Pridanie alebo zmena vstupného jazyka

Písanie textu vo viacerých jazykoch a úpravy dokumentov vo viacerých jazykoch môžete zjednodušiť zmenou vstupného jazyka. Vstupné jazyky sú zahrnuté v systéme Windows, no pred ich použitím je potrebné pridať ich do zoznamu jazykov.

Pozrite si toto video a zistite, ako pridať alebo zmeniť vstupný jazyk. (1:26)
Zobraziť všetko

Pridanie vstupného jazyka

 1. Otvorte ovládací panel Miestne a jazykové nastavenie kliknutím na tlačidlo ŠtartObrázok tlačidla Štart, kliknutím na položku Ovládací panel, kliknutím na položku Hodiny, jazyky a oblasť a následným kliknutím na položku Miestne a jazykové nastavenie.

 2. Kliknite na kartu Klávesnice a Jazyky a potom na tlačidlo Zmeniť klávesnice.

 3. V skupinovom rámčeku Nainštalované služby kliknite na tlačidlo Pridať.

 4. Dvakrát kliknite na jazyk, ktorý chcete pridať, dvakrát kliknite na položku Klávesnica, vyberte možnosti textových služieb, ktoré chcete pridať, a potom kliknite na tlačidlo OK.

Zmena vstupného jazyka

Pred zmenou vstupného jazyka na jazyk, ktorý chcete používať, je nutné skontrolovať, či bol daný vstupný jazyk pridaný.

 • Na paneli jazykov kliknite na položku Vstupný jazyk a potom kliknite na vstupný jazyk, ktorý chcete použiť.

  Obrázok panela jazykov
  Panel jazykov

  Poznámky

  • Ak sa panel jazykov nezobrazuje, kliknite pravým tlačidlom myši na panel úloh, ukážte na položku Panely s nástrojmi a potom kliknite na položku Panel jazykov. Ďalšie informácie o paneli jazykov sa nachádzajú v téme Panel jazykov (prehľad).

  • Okrem zmeny vstupného jazyka môžete tiež prispôsobiť klávesnicu pre konkrétny jazyk alebo formát. Ďalšie informácie o prispôsobení klávesnice sa nachádzajú v téme Zmena rozloženia klávesnice.