Kde sa nachádzajú súbory a priečinky po inovácii zo systému Windows XP alebo Windows Vista?

Ak ste nedávno inovovali počítač na systém Windows 7 z predchádzajúcej verzie systému Windows a máte problém nájsť súbory z predchádzajúcej verzie systému Windows, v závislosti od spôsobu inovácie počítača je možné získať prístup k starým súborom.

Zobraziť všetko

Kde sa nachádzajú súbory po inovácii?

Závisí to od spôsobu inovácie počítača na systém Windows 7. Pomocou nasledovnej tabuľky zistite, kde sa súbory môžu nachádzať.

Ak ste inovovali zo systému
A počas inštalácie ste vybrali možnosť
Súbory sú

Windows Vista

Inovácia

V rovnakých všeobecných umiestneniach ako pred inováciou.

Windows XP alebo Windows Vista

Vlastná bez preformátovania disku alebo oblasti

Uložené v priečinku s názvom Windows.old. Ďalšie informácie o prístupe k priečinku Windows.old nájdete v časti nižšie Ako získať súbory z priečinka Windows.old?

Windows XP alebo Windows Vista

Vlastná s preformátovaním disku alebo oblasti

Odstránené. Po preformátovaní disku alebo oblasti sa všetky informácie odstránia a nebudú sa dať obnoviť.

Ako získať súbory z priečinka Windows.old?

Ak ste inovovali počítač zo systému Windows XP alebo Windows Vista a počas inštalácie nebol preformátovaný pevný disk, súbory by sa mali dať obnoviť z priečinka Windows.old.

 1. Kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na možnosť Počítač.
 2. Dvakrát kliknite na pevný disk, na ktorom je nainštalovaný systém Windows (zvyčajne jednotka C: ).

 3. Dvakrát kliknite na priečinok Windows.old.

 4. Dvakrát kliknite na priečinok Používatelia.

 5. Dvakrát kliknite na svoje meno používateľa.

 6. Otvorte priečinok obsahujúci súbory, ktoré chcete získať späť. Ak napríklad chcete získať súbory z priečinka Dokumenty, dvakrát kliknite na priečinok Dokumenty.

 7. Požadované súbory skopírujte a prilepte zo všetkých priečinkov do priečinka v systéme Windows 7.

  Ak napríklad chcete získať všetko z priečinka Dokumenty, skopírujte všetky súbory a priečinky a potom ich prilepte do knižnice Dokumenty v systéme Windows 7.

 8. Kroky 5 až 7 zopakujte pre každé používateľské konto v počítači.

Poznámky

 • Pred inováciou počítača sa odporúča zálohovať súbory do externého umiestnenia, najmä ak počítač obsahuje šifrované súbory. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Zálohovanie súborov.

 • Ak máte istotu, že máte všetko, čo potrebujete z priečinka Windows.old, priečinok môžete odstrániť, aby sa v počítači uvoľnil priestor. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Ako odstrániť priečinok Windows.old?.

Kde nájsť bežné priečinky v systéme Windows 7?

Systém Windows 7 má vo všeobecnosti podobnú štruktúru priečinkov ako systém Windows Vista. Sú však medzi nimi určité rozdiely. Napríklad prístup k väčšine súborov získate pomocou knižníc, a nie priečinkov. Knižnice slúžia na zhromažďovanie súborov z rôznych umiestnení, pričom ich zobrazia na jednom mieste. Ďalšie informácie o knižniciach sa nachádzajú v téme Práca s knižnicami.

Štruktúra priečinkov v systéme Windows XP je však dosť odlišná od štruktúry priečinkov v systéme Windows Vista alebo Windows 7. Pomocou nasledovnej tabuľky porovnajte bežné názvy priečinkov a ciest vo všetkých troch verziách systému Windows.

Názov priečinka (a cesta) v systéme Windows XP
Názov priečinka (a cesta) v systéme Windows Vista
Názov priečinka (a cesta) v systéme Windows 7

Dokumenty a nastavenia (C:\Documents and Settings)

Používatelia (C:\Users)

Používatelia (C:\Users)

Moje dokumenty (C:\Documents and Settings\meno používateľa\My Documents)

Dokumenty (C:\Users\meno používateľa\Documents)

Moje dokumenty (C:\Users\meno používateľa\Documents)

Obrázky (C:\Documents and Settings\meno používateľa\My Documents\My Pictures)

Obrázky (C:\Users\meno používateľa\Pictures)

Obrázky (C:\Users\meno používateľa\Pictures)

Hudba (C:\Documents and Settings\meno používateľa\My Documents\My Music)

Hudba (C:\Users\meno používateľa\Music)

Hudba (C:\Users\meno používateľa\Music)

Videá (C:\Documents and Settings\meno používateľa\My Documents\My Videos)

Videá (C:\Users\meno používateľa\Videos)

Videá (C:\Users\meno používateľa\Videos)

Pracovná plocha (C:\Documents and Settings\meno používateľa\Desktop)

Pracovná plocha (C:\Users\meno používateľa\Desktop)

Pracovná plocha (C:\Users\meno používateľa\Desktop)

Miestne nastavenia (C:\Documents and Settings\meno používateľa\Local Settings)

Miestne (C:\Users\meno používateľa\AppData\Local)

Miestne (C:\Users\meno používateľa\AppData\Local)

Poznámka

 • Priečinok Miestne v systéme Windows 7 obsahuje programové súbory, ktoré nie je potrebné používať pravidelne, a na základe predvoleného nastavenia sú skryté. Postup zobrazenia sa nachádza v téme Zobrazenie skrytých súborov.