcete nainštalovať program neskôr, kliknite na tlačidlo Uložiť a potom prevezmite inštalačný súbor do počítača. Ak je inštalácia nástroja pripravená, dvakrát kliknite na príslušný súbor.

 4. V dialógovom okne Samostatný inštalátor služby Windows Update kliknite na tlačidlo Áno alebo OK.

 5. V dialógovom okne Inštalácia je dokončená kliknite na tlačidlo Zavrieť.

 6. Skúste nainštalovať aktualizáciu alebo balík Service Pack, ktoré ste sa pokúšali nainštalovať predtým.

Poznámka

 • Inštalácia nástroja môže trvať niekoľko minút. Inštaláciu neprerušujte, ani keď sa indikátor priebehu zastaví.