Chyba 8024002d služby Windows Update

Chyba 8024002d služby Windows Update sa môže vyskytnúť z niekoľkých dôvodov.

Zobraziť všetko

Systém Windows hľadá súbory na neexistujúcej jednotke alebo zariadení.

Táto chyba môže nastať, ak bol systém Windows nainštalovaný z vymeniteľného média alebo vymeniteľnej jednotky a toto vymeniteľné médium nie je vložené alebo vymeniteľná jednotka nie je pripojená.

Ak chcete odstrániť tento problém, vložte príslušné vymeniteľné médium alebo pripojte príslušnú vymeniteľnú jednotku a spustite znovu službu Windows Update.

Inštaluje sa balík Service Pack alebo aktualizácia pre programy balíka Microsoft Office nainštalované z disku CD alebo DVD.

Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:

Súbor (manifest CBS) požadovaný na inštaláciu je poškodený.

Tento poškodený súbor sa niekedy môže automaticky opraviť opätovným spustením služby Windows Update.

Ak žiadne z týchto riešení nefunguje

Ak problém pretrváva aj po vyskúšaní vyššie uvedených riešení, obráťte sa na služby technickej podpory zákazníkov spoločnosti Microsoft. Bude potrebné, aby ste vytvorili súbor denníka, ktorý technici použijú, aby vám pomohli vyriešiť problém. Ak chcete zapnúť zapisovanie do denníka a vytvoriť súbor denníka, prečítajte si na webovej lokalite spoločnosti Microsoft nasledujúci článok Chybové hlásenie pri pokuse o inštaláciu aktualizácií pomocou služby Windows Update alebo webovej lokality Microsoft Update: „0x8024002D“. V treťom spôsobe uvedenom v článku postupujte podľa krokov určených pre vašu verziu systému Windows.

Ak sa chcete obrátiť na služby technickej podpory zákazníkov spoločnosti Microsoft, prejdite na lokalitu Centrum riešení Microsoft Update

Platí pre kódy chýb:

  • WindowsUpdate_8024002d

  • 0x8024002d