Pridanie zariadenia s podporou pripojenia Bluetooth k počítaču

Existuje veľa rôznych zariadení s podporou pripojenia Bluetooth, ktoré môžete pridať k počítaču – napríklad mobilné telefóny, bezdrôtové slúchadlá alebo bezdrôtové klávesnice a myši.

Pozrite si toto video a naučte sa k počítaču pridať zariadenia Bluetooth a iné bezdrôtové alebo sieťové zariadenia. (1:17)

Skôr ako začnete

Pred pridaním zariadenia s podporou pripojenia Bluetooth k počítaču skontrolujte pomocou týchto dvoch krokov, či sú počítač a zariadenie pripravené na pripojenie:

 1. Pridať k počítaču adaptér Bluetooth, ak ešte počítač takýto adaptér nemá. Môžete tak urobiť pripojením adaptéra k portu USB.

  Niektoré počítače, najmä prenosné, majú k dispozícii vstavaný adaptér Bluetooth. Tento adaptér budete pravdepodobne musieť zapnúť. V prípade prenosných počítačov budete možno musieť použiť na zapnutie adaptéra prepínač. Tento sa nemusí nazývať prepínač Bluetooth. Môže byť označený ako prepínač bezdrôtového pripojenia alebo podobným názvom. Ak neviete spustiť adaptér Bluetooth alebo počítač obsahuje vstavaný adaptér, pozrite si príručku dodanú s počítačom alebo navštívte webovú lokalitu výrobcu.

 2. Nastavte zariadenie Bluetooth tak, aby ho počítač dokázal nájsť.

  Ak to chcete urobiť, musíte najprv vykonať tieto kroky:

  • Zapnúť zariadenie.

  • Nastaviť ho tak, aby sa dalo vyhľadať.

  Keď sa zariadenie s podporou pripojenia Bluetooth nachádza v režime zisťovania, vysiela bezdrôtový signál, ktorý umožňuje iným počítačom alebo zariadeniam zistiť jeho umiestnenie. Tento režim je známy aj ako režim párovania. Pre väčšinu zariadení platí, že ak sú nastavené tak, aby sa dali vyhľadať, nachádzajú sa zároveň v režime párovania a možno ich spárovať s počítačom.

  Ak chcete zistiť, ako sa zariadenie nastavuje tak, aby sa dalo vyhľadať, prečítajte si informácie dodané s vašim zariadením alebo navštívte webovú lokalitu výrobcu. Existujú rôzne metódy nastavenia zariadenia na vyhľadanie a závisia od typu zariadenia. Niektoré zariadenia s podporou pripojenia Bluetooth sa nachádzajú trvalo v režime zisťovania. Iné zariadenia, napríklad mobilné telefóny, musíte prepnúť do režimu zisťovania výberom príslušnej možnosti z ponuky softvéru alebo stlačením príslušného tlačidla. Tlačidlá na zapnutie režimu zisťovania môžu byť malé a nenápadné. Často sa nachádzajú na spodnej strane myši, klávesnice alebo podobného zariadenia. Tlačidlo môže byť označené slovom connect alebo podobným slovom, logom technológie Bluetooth alebo nemusí byť označené vôbec.

Obrázok Sprievodcu pridaním zariadenia
Sprievodca pridaním zariadenia

Pridanie zariadenia s podporou pripojenia Bluetooth

Po overení inštalácie adaptéra Bluetooth v počítači, ako aj možnosti vyhľadať zariadenie, ktoré chcete pripojiť, môžete k počítaču pridať väčšinu zariadení s podporou pripojenia Bluetooth. Postupujte nasledovne:

 1. Ak chcete otvoriť časť Zariadenia a tlačiarne, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel.

 2. Kliknite na položku Pridať zariadenie a ďalej postupujte podľa pokynov.

 3. Kliknite na zariadenie s podporou technológie Bluetooth, ktoré chcete pridať, a potom kliknite na tlačidlo Ďalej. Ak sa v zozname nezobrazí požadované zariadenie, skontrolujte, či je zariadenie zapnuté a či je nastavené tak, aby sa dalo vyhľadať. Ak ste zariadenie práve zapli, systému Windows môže trvať niekoľko sekúnd, kým ho zistí.

  Systém Windows môže zobraziť výzvu na zadanie kódu pre párovanie (niekedy nazývaného ako kód PIN alebo prístupový kód). Pri väčšine zariadení s podporou pripojenia Bluetooth musí vzájomnej výmene informácií predchádzať spárovanie zariadenia s počítačom. Aby sa tak stalo, musí dôjsť k výmene zabezpečovacích kódov pre párovanie. Znamená to, že k počítaču sa môžu pripojiť len bezdrôtové zariadenia, ktoré overíte.

Poznámka

Inštalácia tlačiarne s podporou pripojenia Bluetooth

 1. Ak chcete otvoriť časť Zariadenia a tlačiarne, kliknite na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel.

 2. Kliknite na položku Pridať tlačiareň a ďalej postupujte podľa pokynov.

Poznámka

 • Funkcie šifrovania a univerzálny kľúč môžu pomôcť zabezpečiť vaše údaje. Tieto a ďalšie bezpečnostné opatrenia však možno ohroziť alebo môžu zlyhať. V takej situácii môžu iné zariadenia alebo počítače v dosahu zobraziť alebo získať prístup k daným údajom. Bezdrôtovú technológiu Bluetooth by ste preto nemali považovať za úplne bezpečnú.