Chyba 80242016 služby Windows Update

Ak sa počas vyhľadávania aktualizácií zobrazí chyba 80242016 služby Windows Update, môže to byť spôsobené prerušením spojenia medzi počítačom a servermi služby Windows Update. Zatvorte službu Windows Update, počkajte 10 až 15 minút a spustite službu Windows Update znova. Taktiež môžete počkať, kým sa služba Windows Update spustí automaticky v ďalšom naplánovanom čase.

Poradca pri riešení problémov so službou Windows Update dokáže vyriešiť niektoré problémy so službou Windows Update. Túto chybu môže vyriešiť za vás.

Ak poradca nepomohol, postupujte nasledovne.

Ďalšie informácie o problémoch s internetovým pripojením sa nachádzajú v téme Prečo sa nedá pripojiť na internet?

Ak sa chyba vyskytuje aj po kontrole internetového pripojenia, môže to znamenať, že program, ktorý je spustený v počítači, zabraňuje službe Windows Update v prístupe na Internet. Programy, ktoré sa môžu takto správať, sú napríklad brány firewall, softvér na ochranu pred spyware, webové urýchľovače, programy na zabezpečenie Internetu alebo antivírusové programy a servery proxy.

Informácie o možnostiach, ako tento problém riešiť, sa nachádzajú v článku o chybách pri aktualizácii súvisiacich s pripojením na webovej lokalite spoločnosti Microsoft.

Ak sa táto chyba zobrazuje aj naďalej, prejdite na lokalitu Microsoft Answers, kde nájdete ďalšiu pomoc.

Platí pre kódy chyby:

  • WindowsUpdate_80242016

  • 0x80242016