Chyba 80072efe alebo 80072f76 služby Windows Update

Ak sa počas kontroly aktualizácií zobrazí chyba 80072efe alebo 80072f76 služby Windows Update, môže to byť spôsobené prerušením spojenia medzi počítačom a servermi služby Windows Update. Zatvorte službu Windows Update, počkajte 10 až 15 minút a spustite službu Windows Update znova. Taktiež môžete počkať, kým sa služba Windows Update spustí automaticky v ďalšom naplánovanom čase.

Ak sa niektorá z uvedených chýb vyskytuje aj naďalej, spustite automatického Poradcu pri riešení problémov so službou Windows Update, pomocou ktorého je možné automaticky vyhľadať a odstrániť niektoré bežné problémy so službou Windows Update.

Ak Poradca pri riešení problémov nepomohol, skontrolujte pripojenie na Internet. Ďalšie informácie o problémoch s internetovým pripojením sa nachádzajú v téme Prečo sa nedá pripojiť na internet?.

Ak sa chyba vyskytuje aj po kontrole internetového pripojenia, môže to znamenať, že program, ktorý je spustený v počítači, zabraňuje službe Windows Update v prístupe na Internet. Programy, ktoré sa môžu takto správať, sú napríklad brány firewall, softvér na ochranu pred spyware, webové urýchľovače, programy na zabezpečenie Internetu alebo antivírusové programy a servery proxy.

Informácie o možnostiach, ako tento problém vyriešiť, sa nachádzajú v článku o chybách pri aktualizácii súvisiacich s pripojením na webovej lokalite spoločnosti Microsoft.

Ak sa táto chyba zobrazuje aj naďalej, prejdite na lokalitu Microsoft Answers, kde nájdete ďalšiu pomoc.

Platí pre kódy chyby:

  • WindowsUpdate_80072efe

  • 0x80072efe

  • WindowsUpdate_80072f76

  • 0x80072f76